Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikZRINSKI d.d. - Dr. Ivana Novaka 13, ČakovecStečajni upraviteljNevenka Golubić - Štefanec Marof 27, Štefanec Bartolovečki
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu30.12.2019.Datum dražbe08.01.2020.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost4.549.656,00 HRK (626.691,64 EUR)
(Strojevi za obavljanje tiskarske djelatnosti, ostala oprema, vozila, zalihe repromaterijala)
  
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

                                                                                                   
U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom  ZRINSKI d.d. u stečaju, Čakovec, Dr. Ivana Novaka 13,  OIB: 38396277912,  stečajna upraviteljica na temelju odluke skupštine vjerovnika od  20. rujna   2019. godine
 
OBJAVLJUJE 1. PRODAJU POKRETNINA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 
 
I. Predmet prodaje su sljedeće  pokretnine u vlasništvu stečajnog dužnika:
 
I.1. Dugotrajna imovina
 

Naziv pokretnine

Početna cijena  u kn

Strojevi za obavljanje tiskarske djelatnosti
( osim strojeva inv. br. 300121, inv. br. 300279, inv. br. 300120, inv. br.  400106, inv. br. 400173, inv. br.  400098, inv. br,  200007, inv. br.  400058, koji su predmet posebne prodaje )  

3.828.869,00

Kompjuterska oprema

50.610,00

Namještaj

64.935,00

Telefoni

11.655,00

Transportna sredstva (viličari i kontejneri)

53.072,00

Mjerni instrumenti

25.249,00

Sveukupno :

4.034.390,00

 
I.2. Zalihe repromaterijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara , po početnoj cijeni u iznosu od 430.266,00 kn
 
I.3. Motorna vozila:
 
- M1, marka ŠKODA 1.6 TDI, god. proizv. 2012, broj šasije TMBJS45J5C3165424, reg. oznaka ČK335CC, po početnoj cijeni u iznosu od  31.500,00 kn
- M1, marka  ŠKODA 1.6 TDI, god.  proizv. 2012, broj šasije TMBJS45JXC3167816, reg. oznake ČK334CC, po početnoj cijeni u iznosu  29.500,00 kn
- N1, marka RENAULT 1.2 16V, god. proizv. 2008., broj šasije VF1FC1DAF40416349, reg. oznake  ČK568CP, po početnoj cijeni u iznosu od  24.000,00 kn
 
II. Uvjeti prodaje:
 
1. Pokretnine navedene pod toč. I.1. Dugotrajna imovina, prodaju se kao tehnološka cjelina,   po utvrđenoj početnoj cijeni  u iznosu od  4.034.390,00 kn, koja odgovara procijenjenoj tržišnoj vrijednosti  i ispod te cijene se na prvoj prodaji ne mogu prodati.
2. Zalihe repromaterijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara, navedene pod toč. I.2.  prodaju se u kompletu, po početnoj cijeni u iznosu od 430.266,00 kn, koja odgovara procijenjenoj tržišnoj vrijednosti  i ispod te cijene se na prvoj prodaji ne mogu prodati.
3. Motorna vozila navedena pod toč. I.3.  prodaju se pojedinačno,  po početnoj cijeni koja  odgovara procijenjenoj tržišnoj vrijednosti pojedinog vozila.
4. Procjenu tržišne vrijednosti izvršio je Marjan Novak ing. stroj., stalni procjenitelj za strojarstvo i procesnu opremu i poljoprivrednu mehanizaciju. Elaborat o procjeni objavljen je na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Varaždinu 24.05.2019. g., poslovni broj spisa St-466/2018. Početna kupoprodajna cijena ne sadržava PDV.
5. Pisanu ponudu imaju pravo podnijeti sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz uvjet da su prethodno, a najkasnije do 30.  prosinca  2019. g., na žiro-račun stečajnog dužnika broj HR3823900011101066751, otvoren kod Hrvatske poštanske banke  d.d., uplatile jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene pokretnina koje žele kupiti, navedenih pod toč. I.1., I.2., ili I.3., uz opis plaćanja „jamčevina u predmetu St-466/2018,“, te uz upis svojeg OIB-a u pozivu na broj odobrenja. U slučaju neplaćanja jamčevine u određenom roku smatra se da je ponuđač odustao od svoje ponude. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom  u zatvorenoj omotnici na adresu: Nevenka Golubić, stečajna upraviteljica ZRINSKI d.d. u stečaju, Štefanec Marof 27, 42202 Štefanec Bartolovečki, s naznakom „ponuda u stečajnom postupku ZRINSKI d.d. u stečaju ( cjelina i vozila )  – NE OTVARATI“. Rok za dostavu ponuda je 30. prosinac 2019. godine, a kao datum dostave je mjerodavan otisnuti žig prijemne pošte na omotnici.
6. Pisana ponuda mora sadržavati ime i prezime ili naziv ponuditelja, adresu, broj pošte, OIB, broj telefona ili e-mail, broj žiro-računa ili drugog računa u banci, ime i prezime ovlaštene osobe s potpisom, točnu oznaku pokretnine  za koju se daje ponuda i naznaku visine cijene koja se nudi, te dokaz o uplati jamčevine.
7. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. U slučaju da prispiju dvije ili više jednakih ponuda, prednost pri kupnji ima ponuditelj koji   je prije uplatio jamčevinu. Prodavatelj zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, ukoliko bi ista bila u izričitoj suprotnosti s interesima vjerovnika. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija,  dužan  je u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju njegove ponude, uplatiti preostali iznos kupoprodajne cijene uvećan za iznos PDV-a,  jer u protivnom se smatra da je ponuditelj odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuditelj koji svoju ponudu povuče prije otvaranja ponuda, gubi pravo na povrat jamčevine.  Prodaja se provodi po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.  
8. Sve troškove vezane uz prodaju pokretnina ( demontaža, prijevoz i sl .)  te sve poreze, pristojbe i druga davanja u   cijelosti snosi kupac. Kupac je dužan kupljene pokretnine preuzeti najkasnije u roku od 8 dana od dana uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene. Za kupljene pokretnine kupcu će se izdati račun.
9. Javno otvaranje ponuda održat će se 8. siječnja 2020.  godine u 11,00 sati, u prostorijama stečajnog dužnika ZRINSKI d.d. u stečaju u Čakovcu, Dr. Ivana Novaka 13. Javno otvaranje održat će se i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
10. Ovaj oglas objavit će se na e-glasnoj ploči Trgovačkog suda u Varaždinu, na stranici Sudačka mreža web-stečaj i u Večernjem listu.
11. Sve dodatne informacije u svezi s prodajom pokretnina,  mogu se dobiti radnim danom od 9,00 do 15,00 sati na telefon  stečajne upraviteljice broj 098/1863124 ili na e-mail: nevenka.golubic@vz.t-com.hr
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
110.02.2021ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
223.12.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
327.11.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
430.09.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
530.09.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
624.06.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
724.06.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
818.03.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
918.03.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1021.02.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1121.02.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1208.01.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
13ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićFINA - elektronička dražbaopširnije 
14ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
15ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
16ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
17ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
18ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
19ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
20ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
21ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
22ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
23ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
24ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
25ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
26ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
27ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
28ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
29ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
30ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
31ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 31 (50/31)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status