O trgovačkom sudovanju( Autor teksta: Mario Vukelić, dipl. iur. oec., Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH ) 


Trgovačko sudovanje


Sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj obnašaju sudovi. Sudbena vlast je samostalna i neovisna. Sudovi sude na temelju Ustava i zakona i na osnovi međunarodnih ugovora koji su dio pravnog poretka Republike Hrvatske.

Zabranjen je svaki oblik utjecaja na donošenje sudske odluke, a posebno: svaka uporaba javnih ovlasti, sredstava javnog priopćavanja i uopće javnih istupanja radi utjecanja na tijek i ishod sudskih postupaka. Odluku suda smije mijenjati i ukidati samo sud u čiju nadležnost spada predmet u postupku propisanim zakonom.

Sudske odluke u pravilu se donose u obliku presude ili rješenja. Poslovi se sucima i vijećima raspodjeljuju prema rasporedu unaprijed utvrđenom za svaku godinu.

Kao posebna vrsta sudova, u Hrvatskoj je ustanovljeno 13 trgovačkih sudova, kao prvostupanjskih sudova te Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud za područje cijele Republike Hrvatske.

Sjedište i mjesna nadležnost trgovačkih sudova određena je Zakonom o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine br. 3/94, 104/97 i 50/01).

Na prvostupanjskim trgovačkim sudovima radi ukupno 131 sudac i 37 sudskih savjetnika, a na VTSRH rade 24 suca i 11 sudskih savjetnika. Nadležnost trgovačkih i Visokog trgovačkog suda RH u parničnim postupcima određena je Zakonom o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03) i drugim zakonima.

Uopćeno govoreći, trgovački sudovi u parničnom postupku u prvom stupnju sude u trgovačkim sporovima, sporovima u povodu osnivanja, rada , prestanka i članstva u trgovačkim društvima, takozvanim plovidbenim, zrakoplovnim i autorskim sporovima i sporovima o zaštiti i uporabi izuma te u drugim sporovima ( čl. 34.b Zakona o parničnom postupku)

Pored toga, prvostupanjski trgovački sudovi provode stečajne postupke, postupke u gospodarskih prijestupa, vode sudske registre, provode izvanparnične i ovršne postupke te obavljaju druge poslove određene zakonom ( čl. 20. Zakona o sudovima, Narodne novine br.150/05 )


Nadležnost i odlučivanje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu.

Odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene zakonom.

Na sjednicama sudskih odjela Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske razmatraju se i pitanja od zajedničkog interesa za prvostupanjske trgovačke sudove i pitanja značajna za primjenu propisa pojedinih pravnih područja iz nadležnosti VTSRH.

Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici odjela VTSRH obvezatno je za sva drugostupanjska vijeća tog odjela.

Odluke povodom pravnih lijekova donose se na VTSRH u pravilu na sjednicama vijeća od trojice sudaca u sastavu: tri suca VTSRH ili dva suca VTSRH i sudac porotnik.

Odluke donose i suci pojedinci kada je to zakonom određeno. Sjednice vijeća sudaca nisu otvorene za javnost.

Protiv drugostupanjske presude VTSRH, moguće je u zakonom određenim slučajevima podnijeti izvanredni pravni lijek-reviziju, o kojoj odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske. Revizija nije dopuštena ako vrijednost predmeta spora pobijane pravomoćne presude ne prelazi 500.000,00 kuna.


Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
sudac Visokog trgovačkog suda RH


Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 15.02.2023.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 852,68 EUR (6.190,29 HRK)
  (Motorno vozilo, osobni automobil, marke Alfa Romeo 156, 2.4 JTD, godina proizvodnje 2003., broj šasije: ZAR93200000233573, prijeđeni kilometri 300.000, neispravno i odjavljeno. )
 • Stečajni dužnik: UNUM CONCEPT d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 17.02.2023.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 1.990,97 EUR (14.454,04 HRK)
  (Motorno vozilo, osobni automobil, marke Alfa Romeo 156, 2.4 JTD, godina proizvodnje 2003., broj šasije: ZAR93200000233573, prijeđeni kilometri 300.000, neispravno i odjavljeno. )
 • Stečajni dužnik: UNUM CONCEPT d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 20.02.2023.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 188.250,77 EUR (1.366.662,94 HRK)
  (Poslovni prostori: 18 lokala u poslovnoj zgradi "Trgovačkog centra Millenium" Sesvete, Ulica Ljudevita Posavskog 3 188.250,77 EUR/ 1.418.375,40 kn )
 • Stečajni dužnik: PRIGORKA D.D.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 28.02.2023.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 63,71 EUR (462,52 HRK)
  (Sheppach Udarna bušilica DH 1200 MAX i Usisavač Einhell TC-VC 1812 )
 • Stečajni dužnik: HABO GRADTERM j.d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu - Stalna služba u Karlovcu
više >>
 • Rok za ponudu: 17.02.2023.
 • Datum dražbe: 21.02.2023.
 • Vrijednost: 11.012,30 EUR (79.947,10 HRK)
  (Žigovi)
 • Stečajni dužnik: HANGAR 18 d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu: 16.02.2023.
 • Datum dražbe: 22.02.2023.
 • Vrijednost: 4.151,75 EUR (30.140,87 HRK)
  (Pokretnine prema inventurnim listama na dan 27. rujna 2022. - inventura 10 - oprema - inventura 7 - strojevi - konto 3100 - zalihe pozamanterije Početna cijena ukupno za sve popisane pokretnine: 5.189,69 EUR / 39.033,87 kn bez PDV )
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza Baby Sunshine j.d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 07.03.2023.
 • Vrijednost: 1.190.169,32 EUR (8.640.391,23 HRK)
  (Nekretnina upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Novom Zagrebu, zemljišnoknjižni odjel Novi Zagreb u zk. ul. br. 537, 288, 14024, 1520, 14023, 13922, 267, 13906, 14022, k. o. Zaprudski otok, u naravi rasadnik Sveta Klara 1.190.169,32 eura / 8.967.330,74 kn + porez)
 • Stečajni dužnik: RVR d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 10.03.2023.
 • Datum dražbe: 17.03.2023.
 • Vrijednost: 133.303,72 EUR (967.758,35 HRK)
  (k.č.br. 1499/8 i 1501/3, pašnjak ukupne površine 3001 m2, sve upisano u zk.ul.br. 2206, ko Jadrtovac, Zemljišnoknjižni odjel Šibenik )
 • Stečajni dužnik: BRA-MA KREDITNA UNIJA
 • Sud: Trgovački sud u Splitu
više >>
 • Rok za ponudu: 10.03.2023.
 • Datum dražbe: 17.03.2023.
 • Vrijednost: 67.711,65 EUR (491.573,04 HRK)
  (Predmet prodaje: k.č.br. 1525/2 ZU 2987, oranica ukupne površine 649 m2, ko Solin, upisana u Zemljišnoknjižni odjel Solin, Općinski sud u Splitu.)
 • Stečajni dužnik: BRA-MA KREDITNA UNIJA
 • Sud: Trgovački sud u Splitu
više >>
 • Rok za ponudu: 10.03.2023.
 • Datum dražbe: 17.03.2023.
 • Vrijednost: 90.387,24 EUR (656.193,28 HRK)
  (Nekretnine stečajnog dužnika)
 • Stečajni dužnik: BRA-MA KREDITNA UNIJA
 • Sud: Trgovački sud u Splitu
više >>