Ostali propisi
ZPP - Zakon o parničnom postupku 118/03

Redakcijski pročišćeni tekst Zakona o parničnom postupku "NN 26/91, 34/91, 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 118/03"
ZPP 118-03.pdf

ZTD - Zakon o trgovačkim društvima
Redakcijski pročišćeni tekst Zakona o trgovačkim društvima "NN 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03"
ZTD_2003.pdf

ZOO - Zakon o obveznim odnosima (2005)
"NN 35/05"
ZOO_2005.pdf

ZOO - Zakon o obveznim odnosima (1999)
Redakcijski pročišćeni tekst "NN 53/91"
ZOO_1999.pdf

Pravilnik o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja (2007)
"NN 64/07"
Pravilnik o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja_2007.pdf
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 10.06.2022.
 • Datum dražbe: 15.06.2022.
 • Vrijednost: 23.286,00 HRK (3.207,53 EUR)
  (Motorno vozilo, vrsta N1)
 • Stečajni dužnik: DOMET PROJEKT d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 10.06.2022.
 • Datum dražbe: 15.06.2022.
 • Vrijednost: 53.656,00 HRK (7.390,84 EUR)
  (Motorno vozilo, vrsta N1)
 • Stečajni dužnik: DOMET PROJEKT d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 01.06.2022.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 343.200,00 HRK (47.274,03 EUR)
  (Montažno demontažna hala za dva tenis igrališta u kojoj su smješteni: dva tenis igrališta,sanitarni čvorovi,tuševi,svlačione,smještene u Varaždinu,Zagrebačka bb, izgrađenoj na parceli koja se sastoji od kč.br.3928/1 i kč.br.3928/5, k.o. Varaždin. Građevina se sastoji od poslovne dvorane sa dva tenis terena, tlocrtne površine 35,80 puta 32,90 m, aneks 5.00 puta 32,90 m, visine do vijenca 4,00 m, a sljemena 9,18 m, krovište dvostrešno sa padom istok-zapad. )
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza Lumi d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 27.05.2022.
 • Datum dražbe: 03.06.2022.
 • Vrijednost: 261.525,00 HRK (36.023,72 EUR)
  (Automatska tunelska praonica)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza AUTO LUKA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 20.06.2022.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 2.129,92 HRK (293,39 EUR)
  (Uredski inventar: Uredska stolica na kotačima Ploča za pisanje na kotačima Ormar drveni crni s policama Ormar drveni smeđi s vratima Stol drveni smeđi veći Stol drveni smeđi manji Regal sa staklenim vratima smeđi Zidne ploče za pisanje bijele Ladice bijele na kotačima Stol bijeli 2m dužine Stol bijeli u „L“ cca 2x2m Monitor za kompjuter Dell Tipkovnica za kompjuter Logitech )
 • Stečajni dužnik: VON RIPP D.O.O.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 12.06.2022.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (različiti namještaj čiji popis se nalazi u prilogu ovog oglasa )
 • Stečajni dužnik: Art forma d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 15.06.2022.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 3.128.754,80 HRK (430.969,83 EUR)
  (Strojevi i oprema)
 • Stečajni dužnik: Požgaj flooring d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 06.06.2022.
 • Datum dražbe: 06.06.2022.
 • Vrijednost: 52.643,75 HRK (7.251,40 EUR)
  (STROJEVI I OPREMA prema popisu )
 • Stečajni dužnik: TVORNICA STOLACA LEPOGLAVA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 27.05.2022.
 • Datum dražbe: 31.05.2022.
 • Vrijednost: 3.114.896,14 HRK (429.060,87 EUR)
  (Strojevi – stroj, automatski rezač (Proizvođač: Maxon DFK600, Model: Supertrim), godina proizvodnje: 1997, zemlja porijekla: Engleska, serijski broj proizvodnje: 5599M)
 • Stečajni dužnik: SLOBODNA DALMACIJA PRINT d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Splitu
više >>
 • Rok za ponudu: 27.05.2022.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (pokretnine stečajnog dužnika – ugostiteljski (kuhinjski) pribor prema specifikaciji u privitku)
 • Stečajni dužnik: INTER BOARD d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zadru - Stalna služba u Šibeniku
više >>