O trgovačkom sudovanju


48uep6bbphidvals|2193
48uep6bbphidcol4|ID
48uep6bbph|2030E0C0CMS_dokumenti|Text0

( Autor teksta: Mario Vukelić, dipl. iur. oec., Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH ) 


Trgovačko sudovanje


Sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj obnašaju sudovi. Sudbena vlast je samostalna i neovisna. Sudovi sude na temelju Ustava i zakona i na osnovi međunarodnih ugovora koji su dio pravnog poretka Republike Hrvatske.

Zabranjen je svaki oblik utjecaja na donošenje sudske odluke, a posebno: svaka uporaba javnih ovlasti, sredstava javnog priopćavanja i uopće javnih istupanja radi utjecanja na tijek i ishod sudskih postupaka. Odluku suda smije mijenjati i ukidati samo sud u čiju nadležnost spada predmet u postupku propisanim zakonom.

Sudske odluke u pravilu se donose u obliku presude ili rješenja. Poslovi se sucima i vijećima raspodjeljuju prema rasporedu unaprijed utvrđenom za svaku godinu.

Kao posebna vrsta sudova, u Hrvatskoj je ustanovljeno 13 trgovačkih sudova, kao prvostupanjskih sudova te Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud za područje cijele Republike Hrvatske.

Sjedište i mjesna nadležnost trgovačkih sudova određena je Zakonom o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine br. 3/94, 104/97 i 50/01).

Na prvostupanjskim trgovačkim sudovima radi ukupno 131 sudac i 37 sudskih savjetnika, a na VTSRH rade 24 suca i 11 sudskih savjetnika. Nadležnost trgovačkih i Visokog trgovačkog suda RH u parničnim postupcima određena je Zakonom o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03) i drugim zakonima.

Uopćeno govoreći, trgovački sudovi u parničnom postupku u prvom stupnju sude u trgovačkim sporovima, sporovima u povodu osnivanja, rada , prestanka i članstva u trgovačkim društvima, takozvanim plovidbenim, zrakoplovnim i autorskim sporovima i sporovima o zaštiti i uporabi izuma te u drugim sporovima ( čl. 34.b Zakona o parničnom postupku)

Pored toga, prvostupanjski trgovački sudovi provode stečajne postupke, postupke u gospodarskih prijestupa, vode sudske registre, provode izvanparnične i ovršne postupke te obavljaju druge poslove određene zakonom ( čl. 20. Zakona o sudovima, Narodne novine br.150/05 )


Nadležnost i odlučivanje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu.

Odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene zakonom.

Na sjednicama sudskih odjela Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske razmatraju se i pitanja od zajedničkog interesa za prvostupanjske trgovačke sudove i pitanja značajna za primjenu propisa pojedinih pravnih područja iz nadležnosti VTSRH.

Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici odjela VTSRH obvezatno je za sva drugostupanjska vijeća tog odjela.

Odluke povodom pravnih lijekova donose se na VTSRH u pravilu na sjednicama vijeća od trojice sudaca u sastavu: tri suca VTSRH ili dva suca VTSRH i sudac porotnik.

Odluke donose i suci pojedinci kada je to zakonom određeno. Sjednice vijeća sudaca nisu otvorene za javnost.

Protiv drugostupanjske presude VTSRH, moguće je u zakonom određenim slučajevima podnijeti izvanredni pravni lijek-reviziju, o kojoj odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske. Revizija nije dopuštena ako vrijednost predmeta spora pobijane pravomoćne presude ne prelazi 500.000,00 kuna.


Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
sudac Visokog trgovačkog suda RH


Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 07.08.2024.
 • Datum dražbe: 09.08.2024.
 • Vrijednost: 2.400,00 EUR (17.423,52 HRK)
  (Teretno motorno vozilo)
 • Stečajni dužnik: TRIMONT j.d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zadru
više >>
 • Rok za ponudu: 02.08.2024.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 5.220,00 EUR (37.896,16 HRK)
  (TERETNI AUTOMOBIL Fiat Fiorino 1.3 MJT)
 • Stečajni dužnik: BISTRO PATRIK j.d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 02.08.2024.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 3.616,20 EUR (26.252,89 HRK)
  (TERETNI AUTOMOBIL PEUGEOT PARTNER L1 1.6 HDi)
 • Stečajni dužnik: BISTRO PATRIK j.d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 29.08.2024.
 • Vrijednost: 26.525.000,00 EUR (192.566.195,00 HRK)
  (Nekretnine upisane u ZK sud Novi Zagreb, zk.ul.br. 20894, k.o. Zaprudski otok i to: 1-457 suvlasnički dio k.č.br. 2337, Ulica Nade Klaića)
 • Stečajni dužnik: ANTE GRADNJA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 05.08.2024.
 • Datum dražbe: 08.08.2024.
 • Vrijednost: 6.850,00 EUR (49.729,63 HRK)
  (POKRETNINE Nošena tanjurača marka: Consum, tip / model; NVT29 / Comet, broj radnih tanjura: 32, radni zahvat 2,9 m, godina proizvodnje: 2017 Vučena tanjurača marka: OLT, broj radnih tanjura: 32, radni zahvat 3,0 m)
 • Stečajni dužnik: SONOIL d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zadru
više >>
 • Rok za ponudu: 28.08.2024.
 • Datum dražbe: 05.09.2024.
 • Vrijednost: 9.709,43 EUR (70.488,52 HRK)
  (k.č.br. 418/201 livada Trebežina pod Golubovcem, ukupne površine 370 čhv, upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Donja Stubica, zk.ul.br. 1898, k.o. Donja Stubica s početnom cijenom u iznosu od 9.709,43 eura)
 • Stečajni dužnik: Vilinske poljane d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 28.08.2024.
 • Datum dražbe: 05.09.2024.
 • Vrijednost: 6.407,10 EUR (46.514,26 HRK)
  (k.č.br. 283/1, pašnjak Vrbina ukupne površine 224 m2 i k.č.br. 283/4, pašnjak Vrbina, ukupne površine 228 m2, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Donja Stubica, zk.ul.br. 1900, k.o. Donja Stubica s početnom cijenom u iznosu od 6.407,10 eura.)
 • Stečajni dužnik: Vilinske poljane d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 28.08.2024.
 • Datum dražbe: 05.09.2024.
 • Vrijednost: 3.548,19 EUR (25.759,15 HRK)
  (k.č.br. 1691 oranica Krč u Smrtnom jarku, ukupne površine 155 čhv, k.č.br. 1698, vinograd Krč u Smrtnom jarku, ukupne površine 83 čhv, k.č.br. 1732, oranica kamen u Podgori Dolnjoj, ukupne površine 116 čhv, k.č.br. 1733, oranica kamet u Podgori Dolnjoj, ukupne površine 136 čhv, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Donja Stubica, zk.ul.br. 1900, k.o. Stubičko Podgorje s početnom cijenom u iznosu od 3.548,19 eura)
 • Stečajni dužnik: Vilinske poljane d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 28.08.2024.
 • Datum dražbe: 05.09.2024.
 • Vrijednost: 7.174,46 EUR (52.085,14 HRK)
  (k.č.br. 720, livada pod Klanjci u Kamenjaku ukupne površine 343 čhv, upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Donja Stubica, zk.ul.br. 5944, k.o. Andraševec s početnom cijenom u iznosu od 7.174,46 eura)
 • Stečajni dužnik: Vilinske poljane d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 28.08.2024.
 • Datum dražbe: 05.09.2024.
 • Vrijednost: 11.591,10 EUR (84.149,07 HRK)
  (k.č.br. 713/3 pašnjak Vrbina, ukupne površine 1311, upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Donja Stubica, zk.ul.br. 5958, k.o. Andraševec s početnom cijenom u iznosu od 11.591,10 eura; )
 • Stečajni dužnik: Vilinske poljane d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>