Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikZRINSKI d.d. - Dr. Ivana Novaka 13, ČakovecStečajni upraviteljNevenka Golubić - Štefanec Marof 27, Štefanec Bartolovečki
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu15.01.2020.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost1.168.905,53 HRK (161.010,71 EUR)
(Knjige nakladnik Zrinski d.d.)
  
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom  ZRINSKI d.d. u stečaju, Čakovec, Dr. Ivana Novaka 13,  OIB: 38396277912,  stečajna upraviteljica na temelju odluke skupštine vjerovnika od  20. rujna   2019. godine
 
 
OBJAVLJUJE  PRODAJU KNJIGA NAKLADNIKA
ZRINSKI d.d.
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 
 
I. Predmet prodaje su sljedeće knjige:
 

Naziv knjige

JMJ

količina

Ukupna vrijednost

Cijena po kom ( bez PDV-a )

HMELJARSTVO

KOM

3

420,00

140,00

LOVAČKA KUHARICA

KOM

229

7838,67

34,23

OPTIKA I RELATIVNOST

KOM

1799

27542,69

15,31

HRVAT.KAJKAVSKA DJEČJA KNJIŽ.

KOM

94

2089,62

22,23

NA IZVORIMA HRV.KAJ.KNJ.RIJEČI

KOM

1

144,00

144,00

ZIPKA VU HORVATSKOM CVJETNJAKU

KOM

31

1051,99

33,94

RUKOMET

KOM

1005

20260,80

20,16

ZOOLOGIJA

KOM

26

1289,40

49,59

SLOVARICA

KOM

323

6506,96

20,15

ZBIRKA ZAD.IZ MEHANIZMA I AUT.

KOM

124

4464,00

36,00

MEHANIZMI STR.ZA PROIZV.ODJEĆE

KOM

21

2520,00

120,00

ZLATOKOSA

KOM

93

2977,55

32,02

ODABRANE BAJKE CH. PERAULTA

KOM

167

5400,78

32,34

MONOGRAFIJA DUBROVNIK (HRV)

KOM

46

1433,82

31,17

MONOGRAFIJA DUBROVNIK (ENG)

KOM

585

18234,45

31,17

OSNOVE AUTOMATIZACIJE STROJEVA

KOM

134

18900,00

141,04

VRNUL SE BUOM

KOM

190

3887,40

20,46

POŠTANSKO PRAVO

KOM

383

13405,00

35,00

SVETKUJEM RIEČ

KOM

266

4921,00

18,50

DECRETUM 1574.

KOM

199

28855,00

145,00

ANATOMIJA I FIZIOLO.DOM.ŽIVOT.

KOM

73

3163,50

43,34

STROJARSTVO (UDŽBENIK)

KOM

99

6300,00

63,64

TEHNIKE KONSTR. I MOD. ODJEĆE

KOM

83

3002,16

36,17

ZINFANDE

KOM

73

1906,76

26,12

PILETINA

KOM

4

44,11

11,03

JELA OD RIŽE

KOM

3

33,08

11,03

NISKOKALORIČNA JELA

KOM

2

22,05

11,03

JUHE

KOM

154

1775,09

11,53

ZDRAVA HRANA

KOM

2

22,05

11,03

PRŽENA JELA

KOM

446

4950,35

11,10

MEDITERANSKA JELA

KOM

2

22,05

11,03

ŠUME SE VRAćAJU UME

KOM

111

1941,39

17,49

VLAKNA - UDŽBENIK

KOM

197

10704,61

54,34

NEUROLOŠKA PROPEDEUTIKA

KOM

56

3052,70

54,51

KNJIGA / DJEČAKOVI PSALMI

KOM

96

1637,76

17,06

OPĆA ENTOMOLOGIJA

KOM

373

27189,36

72,89

ŠTETOČINJE VINOVE LOZE

KOM

1134

30054,80

26,50

KAJKAVIANA & ALIA

KOM

199

22081,04

110,96

TEHNOLOGIJA AUTOLIMARIJE 2.IZD

KOM

171

2762,10

16,15

PNEUMATIKA I ELEKTROPNEUMATIKA

KOM

219

9618,48

43,92

MAMA TI SI MOJ ZRAK

KOM

1111

16353,92

14,72

SIBILA

KOM

11

825,00

75,00

ZRINIANA TRIPTIH I.,II.,III.

KOM

351

38368,00

109,31

PRANJE I KEMIJSKO ČIŠĆENJE TEKSTILIJA

KOM

100

11668,16

116,68

ROBOTI & PRIMJENA U IND. TEKSTILA I ODJE

KOM

222

35336,00

159,17

KVALITETA TEKSTILNIH PROIZVODA

KOM

437

16052,70

36,73

MIKROPNEUMATIKA

KOM

287

23462,25

81,75

STROJARSTVO - UDŽBENIK III. IZDANJE

KOM

13

700,04

53,85

KNJIGA "VIŽAR SAM ZEMLJE DUŠU KAJ IMA"

KOM

30

681,90

22,73

MIKOZE I PSEUDOMIKOZE VOĆAKA I VINOVE LOZE

KOM

425

38212,46

89,91

RATARSTVO I.- DIO

KOM

251

15982,01

63,67

METODE PLANIRANJA U PROIZVODNJI ODJEĆE

KOM

442

7281,60

16,47

MEĐIMURSKI NARODNI OBIČAJI

KOM

31

1519,00

49,00

KNJIGA 5 ZAŠTITA ZDRAVLJA DOMAĆIH ŽIVOTI

KOM

461

49788,00

108,00

KNJIGA 4 ZAŠTITA ZDRAVLJA DOMAĆIH ŽIVOTI

KOM

376

33840,00

90,00

TOPLOTA STAROGA KAPUTA

KOM

228

12601,56

55,27

ZAUZMITE SE ZA SVOJE ZDRAVLJE

KOM

2108

29090,40

13,80

MEĐIMURJE U DOMOVINSKOM RATU

KOM

35

2450,00

70,00

TEHNIČKO CRTANJE

KOM

70

6254,15

89,35

ŠTETOČINJE POVRćA

KOM

69

12941,76

187,56

POVRĆARSTVO

KOM

24

7008,84

292,04

RATARSTVO II. DIO - INDUSTRIJSKO BILJE

KOM

292

30431,35

104,22

INTEGRIRANA ZAŠTITA VOĆNJAKA I VINOGRADA

KOM

170

32007,60

188,28

OSNOVE ORGANSKE KEMIJE - SEDMO IZDANJE

KOM

762

155419,00

203,96

VIŠEJEZIČNI RIJEČ. FIL. I POŠT. IZRAZA

KOM

141

24675,00

175,00

REPRODUKCIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

KOM

470

141212,96

300,45

POVRĆARSTVO III IZDANJE

KOM

429

39417,40

91,88

POZNAVANJE MATERIJALA

KOM

482

12909,60

26,78

TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA VOZILA

KOM

224

9240,00

41,25

SPECIJALNO RATARSTVO

KOM

170

14632,16

86,07

UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE 2

KOM

97

6951,14

71,66

MEĐIMURSKA NARODNA KATOLIČKA BAŠTINA

KOM

800

39168,00

48,96

UKUPNO

 

 

1168908,53

 

 
 
II. Uvjeti prodaje
 
Knjige se prodaju pojedinačno po utvrđenoj  cijeni koja ne sadrži PDV, uz odobrenje rabata od 30 %. U slučaju da kupac kupi cjelokupnu količinu pojedine knjige, odobrava mu se rabat u iznosu od 60 %.
Na kupovninu se plaća PDV. Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom  snosi kupac.
 
Prikupljanje ponuda za kupnju knjiga  traje zaključno do 15. siječnja   2020. godine. Ponude dostavljene nakon isteka roka neće se uvažiti. Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10% od naznačene količine i vrijednosti knjiga  koje želi kupiti.  Jamčevina se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika broj HR3823900011101066751, otvoren kod Hrvatske poštanske banke  d.d., najkasnije do 15. siječnja 2020. godine.
 
Prednost pri kupnji ima ponuditelj koji da ponudu za sve knjige koje su predmet prodaje.
 
Ponuditelju čija ponuda neće biti prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 3 dana od dana zaprimanja obavijesti o neprihvaćanju ponude. Ponuditelj čija će ponuda biti prihvaćena obavezan je platiti kupovninu u roku od 8 dana od zaprimanja obavijesti o prihvaćanju ponude, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Nakon uplate kupovnine, kupac je  dužan kupljene knjige preuzeti u roku od 3 dana o svom trošku. Prilikom preuzimanja knjiga, kupcu će se izdati račun.  Ponude se upućuju na adresu: Nevenka Golubić, stečajna upraviteljica,  Štefanec Bartolovečki, Štefanec Marof 27, 42202 Trnovec Bartolovečki, s  napomenom „Ponuda za kupnju knjiga  ZRINSKI d.d. u stečaju“
 
Prodaja se provodi po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Sve dodatne informacije u svezi s prodajom knjiga,  mogu se dobiti radnim danom od 9,00 do 15,00 sati na telefon  stečajne upraviteljice broj 098/1863124 ili na e-mail: nevenka.golubic@vz.t-com.hr
 
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
110.02.2021ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
223.12.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
327.11.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
430.09.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
530.09.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
624.06.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
724.06.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
818.03.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
918.03.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1021.02.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1121.02.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1208.01.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1308.01.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
14ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićFINA - elektronička dražbaopširnije 
15ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
16ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
17ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
18ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
19ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
20ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
21ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
22ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
23ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
24ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
25ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
26ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
27ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
28ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
29ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
30ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
31ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 31 (50/31)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status