Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 06.12.2019.
 • Datum dražbe: 09.12.2019.
 • Vrijednost: 48.892,00 HRK (6.734,62 EUR)
  (K.č. br. 691 klijet i pašnjak u Trdicah, ukupne površine 3068 m2, k.o. Vinično, ZK odjel Općinskog suda u Novom Marofu, zk.ul.br. 95)
 • Stečajni dužnik: REYNOLDS NEKRETNINE d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu - Stalna služba u Karlovcu
više >>
 • Rok za ponudu: 16.12.2019.
 • Datum dražbe: 20.12.2019.
 • Vrijednost: 92.000,00 HRK (12.672,53 EUR)
  (M1. osobni automobil, MERCEDES klasa B, 180 CDI, 2012. godina, registriran )
 • Stečajni dužnik: Banka splitsko-dalmatinska d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Splitu
više >>
 • Rok za ponudu: 02.12.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 80.360,00 HRK (11.069,18 EUR)
  (Pokretnine - Posječena drvna masa)
 • Stečajni dužnik: RAAFOURTY d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 16.12.2019.
 • Datum dražbe: 20.12.2019.
 • Vrijednost: 92.000,00 HRK (12.672,53 EUR)
  (M1. osobni automobil, MERCEDES klasa B, 180 CDI, 2012. godina, registriran )
 • Stečajni dužnik: Banka splitsko-dalmatinska d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Splitu
više >>
 • Rok za ponudu: 04.12.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 1,00 HRK (0,14 EUR)
  (Nekretnina – upisana kod zemljišno knjižnog odjela Crikvenica, z.k. ul.5958 z.k.č. br.1301 k.o.Crikvenica, površine 42 m2 u naravi cesta. )
 • Stečajni dužnik: DOMOKOR d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 09.01.2020.
 • Datum dražbe: 10.01.2020.
 • Vrijednost: 947.200,00 HRK (130.471,91 EUR)
  (Teretna vozila, vatrogasni kamioni i sl.)
 • Stečajni dužnik: ŠKRLEC I SINOVI d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 27.12.2019.
 • Datum dražbe: 30.12.2019.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika - GARAŽNA MJESTA Uz svaku kategoriju nekretnine navedena je i početna cijena.)
 • Stečajni dužnik: TRGOVAČKI CENTAR AGRAM d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 20.12.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 3.000.000,00 HRK (413.234,52 EUR)
  (POSLOVNI PROSTOR, SKLADIŠNE HALE, OTVORENO SKLADIŠTE, RADIONICE)
 • Stečajni dužnik: JAVOR D.O.O.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 26.11.2019.
 • Datum dražbe: 29.11.2019.
 • Vrijednost: 21.541,00 HRK (2.967,16 EUR)
  (Livada, oranica, maslinjak)
 • Stečajni dužnik: B.P. GRUPA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Pazinu
više >>
 • Rok za ponudu: 01.12.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 101.120,00 HRK (13.928,76 EUR)
  (Zemljište u Petrinji)
 • Stečajni dužnik: AGRO SELECT PETRINJA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>