Vještaci


48uep6bbphidvals|379
48uep6bbph|2030E0C0CMS_dokumenti|Text0
Projekt čini jedinstvenu bazu svih sudskih vještaka u Hrvatskoj, na engleskom i hrvatskom jeziku.

Podaci su prikupljeni putem sudova i u direktnom kontaktu sa vještacima, a u dogovoru sa kojima se također periodično vrši i ažuriranje. Ovakav popis web stranica prije projekta nije postojao te je na ovaj način prikupljena prva jedinstvena elektronička baza što je značajno utjecalo na brzinu i dostupnost administracije na sudovima, te je u konačnici rezultiralo međusobnom integracijom rada i komunikacije svih sudova.

12. lipnja 2008. donesen je novi Pravilnik po kojem je nužna jedinstvena elektronička baza podataka za područje cijele Hrvatske a koju je Sudačka mreža već imala realiziranu.

Postoji mogućnost pretraživanja primjerice po županijama, te se uz opće informacije, mogu naći i podaci o stručnosti, granama koje sudski vještaci pokrivaju i njihovim specijalnostima. Uz podatke o svakom vještaku nalaze se i informacije jesu li spremni raditi i izvan stalnog mjesta boravka, o dosadašnjim vještačenjima itd.Time se potencijalnim korisnicima omogućava lakša pretraga i brži kontakt sa vještacima.

Sve podatke unose i ažuriraju djelatnici na trgovačkim i županijskim sudovima uz aktivnu podršku Sudačke mreže.

Pretraga vještaka

Ime i prezime / Tvrtka / adresa
Grana djelatnosti
Podgrana djelatnosti
Županija
Grad
  

48uep6bbphidvals|104
48uep6bbph|2030E0C0CMS_dokumenti|Text0

Napomena: Prikazane grane i podgrane definirala je struka odnosno strukovne udruge i sudovi. Precizno područje vještačenja za koje je svaki sudski vještak sa popisa imenovan navedeno je u podgranama, a grane služe za lakše pretraživanje.