Ostali propisi
ZPP - Zakon o parničnom postupku 118/03

Redakcijski pročišćeni tekst Zakona o parničnom postupku "NN 26/91, 34/91, 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 118/03"
ZPP 118-03.pdf

ZTD - Zakon o trgovačkim društvima
Redakcijski pročišćeni tekst Zakona o trgovačkim društvima "NN 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03"
ZTD_2003.pdf

ZOO - Zakon o obveznim odnosima (2005)
"NN 35/05"
ZOO_2005.pdf

ZOO - Zakon o obveznim odnosima (1999)
Redakcijski pročišćeni tekst "NN 53/91"
ZOO_1999.pdf

Pravilnik o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja (2007)
"NN 64/07"
Pravilnik o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja_2007.pdf
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 26.06.2018.
 • Vrijednost: 807.238,47 HRK (111.192,94 EUR)
  (Prodaja nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika STARA HIŽA d.d. u stečaju ,upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Karlovcu , zemljišnoknjižni odjel Karlovac uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama i to : nekretnina upisana u zk.ul.668 k.o. Lišnica ,kč.br.181/2 –kuća br.7 i dvorište u Dragi u površini od 752 čhv. )
 • Stečajni dužnik: STARA HIŽA D.O.O.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 04.07.2018.
 • Vrijednost: 1.779.852,00 HRK (245.165,43 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika k.č.br.8143/1 u naravi 7 zgrada i dvor ul.M.Kišpatića 2. površine 9811 m2 i k.č.br.8143/2 u naravi kuća broj 18 i dvor ul.M.Kišpatića površine 1127 m2 )
 • Stečajni dužnik: OSJEČKA TVORNICA KOŽA d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 08.06.2018.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 49.000,00 HRK (6.749,50 EUR)
  (POKRETNINE (RAČUNALA, UREDSKI NAMJEŠTAJ))
 • Stečajni dužnik: MALA ZEMLJA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 11.06.2018.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 10.979,90 HRK (1.512,42 EUR)
  (Pokretnine: Inventarska oprema i uređaji Repromaterijal, zalihe, potrošni materjal i sitni inventar - tekstil, koža, gotovi proizvodi od tekstila i kože – cipele, dijelovi razni )
 • Stečajni dužnik: Mr.Joseph d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 07.06.2018.
 • Vrijednost: 300.000,00 HRK (41.323,45 EUR)
  (Imanje s objektima za pružanje ugostiteljske djelatnosti Ukupna površina 35.489 m². )
 • Stečajni dužnik: TRIPUS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 12.06.2018.
 • Datum dražbe: 14.06.2018.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Pokretnine-uredski inventar i oprema Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: CROMARK d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 15.06.2018.
 • Datum dražbe: 29.05.2018.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika - GARAŽNA MJESTA Uz svaku kategoriju nekretnine navedena je i početna cijena.)
 • Stečajni dužnik: TRGOVAČKI CENTAR AGRAM d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 20.06.2018.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 187.500,00 HRK (25.827,16 EUR)
  (Zemljište i zgrada )
 • Stečajni dužnik: ZLATNE GODINE Dom za starije i nemoćne osobe
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 07.06.2018.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tesktu oglasa)
 • Stečajni dužnik: CENTAR ZA GRAĐEVINARSTVO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 06.06.2018.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine i pokretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: Elizabeta Oletić, vlasnica obrta „Peradarstvo Oletić“
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>