Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 26.06.2018.
 • Vrijednost: 807.238,47 HRK (111.192,94 EUR)
  (Prodaja nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika STARA HIŽA d.d. u stečaju ,upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Karlovcu , zemljišnoknjižni odjel Karlovac uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama i to : nekretnina upisana u zk.ul.668 k.o. Lišnica ,kč.br.181/2 –kuća br.7 i dvorište u Dragi u površini od 752 čhv. )
 • Stečajni dužnik: STARA HIŽA D.O.O.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 04.07.2018.
 • Vrijednost: 1.779.852,00 HRK (245.165,43 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika k.č.br.8143/1 u naravi 7 zgrada i dvor ul.M.Kišpatića 2. površine 9811 m2 i k.č.br.8143/2 u naravi kuća broj 18 i dvor ul.M.Kišpatića površine 1127 m2 )
 • Stečajni dužnik: OSJEČKA TVORNICA KOŽA d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 08.06.2018.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 49.000,00 HRK (6.749,50 EUR)
  (POKRETNINE (RAČUNALA, UREDSKI NAMJEŠTAJ))
 • Stečajni dužnik: MALA ZEMLJA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 11.06.2018.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 10.979,90 HRK (1.512,42 EUR)
  (Pokretnine: Inventarska oprema i uređaji Repromaterijal, zalihe, potrošni materjal i sitni inventar - tekstil, koža, gotovi proizvodi od tekstila i kože – cipele, dijelovi razni )
 • Stečajni dužnik: Mr.Joseph d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 07.06.2018.
 • Vrijednost: 300.000,00 HRK (41.323,45 EUR)
  (Imanje s objektima za pružanje ugostiteljske djelatnosti Ukupna površina 35.489 m². )
 • Stečajni dužnik: TRIPUS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 12.06.2018.
 • Datum dražbe: 14.06.2018.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Pokretnine-uredski inventar i oprema Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: CROMARK d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 15.06.2018.
 • Datum dražbe: 29.05.2018.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika - GARAŽNA MJESTA Uz svaku kategoriju nekretnine navedena je i početna cijena.)
 • Stečajni dužnik: TRGOVAČKI CENTAR AGRAM d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 20.06.2018.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 187.500,00 HRK (25.827,16 EUR)
  (Zemljište i zgrada )
 • Stečajni dužnik: ZLATNE GODINE Dom za starije i nemoćne osobe
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 07.06.2018.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tesktu oglasa)
 • Stečajni dužnik: CENTAR ZA GRAĐEVINARSTVO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 06.06.2018.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine i pokretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: Elizabeta Oletić, vlasnica obrta „Peradarstvo Oletić“
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>