Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 01.07.2020.
 • Vrijednost: 1.330.000,00 HRK (183.200,64 EUR)
  (Nekretnina upisana u zemljišnoknjižnom odjelu Osijek, zk. ul. 10870 k.o. Osijek, kč. br. 9732/2 poslovna zgrada br. 2 (ured i skladište tekstilnih proizvoda), ekonomsko dvorište, poslovna zgrada (proizvodno-skladišni prostor tekstilnih proizvoda) ukupne površine 1450 m2 Na navedenoj nekretnini upisano je razlučno pravo za koriste Slavonija metali d.o.o., Vukovarska cesta 308, Osijek i Depromo d.o.o. Široko Polje, Čepin, Đakovačka 70a. )
 • Stečajni dužnik: Lonati d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 18.08.2020.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 1,00 HRK (0,14 EUR)
  (47/100 idealnog dijela kč.br. 4581/3 i 4581/4, upisane u zk.ul. 2066, te 47/100 idealnog dijela kč.br. 4589/3, 4589/4, 4589/5, 4589/6, 4589/7, 4589/8, 4589/9, 4589/10, 4589/11, 4589/12, 4589/13 i 4589/14, 47/100 idealnog dijela kč.br.4589/1(zk.ul. 2037) 47/100 idealnog dijela kč.br.4581/1,4590/1,4590/2,4591/3,4590/4,4591/5, 4590/6 (zk,ul.2066), sve k.o. Puži. Sve nekretnine predstavljaju šumu i oranice. Ukupna površina 21.304 m2, a 47/100 idealnog dijela 10.012,88 m2. )
 • Stečajni dužnik: PRERADA PAPIRA d.o.o.,
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 09.06.2020.
 • Datum dražbe: 10.06.2020.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Teretna vozila Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: SMEČER d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 10.06.2020.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 317.000,00 HRK (43.665,11 EUR)
  (Predmetna nekretnina predstavlja građevinsko zemljište , koje se nalazi na Otoku Lastovo, Općina Lastovo, uvala Zaklopatica. Nekretnina je smještena na udaljenosti od cca 40,00 m od mora, ukupne površine 400,00 m2. Nekretnina nema direktni pristup na prometnicu. Na predmetnoj čestici nisu ishođene dozvole za građenje. Nekretnina je upisana kod Općinskog suda u Korčuli, ZK odjel Blato, broj uloška: 2114, kat. čestice 6929/58, NEPLODNO ZAKLOPATICA, površine 400 m2.)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza RUŽA VJETROVA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Splitu - Stalna služba u Dubrovniku
više >>
 • Rok za ponudu: 10.06.2020.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 63.249,19 HRK (8.712,25 EUR)
  (LABORATORIJSKA OPREMA )
 • Stečajni dužnik: FRANK ANALAB d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 05.06.2020.
 • Datum dražbe: 08.06.2020.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Pokretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: MARBER d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 05.06.2020.
 • Datum dražbe: 08.06.2020.
 • Vrijednost: 32.400,00 HRK (4.462,93 EUR)
  (zalihe poludragog kamenja i minerala, količina cca 2.500 kg, uskladišteno na KUKULJANOVU (kod Rijeke), Kukuljanovo 334, prema pregledu koji se osobno preuzima kod razgleda zalihe.)
 • Stečajni dužnik: LOHN-ŠPED d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci - Stalna služba u Pazinu
više >>
 • Rok za ponudu: 05.06.2020.
 • Datum dražbe: 08.06.2020.
 • Vrijednost: 8.800,00 HRK (1.212,15 EUR)
  (Teretni automobil CITROEN 2,0 HDI, JUMPY C, god. proizvodnje 2007.g., broj šasije VF7XSRHKH64106829, reg. oznake RI 117 UK. )
 • Stečajni dužnik: AGRO-TRGOVINA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 22.06.2020.
 • Datum dražbe: 29.06.2020.
 • Vrijednost: 744.671,00 HRK (102.574,59 EUR)
  (1.) k.č.br. 1428, u naravi dvorište površine 3.620 m2, otvorena hala površine 129 m2, gospodarska zgrada površine 62 m2m , hala površine 452 m2, gospodarska zgrada površine 533 m2, gospodarska zgrada površine 800 m2, gospodarska zgrada površine 48 m2 u Ul. M. Gubca, sveukupne površine 5644 m2, upisano u z.k. ul. br. 137 , k.o. Kupljenovo-NOVO, kod Općinskog suda u Novom Zagrebu, ZK Odjel Zaprešić)
 • Stečajni dužnik: Likvidacijska masa KUPLJENOVO NEKRETNINE d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 03.06.2020.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 483.074,35 HRK (66.541,00 EUR)
  (Sirovine i repromaterijal)
 • Stečajni dužnik: INKOP OBUĆA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>