O trgovačkom sudovanju( Autor teksta: Mario Vukelić, dipl. iur. oec., Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH ) 


Trgovačko sudovanje


Sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj obnašaju sudovi. Sudbena vlast je samostalna i neovisna. Sudovi sude na temelju Ustava i zakona i na osnovi međunarodnih ugovora koji su dio pravnog poretka Republike Hrvatske.

Zabranjen je svaki oblik utjecaja na donošenje sudske odluke, a posebno: svaka uporaba javnih ovlasti, sredstava javnog priopćavanja i uopće javnih istupanja radi utjecanja na tijek i ishod sudskih postupaka. Odluku suda smije mijenjati i ukidati samo sud u čiju nadležnost spada predmet u postupku propisanim zakonom.

Sudske odluke u pravilu se donose u obliku presude ili rješenja. Poslovi se sucima i vijećima raspodjeljuju prema rasporedu unaprijed utvrđenom za svaku godinu.

Kao posebna vrsta sudova, u Hrvatskoj je ustanovljeno 13 trgovačkih sudova, kao prvostupanjskih sudova te Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud za područje cijele Republike Hrvatske.

Sjedište i mjesna nadležnost trgovačkih sudova određena je Zakonom o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine br. 3/94, 104/97 i 50/01).

Na prvostupanjskim trgovačkim sudovima radi ukupno 131 sudac i 37 sudskih savjetnika, a na VTSRH rade 24 suca i 11 sudskih savjetnika. Nadležnost trgovačkih i Visokog trgovačkog suda RH u parničnim postupcima određena je Zakonom o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03) i drugim zakonima.

Uopćeno govoreći, trgovački sudovi u parničnom postupku u prvom stupnju sude u trgovačkim sporovima, sporovima u povodu osnivanja, rada , prestanka i članstva u trgovačkim društvima, takozvanim plovidbenim, zrakoplovnim i autorskim sporovima i sporovima o zaštiti i uporabi izuma te u drugim sporovima ( čl. 34.b Zakona o parničnom postupku)

Pored toga, prvostupanjski trgovački sudovi provode stečajne postupke, postupke u gospodarskih prijestupa, vode sudske registre, provode izvanparnične i ovršne postupke te obavljaju druge poslove određene zakonom ( čl. 20. Zakona o sudovima, Narodne novine br.150/05 )


Nadležnost i odlučivanje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu.

Odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene zakonom.

Na sjednicama sudskih odjela Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske razmatraju se i pitanja od zajedničkog interesa za prvostupanjske trgovačke sudove i pitanja značajna za primjenu propisa pojedinih pravnih područja iz nadležnosti VTSRH.

Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici odjela VTSRH obvezatno je za sva drugostupanjska vijeća tog odjela.

Odluke povodom pravnih lijekova donose se na VTSRH u pravilu na sjednicama vijeća od trojice sudaca u sastavu: tri suca VTSRH ili dva suca VTSRH i sudac porotnik.

Odluke donose i suci pojedinci kada je to zakonom određeno. Sjednice vijeća sudaca nisu otvorene za javnost.

Protiv drugostupanjske presude VTSRH, moguće je u zakonom određenim slučajevima podnijeti izvanredni pravni lijek-reviziju, o kojoj odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske. Revizija nije dopuštena ako vrijednost predmeta spora pobijane pravomoćne presude ne prelazi 500.000,00 kuna.


Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
sudac Visokog trgovačkog suda RH


Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 17.07.2020.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 36.858,00 HRK (5.077,00 EUR)
  (Osobni automobil, marke M1, marka VOLKSWAGEN TOUAREG V6 TDI, Godina proizvodnje 2006., Broj šasije WVGZZZ7LZ6D068261, Reg.oznake: ZG5261HH nema tereta.. )
 • Stečajni dužnik: BAMBOLA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 24.07.2020.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 30.908,35 HRK (4.257,47 EUR)
  (Nekretnina označena kao : -zk.č.br. 95/48, oranica, upisana u zk.ul.br. 3610 k.o. Jakovlje, u naravi oranica Fijanova, ukupne površine 1440 m2, upisana bez tereta, Općinski sud u Novom Zagrebu, zemljišnoknjižni odjel Zaprešić.)
 • Stečajni dužnik: GRAD-Z PLAN d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 24.07.2020.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: ENERGO EXPERT d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu - Stalna služba u Karlovcu
više >>
 • Rok za ponudu: 17.07.2020.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 1.266,66 HRK (174,48 EUR)
  (Miješalica za beton)
 • Stečajni dužnik: GRABUŠIĆ NEKRETNINE j. d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 24.07.2020.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 21.369,60 HRK (2.943,55 EUR)
  (Imovina stečajnog dužnika i to nekretnina označena kao:- zk.č.br. 228/1, imanje, livada, upisana u zk.ul. br. 3825, koji se vodi kod Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Donja Stubica, k.o. Oroslavje, ukupne površine 300 m2)
 • Stečajni dužnik: GRABUŠIĆ NEKRETNINE j. d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 24.07.2020.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 21.369,60 HRK (2.943,55 EUR)
  (Imovina stečajnog dužnika i to nekretnina označena kao:- zk.č.br. 228/1, imanje, livada, upisana u zk.ul. br. 3825, koji se vodi kod Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Donja Stubica, k.o. Oroslavje, ukupne površine 300 m2)
 • Stečajni dužnik: GRABUŠIĆ NEKRETNINE j. d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 17.07.2020.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 1.266,66 HRK (174,48 EUR)
  (Miješalica za beton)
 • Stečajni dužnik: GRABUŠIĆ NEKRETNINE j. d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 17.07.2020.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 20.000,00 HRK (2.754,90 EUR)
  (Osobni automobil, marke PEUGEOT K 1007, 1,6 E SPORTY, Godina proizvodnje 2006.g., Broj šasije VF3KMNFUC20077460, Reg. oznake ZG6142BK, Datum odjave 06.05.2007.g.,-Porezna uprava Zagreb ima Rješenje o ovrsi na predmetnom vozilu. )
 • Stečajni dužnik: KIPOR STROJ d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 16.07.2020.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Zalihe trgovačke robe – prodaja u cjelini Procijenjena vrijednost: 220.000,00 kn Donja prodajna cijena: 100.000,00 kn )
 • Stečajni dužnik: Keramika Ivančić d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Pazinu
više >>
 • Rok za ponudu: 31.08.2020.
 • Datum dražbe: 04.09.2020.
 • Vrijednost: 346.800,00 HRK (47.769,91 EUR)
  (k.č.br. 1157/04, u naravi kuća br. 9/1, zgrada, dvorište i livada u Dijanovu, upisano u z.k. ul. br. 1591, k.o. Bukevje, kod ZK Odjel, Općinskog suda u Velikoj Gorici)
 • Stečajni dužnik: Likvidacijska masa Špalta d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>