Tumači


48uep6bbphidvals|378
48uep6bbph|2030E0C0CMS_dokumenti|Text0
Projekt čini jedinstvenu bazu svih sudskih tumača u Hrvatskoj, na engleskom i hrvatskom jeziku.

Podaci su prikupljeni putem sudova i u direktnom kontaktu sa tumačima, a u dogovoru sa kojima se također periodično vrši i ažuriranje. Takav popis web stranica prije projekta nije postojao te je na ovaj način prikupljena prva jedinstvena elektronička baza što je značajno utjecalo na brzinu i dostupnost administracije na sudovima, te je u konačnici rezultiralo međusobnom integracijom rada i komunikacije svih sudova.

12. lipnja 2008. donesen je novi Pravilnik po kojem je nužna jedinstvena elektronička baza podataka za područje cijele Hrvatske a koju je Sudačka mreža već imala realiziranu.

Postoji mogućnost pretraživanja po relevantnim podacima, a kod pojedinih sudskih tumača su osim općih podataka navedeni i podaci o načinu prijevoda, o tarifama za usluge i slično.

Baza podataka također sadrži i podatke o sudovima, njihovoj teritorijalnoj nadležnosti, odnosno koji sudski tumači djeluju na pojedinim sudovima što omogućava korisnicima lakšu pretragu i kontakt sa tumačima.

Sve podatke unose i ažuriraju djelatnici na trgovačkim i županijskim sudovima uz aktivnu podršku Sudačke mreže.

Pretraga tumača

Ime i prezime / naziv
Strani jezik 1
Strani jezik 2
Županija
Grad
  

48uep6bbphidvals|409
48uep6bbph|2030E0C0CMS_dokumenti|Text0
Molimo usesite uvjete pretrage. Povećavajući uvjete pretrage, dobit ćete veću mogućnost pronalaska specifičnog tumača, a u slučaju nepronalaska istog prema zadanim uvjetima, dobit ćete rezultate vezane uz susjednu i nesusjedne županije