Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikZRINSKI d.d. - Dr. Ivana Novaka 13, ČakovecStečajni upraviteljNevenka Golubić - Štefanec Marof 27, Štefanec Bartolovečki
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu04.02.2021.Datum dražbe10.02.2021.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 HRK (0,00 EUR)
(Dugotrajna imovina, zalihe repromaterijala, robe, umjetničke slike, knjige vrijednost navedena u tekstu oglasa)
  
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

                                                                                                   
U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom  ZRINSKI d.d. u stečaju, Čakovec, Dr. Ivana Novaka 13,  OIB: 38396277912,  nakon provedene 7. prodaje pokretnina, stečajna upraviteljica na temelju odluke skupštine vjerovnika od  18. siječnja 2021. godine
 
OBJAVLJUJE  PRODAJU POKRETNINA
NEPOSREDNOM POGODBOM

 
 
I. Predmet prodaje su sljedeće  pokretnine:
 
1. Dugotrajna imovina
 

Strojevi za obavljanje tiskarske djelatnosti

Kompjuterska oprema

Namještaj

Telefoni

Mjerni instrumenti

 
2. Zalihe repromaterijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara
 
3. Trgovačka roba
 
4. Umjetnička djela ( slike, vaze, spomenik Juraj Zrinski)
 
5. Knjige izdavača Zrinski d.d.
 
Popis pokretnina:  strojeva za obavljanje tiskarske djelatnosti, trgovačke robe i umjetničkih djela, koje su predmet prodaje nalazi se u prilogu ovog oglasa koji je objavljen na web stranici e-oglasna.pravosudje, Trgovački sud u Varaždinu, stečajne objave, poslovni broj spisa St-466/2018 te na stranici Sudačka mreža, web.stečaj.
Popis kompjuterske opreme, namještaja, telefona, mjernih instrumenata i zaliha repromaterijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara, koji su predmet prodaje, objavljen je u procjembenom elaboratu pokretnina koji je objavljen 24. svibnja 2019. na web stranici e-oglasna.pravosudje, Trgovački sud u Varaždinu, stečajne objave, poslovni broj spisa St-466/2018.
 
II. Uvjeti prodaje:
 
1. Pokretnine koje su predmet prodaje prodaju se pojedinačno i to ponuditelju koji za njih dostavi najpovoljniju ponudu, pod čime se podrazumijeva najviša ponuđena cijena.
Prednost pri kupnji ima ponuditelj koji dostavi ponudu za sve pokretnine pojedine vrste, nabrojane pod točkom I., 1., 2., 3. 4. i 5.
Na ponuđenu cijenu obračunava se PDV.
 
2. Pisanu ponudu za kupnju pokretnina imaju pravo podnijeti sve domaće  i strane pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz uvjet da su prethodno, a najkasnije do 4. veljače  2021. g., na žiro-račun stečajnog dužnika broj HR3823900011101066751, otvoren kod Hrvatske poštanske banke  d.d., uplatile jamčevinu u iznosu od 10 % od ponuđene  cijene za pokretninu koju žele kupiti,  uz opis plaćanja „jamčevina u predmetu St-466/2018,“, te uz upis svojeg OIB-a ili poreznog identifikacijskog broja  u pozivu na broj odobrenja. U slučaju neplaćanja jamčevine u određenom roku smatra se da je ponuđač odustao od svoje ponude. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom  u zatvorenoj omotnici na adresu: Nevenka Golubić, stečajna upraviteljica ZRINSKI d.d. u stečaju, Štefanec Marof 27, 42202 Štefanec Bartolovečki, s naznakom „ponuda u stečajnom postupku ZRINSKI d.d. u stečaju  – NE OTVARATI“. Rok za dostavu ponuda je 4. veljača 2021. godine, a kao datum dostave je mjerodavan otisnuti žig prijemne pošte na omotnici.

3. Pisana ponuda mora sadržavati ime i prezime ili naziv ponuditelja, adresu, broj pošte, OIB ili porezni identifikacijski broj, broj telefona ili e-mail, broj žiro-računa ili drugog računa u banci, ime i prezime ovlaštene osobe s potpisom, točnu oznaku pokretnine  za koju se daje ponuda i naznaku visine cijene koja se nudi, te dokaz o uplati jamčevine.

4. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. U slučaju da prispiju dvije ili više jednakih ponuda, prednost pri kupnji ima ponuditelj koji   je prije uplatio jamčevinu. Prodavatelj zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, ukoliko bi ista bila u izričitoj suprotnosti s interesima vjerovnika. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija,  dužan  je u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju njegove ponude, uplatiti preostali iznos kupoprodajne cijene uvećan za iznos PDV-a,  jer u protivnom se smatra da je ponuditelj odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuditelj koji svoju ponudu povuče prije otvaranja ponuda, gubi pravo na povrat jamčevine.  Prodaja se provodi po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.  

5. Sve troškove vezane uz prodaju pokretnina ( demontaža, prijevoz i sl .)  te sve poreze, pristojbe i druga davanja u   cijelosti snosi kupac. Kupac je dužan kupljene pokretnine preuzeti najkasnije u roku od 5 dana od dana uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene. Za kupljene pokretnine kupcu će se izdati račun.

6. Javno otvaranje ponuda održat će se 10. veljače 2021.  godine u 11,00 sati, u prostorijama stečajnog dužnika ZRINSKI d.d. u stečaju u Čakovcu, Dr. Ivana Novaka 13. Javno otvaranje održat će se i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.

7. Ovaj oglas objavit će se na e-glasnoj ploči Trgovačkog suda u Varaždinu, na stranici Sudačka mreža web-stečaj i u Večernjem listu.

8. Sve dodatne informacije u svezi s prodajom pokretnina,  mogu se dobiti radnim danom od 9,00 do 15,00 sati na telefon  stečajne upraviteljice broj 098/1863124 ili na e-mail: nevenka.golubic@vz.t-com.hr
 
 
Datoteka
ZRINSKI prilog oglasu o prodaji neposrednom pogodbom - popis pokretnina.docx
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
123.12.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
227.11.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
330.09.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
430.09.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
524.06.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
624.06.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
718.03.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
818.03.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
921.02.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1021.02.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1108.01.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1208.01.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
13ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićFINA - elektronička dražbaopširnije 
14ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
15ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
16ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
17ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
18ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
19ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
20ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
21ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
22ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
23ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
24ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
25ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
26ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
27ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
28ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
29ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
30ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
31ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 31 (50/31)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status