O trgovačkom sudovanju( Autor teksta: Mario Vukelić, dipl. iur. oec., Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH ) 


Trgovačko sudovanje


Sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj obnašaju sudovi. Sudbena vlast je samostalna i neovisna. Sudovi sude na temelju Ustava i zakona i na osnovi međunarodnih ugovora koji su dio pravnog poretka Republike Hrvatske.

Zabranjen je svaki oblik utjecaja na donošenje sudske odluke, a posebno: svaka uporaba javnih ovlasti, sredstava javnog priopćavanja i uopće javnih istupanja radi utjecanja na tijek i ishod sudskih postupaka. Odluku suda smije mijenjati i ukidati samo sud u čiju nadležnost spada predmet u postupku propisanim zakonom.

Sudske odluke u pravilu se donose u obliku presude ili rješenja. Poslovi se sucima i vijećima raspodjeljuju prema rasporedu unaprijed utvrđenom za svaku godinu.

Kao posebna vrsta sudova, u Hrvatskoj je ustanovljeno 13 trgovačkih sudova, kao prvostupanjskih sudova te Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud za područje cijele Republike Hrvatske.

Sjedište i mjesna nadležnost trgovačkih sudova određena je Zakonom o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine br. 3/94, 104/97 i 50/01).

Na prvostupanjskim trgovačkim sudovima radi ukupno 131 sudac i 37 sudskih savjetnika, a na VTSRH rade 24 suca i 11 sudskih savjetnika. Nadležnost trgovačkih i Visokog trgovačkog suda RH u parničnim postupcima određena je Zakonom o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03) i drugim zakonima.

Uopćeno govoreći, trgovački sudovi u parničnom postupku u prvom stupnju sude u trgovačkim sporovima, sporovima u povodu osnivanja, rada , prestanka i članstva u trgovačkim društvima, takozvanim plovidbenim, zrakoplovnim i autorskim sporovima i sporovima o zaštiti i uporabi izuma te u drugim sporovima ( čl. 34.b Zakona o parničnom postupku)

Pored toga, prvostupanjski trgovački sudovi provode stečajne postupke, postupke u gospodarskih prijestupa, vode sudske registre, provode izvanparnične i ovršne postupke te obavljaju druge poslove određene zakonom ( čl. 20. Zakona o sudovima, Narodne novine br.150/05 )


Nadležnost i odlučivanje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu.

Odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene zakonom.

Na sjednicama sudskih odjela Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske razmatraju se i pitanja od zajedničkog interesa za prvostupanjske trgovačke sudove i pitanja značajna za primjenu propisa pojedinih pravnih područja iz nadležnosti VTSRH.

Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici odjela VTSRH obvezatno je za sva drugostupanjska vijeća tog odjela.

Odluke povodom pravnih lijekova donose se na VTSRH u pravilu na sjednicama vijeća od trojice sudaca u sastavu: tri suca VTSRH ili dva suca VTSRH i sudac porotnik.

Odluke donose i suci pojedinci kada je to zakonom određeno. Sjednice vijeća sudaca nisu otvorene za javnost.

Protiv drugostupanjske presude VTSRH, moguće je u zakonom određenim slučajevima podnijeti izvanredni pravni lijek-reviziju, o kojoj odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske. Revizija nije dopuštena ako vrijednost predmeta spora pobijane pravomoćne presude ne prelazi 500.000,00 kuna.


Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
sudac Visokog trgovačkog suda RH


Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 10.10.2022.
 • Datum dražbe: 12.10.2022.
 • Vrijednost: 10.935,00 HRK (1.506,24 EUR)
  (Motorno vozilo M1, marke RENAULT CLIO 1,5 DCI, godina proizvodnje 2004, broj šasije VFIBB07CF31058567, registarske oznake KŽ 324 AF, datum odjave 03.05.2019)
 • Stečajni dužnik: INAGRO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu: 10.10.2022.
 • Datum dražbe: 13.10.2022.
 • Vrijednost: 364.500,00 HRK (50.207,99 EUR)
  (LINIJA ZA PAKIRANJE STOČNE HRANE, Concetti 550, koja se sastoji od: automatske vage NET-N, serijski broj 18200, god. proizv. 2010, paletizer vreća PS/2, serijski broj 3147, god. proizv. 2010. i šivalice vreća serijski broj 3147, god. proizv. 2010. ( Linija za pakiranje stočne hrane prodaje se u neispravnom stanju, automatska vaga ne dozira vreće pravilno), )
 • Stečajni dužnik: LIPAK HRANA I ENERGIJA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu: 14.10.2022.
 • Datum dražbe: 21.10.2022.
 • Vrijednost: 6.991,36 HRK (963,02 EUR)
  (Oprema za tretman podova i sl.)
 • Stečajni dužnik: AZZUNO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 20.10.2022.
 • Datum dražbe: 27.10.2022.
 • Vrijednost: 6.192,00 HRK (852,92 EUR)
  (motorno vozilo i to; vozila M1, marka MAZDA 626 2.0 VOJAGER, godina proizvodnje 1999., broj šasije JMZGW19S201131587, reg. oznaka KR 893 KG, datum odjave 24.09.2021.)
 • Stečajni dužnik: ŠUL-MONTAŽA j.d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 20.10.2022.
 • Datum dražbe: 27.10.2022.
 • Vrijednost: 50.323,00 HRK (6.931,73 EUR)
  (motorno vozilo i to; vozila N1, marka MERCEDES SPRINTER 315 CDI, godina proizvodnje 2007., broj šasije WDB9062331N358149, reg. oznaka KR 562 KN, datum odjave 05.05.2022.)
 • Stečajni dužnik: ŠUL-MONTAŽA j.d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 27.10.2022.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 68.719,46 HRK (9.465,75 EUR)
  (Zalihe novog željezarijskog i nautičkog asortimana te inventar (police) sukladno Javnobilježničkom popisu u prilogu. Zalihe se nalaze u Malom Lošinju. )
 • Stečajni dužnik: LUNA – COMMERCE d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 27.10.2022.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 12.884,89 HRK (1.774,83 EUR)
  (Zalihe željezarijskog asortimana sukladno popisu u prilogu. Zalihe se nalaze u Rijeci. )
 • Stečajni dužnik: LUNA – COMMERCE d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 25.10.2022.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Pokretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: KALTENBERG ADRIA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 11.10.2022.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 57.420,00 HRK (7.909,31 EUR)
  (Vozilo VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI)
 • Stečajni dužnik: PADRE PADRONE j.d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zadru
više >>
 • Rok za ponudu: 22.10.2022.
 • Datum dražbe: 25.10.2022.
 • Vrijednost: 212.746,50 HRK (29.304,73 EUR)
  (strojevi, oprema radionice, betonska galanterija drvena građa i ostala oprema, oprema ureda i spavaonice ukupna početna vrijednost svih pokretnina 212.746,50 kn + PDV / 28.236,32 EUR + PDV)
 • Stečajni dužnik: PRIGORAC GRAĐENJE d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu - Stalna služba u Karlovcu
više >>