Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 05.10.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 166.743,42 HRK (22.968,05 EUR)
  (vijčana roba i specijalna pričvrsna sredstva za građevinu)
 • Stečajni dužnik: MM - PLAN d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 03.10.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 88.369,78 HRK (12.172,48 EUR)
  (Repromaterijal)
 • Stečajni dužnik: WERKOS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu: 03.10.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 72.153,83 HRK (9.938,82 EUR)
  (Oprema za zaštitu od tuče)
 • Stečajni dužnik: WERKOS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu: 03.10.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 1.101.337,00 HRK (151.703,49 EUR)
  (Strojevi, oprema, namještaj, vozila)
 • Stečajni dužnik: W group d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 07.10.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 101.250,00 HRK (13.946,67 EUR)
  (poslovni prostor)
 • Stečajni dužnik: PONOS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 15.620,00 HRK (2.151,57 EUR)
  (Strojevi, oprema)
 • Stečajni dužnik: KVOTA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Prodaje se skupno ugostiteljska oprema, roba i sitni inventar ugostiteljskog lokala u stečaju (u daljnjem tekstu „imovina“). Nije moguća pojedinačna prodaja dijelova imovine Početna cijena imovine nije definirana. )
 • Stečajni dužnik: Mineos d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci - Stalna služba u Pazinu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 25.09.2019.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Tvornički krug u Sinju sa zgradama povr. 32.970m2 Zemljište Stipanovića Greben povr. 38.496 m2 Ukupna procijenjena vrijednost 32.5 mln. Kn, Cijena na 8.dražbi je 7.891.898,85 Kn za tvornički krug i 7.652.750,40 Kn za lokaciju Stipanovića Greben)
 • Stečajni dužnik: Ciglana Sinj d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Splitu
više >>
 • Rok za ponudu: 28.09.2019.
 • Datum dražbe: 30.09.2019.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Prodaja pokretnina prikupljanjem pisanih ponuda Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: DIOS CENTAR d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 27.09.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Namještaj i računalna oprema Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: STANOGRAD stambeno graditeljska zadruga
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>