O trgovačkom sudovanju( Autor teksta: Mario Vukelić, dipl. iur. oec., Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH ) 


Trgovačko sudovanje


Sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj obnašaju sudovi. Sudbena vlast je samostalna i neovisna. Sudovi sude na temelju Ustava i zakona i na osnovi međunarodnih ugovora koji su dio pravnog poretka Republike Hrvatske.

Zabranjen je svaki oblik utjecaja na donošenje sudske odluke, a posebno: svaka uporaba javnih ovlasti, sredstava javnog priopćavanja i uopće javnih istupanja radi utjecanja na tijek i ishod sudskih postupaka. Odluku suda smije mijenjati i ukidati samo sud u čiju nadležnost spada predmet u postupku propisanim zakonom.

Sudske odluke u pravilu se donose u obliku presude ili rješenja. Poslovi se sucima i vijećima raspodjeljuju prema rasporedu unaprijed utvrđenom za svaku godinu.

Kao posebna vrsta sudova, u Hrvatskoj je ustanovljeno 13 trgovačkih sudova, kao prvostupanjskih sudova te Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud za područje cijele Republike Hrvatske.

Sjedište i mjesna nadležnost trgovačkih sudova određena je Zakonom o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine br. 3/94, 104/97 i 50/01).

Na prvostupanjskim trgovačkim sudovima radi ukupno 131 sudac i 37 sudskih savjetnika, a na VTSRH rade 24 suca i 11 sudskih savjetnika. Nadležnost trgovačkih i Visokog trgovačkog suda RH u parničnim postupcima određena je Zakonom o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03) i drugim zakonima.

Uopćeno govoreći, trgovački sudovi u parničnom postupku u prvom stupnju sude u trgovačkim sporovima, sporovima u povodu osnivanja, rada , prestanka i članstva u trgovačkim društvima, takozvanim plovidbenim, zrakoplovnim i autorskim sporovima i sporovima o zaštiti i uporabi izuma te u drugim sporovima ( čl. 34.b Zakona o parničnom postupku)

Pored toga, prvostupanjski trgovački sudovi provode stečajne postupke, postupke u gospodarskih prijestupa, vode sudske registre, provode izvanparnične i ovršne postupke te obavljaju druge poslove određene zakonom ( čl. 20. Zakona o sudovima, Narodne novine br.150/05 )


Nadležnost i odlučivanje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu.

Odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene zakonom.

Na sjednicama sudskih odjela Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske razmatraju se i pitanja od zajedničkog interesa za prvostupanjske trgovačke sudove i pitanja značajna za primjenu propisa pojedinih pravnih područja iz nadležnosti VTSRH.

Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici odjela VTSRH obvezatno je za sva drugostupanjska vijeća tog odjela.

Odluke povodom pravnih lijekova donose se na VTSRH u pravilu na sjednicama vijeća od trojice sudaca u sastavu: tri suca VTSRH ili dva suca VTSRH i sudac porotnik.

Odluke donose i suci pojedinci kada je to zakonom određeno. Sjednice vijeća sudaca nisu otvorene za javnost.

Protiv drugostupanjske presude VTSRH, moguće je u zakonom određenim slučajevima podnijeti izvanredni pravni lijek-reviziju, o kojoj odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske. Revizija nije dopuštena ako vrijednost predmeta spora pobijane pravomoćne presude ne prelazi 500.000,00 kuna.


Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
sudac Visokog trgovačkog suda RH


Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 3.600.000,00 HRK (495.881,43 EUR)
  (Ugostiteljska gospodarska zgarada, dvorište i zgrada)
 • Stečajni dužnik: Vinska kuća Jana d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 29.10.2021.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 32.000,00 HRK (4.407,83 EUR)
  (Strojevi - sušara)
 • Stečajni dužnik: BOTANA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 29.10.2021.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 173.600,00 HRK (23.912,50 EUR)
  (Teretni automobil Priključna vozila )
 • Stečajni dužnik: VIHOR-PROMET d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu - Stalna služba u Karlovcu
više >>
 • Rok za ponudu: 04.11.2021.
 • Datum dražbe: 08.11.2021.
 • Vrijednost: 3.000.000,00 HRK (413.234,52 EUR)
  (POKRETNINE – strojevi za izradu obuće i kožne galanterije, uredski namještaj i oprema)
 • Stečajni dužnik: MEISO d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 08.11.2021.
 • Vrijednost: 8.500,00 HRK (1.170,83 EUR)
  (POKRETNINE – KALUPI ZA IZGRADNJU PLOVILA I DRUGA OPREMA KOJE SE NALAZE U OBROVCU, ZORANIĆEVA 10)
 • Stečajni dužnik: NAVALIA MARIN d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 08.11.2021.
 • Datum dražbe: 12.11.2021.
 • Vrijednost: 190.000,00 HRK (26.171,52 EUR)
  (nekretnina )
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza STIL d.o.o. ČEPIN
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 26.11.2021.
 • Vrijednost: 966.723,00 HRK (133.161,11 EUR)
  (Zalihe robe, uređaji, montažni i servisni elementi i dugotrajna imovina)
 • Stečajni dužnik: ADELSO TRGOVINA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 02.11.2021.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 16.200,00 HRK (2.231,47 EUR)
  (POSLOVNI UDJELI u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn (dvadeset tisuća kuna))
 • Stečajni dužnik: ROBERT VIDAKOVIĆ vl. obrta FINAL PAKRAC
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku - Stalna služba u Slavonskom Brodu
više >>
 • Rok za ponudu: 05.11.2021.
 • Datum dražbe: 12.11.2021.
 • Vrijednost: 14.000,00 HRK (1.928,43 EUR)
  (Vozilo marke MERCEDES, klasa C220 CDI, g. 2000, broj šasije: WBD2030061A028830, reg. oznake PU324ZL, registriran do 31. listopada 2021, prešao 306.000 km. Poznati nedostaci vozila su neispravne kočnice i klima.)
 • Stečajni dužnik: FUNDAMENT MONT j.d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Pazinu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 15.11.2021.
 • Vrijednost: 20.000,00 HRK (2.754,90 EUR)
  (Nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Donja Stubica -zk.ul.br. 1694, k.o. Stubičko Podgorje -k.č.br. 106/3 koja u naravi predstavlja ORANICU KULČICA POD GOLUBOVCEM, ukupne površine 3969,20 m2 (1047 hvati) -k.č.br. 107/3 koja u naravi predstavlja LIVADU MIKULČICA OD GOLUBOVCEM, ukupne površine 1526,40 m2 (424 hvati) )
 • Stečajni dužnik: Vilinske poljane d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>