O trgovačkom sudovanju( Autor teksta: Mario Vukelić, dipl. iur. oec., Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH ) 


Trgovačko sudovanje


Sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj obnašaju sudovi. Sudbena vlast je samostalna i neovisna. Sudovi sude na temelju Ustava i zakona i na osnovi međunarodnih ugovora koji su dio pravnog poretka Republike Hrvatske.

Zabranjen je svaki oblik utjecaja na donošenje sudske odluke, a posebno: svaka uporaba javnih ovlasti, sredstava javnog priopćavanja i uopće javnih istupanja radi utjecanja na tijek i ishod sudskih postupaka. Odluku suda smije mijenjati i ukidati samo sud u čiju nadležnost spada predmet u postupku propisanim zakonom.

Sudske odluke u pravilu se donose u obliku presude ili rješenja. Poslovi se sucima i vijećima raspodjeljuju prema rasporedu unaprijed utvrđenom za svaku godinu.

Kao posebna vrsta sudova, u Hrvatskoj je ustanovljeno 13 trgovačkih sudova, kao prvostupanjskih sudova te Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud za područje cijele Republike Hrvatske.

Sjedište i mjesna nadležnost trgovačkih sudova određena je Zakonom o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine br. 3/94, 104/97 i 50/01).

Na prvostupanjskim trgovačkim sudovima radi ukupno 131 sudac i 37 sudskih savjetnika, a na VTSRH rade 24 suca i 11 sudskih savjetnika. Nadležnost trgovačkih i Visokog trgovačkog suda RH u parničnim postupcima određena je Zakonom o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03) i drugim zakonima.

Uopćeno govoreći, trgovački sudovi u parničnom postupku u prvom stupnju sude u trgovačkim sporovima, sporovima u povodu osnivanja, rada , prestanka i članstva u trgovačkim društvima, takozvanim plovidbenim, zrakoplovnim i autorskim sporovima i sporovima o zaštiti i uporabi izuma te u drugim sporovima ( čl. 34.b Zakona o parničnom postupku)

Pored toga, prvostupanjski trgovački sudovi provode stečajne postupke, postupke u gospodarskih prijestupa, vode sudske registre, provode izvanparnične i ovršne postupke te obavljaju druge poslove određene zakonom ( čl. 20. Zakona o sudovima, Narodne novine br.150/05 )


Nadležnost i odlučivanje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu.

Odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene zakonom.

Na sjednicama sudskih odjela Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske razmatraju se i pitanja od zajedničkog interesa za prvostupanjske trgovačke sudove i pitanja značajna za primjenu propisa pojedinih pravnih područja iz nadležnosti VTSRH.

Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici odjela VTSRH obvezatno je za sva drugostupanjska vijeća tog odjela.

Odluke povodom pravnih lijekova donose se na VTSRH u pravilu na sjednicama vijeća od trojice sudaca u sastavu: tri suca VTSRH ili dva suca VTSRH i sudac porotnik.

Odluke donose i suci pojedinci kada je to zakonom određeno. Sjednice vijeća sudaca nisu otvorene za javnost.

Protiv drugostupanjske presude VTSRH, moguće je u zakonom određenim slučajevima podnijeti izvanredni pravni lijek-reviziju, o kojoj odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske. Revizija nije dopuštena ako vrijednost predmeta spora pobijane pravomoćne presude ne prelazi 500.000,00 kuna.


Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
sudac Visokog trgovačkog suda RH


Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 10.06.2022.
 • Datum dražbe: 15.06.2022.
 • Vrijednost: 23.286,00 HRK (3.207,53 EUR)
  (Motorno vozilo, vrsta N1)
 • Stečajni dužnik: DOMET PROJEKT d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 10.06.2022.
 • Datum dražbe: 15.06.2022.
 • Vrijednost: 53.656,00 HRK (7.390,84 EUR)
  (Motorno vozilo, vrsta N1)
 • Stečajni dužnik: DOMET PROJEKT d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 01.06.2022.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 343.200,00 HRK (47.274,03 EUR)
  (Montažno demontažna hala za dva tenis igrališta u kojoj su smješteni: dva tenis igrališta,sanitarni čvorovi,tuševi,svlačione,smještene u Varaždinu,Zagrebačka bb, izgrađenoj na parceli koja se sastoji od kč.br.3928/1 i kč.br.3928/5, k.o. Varaždin. Građevina se sastoji od poslovne dvorane sa dva tenis terena, tlocrtne površine 35,80 puta 32,90 m, aneks 5.00 puta 32,90 m, visine do vijenca 4,00 m, a sljemena 9,18 m, krovište dvostrešno sa padom istok-zapad. )
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza Lumi d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 27.05.2022.
 • Datum dražbe: 03.06.2022.
 • Vrijednost: 261.525,00 HRK (36.023,72 EUR)
  (Automatska tunelska praonica)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza AUTO LUKA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 20.06.2022.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 2.129,92 HRK (293,39 EUR)
  (Uredski inventar: Uredska stolica na kotačima Ploča za pisanje na kotačima Ormar drveni crni s policama Ormar drveni smeđi s vratima Stol drveni smeđi veći Stol drveni smeđi manji Regal sa staklenim vratima smeđi Zidne ploče za pisanje bijele Ladice bijele na kotačima Stol bijeli 2m dužine Stol bijeli u „L“ cca 2x2m Monitor za kompjuter Dell Tipkovnica za kompjuter Logitech )
 • Stečajni dužnik: VON RIPP D.O.O.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 12.06.2022.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (različiti namještaj čiji popis se nalazi u prilogu ovog oglasa )
 • Stečajni dužnik: Art forma d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 15.06.2022.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 3.128.754,80 HRK (430.969,83 EUR)
  (Strojevi i oprema)
 • Stečajni dužnik: Požgaj flooring d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 06.06.2022.
 • Datum dražbe: 06.06.2022.
 • Vrijednost: 52.643,75 HRK (7.251,40 EUR)
  (STROJEVI I OPREMA prema popisu )
 • Stečajni dužnik: TVORNICA STOLACA LEPOGLAVA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 27.05.2022.
 • Datum dražbe: 31.05.2022.
 • Vrijednost: 3.114.896,14 HRK (429.060,87 EUR)
  (Strojevi – stroj, automatski rezač (Proizvođač: Maxon DFK600, Model: Supertrim), godina proizvodnje: 1997, zemlja porijekla: Engleska, serijski broj proizvodnje: 5599M)
 • Stečajni dužnik: SLOBODNA DALMACIJA PRINT d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Splitu
više >>
 • Rok za ponudu: 27.05.2022.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (pokretnine stečajnog dužnika – ugostiteljski (kuhinjski) pribor prema specifikaciji u privitku)
 • Stečajni dužnik: INTER BOARD d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zadru - Stalna služba u Šibeniku
više >>