Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 25.02.2019.
 • Vrijednost: 1.310.000,00 HRK (180.445,74 EUR)
  (zk.ul 6589, čestice 781/2, 4127, 4128, 7475/37 ukupne površine 1,607.70 m² koji predstavlja stambeno-poslovni objekt kojeg čini podrum, prizemlje i kat sa dvorištem, skladištem, spremištem 1 i spremištem 2 kao pomoćnom građevinom)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza Đurđevčanka d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 06.02.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 2.000,00 HRK (275,49 EUR)
  (Radijalna bušilica P. Girards tip R.1.K.14.S – procijenjena vrijednost 15.000,00 kn )
 • Stečajni dužnik: FE MIKRO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 11.02.2019.
 • Datum dražbe: 14.02.2019.
 • Vrijednost: 252.418,90 HRK (34.769,40 EUR)
  (OPREMA I INVENTAR HOTELA)
 • Stečajni dužnik: ZRMANJA VELEBIT D.O.O.
 • Sud: Trgovački sud u Zadru
više >>
 • Rok za ponudu: 06.02.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (vozilo marke Peugeot 2.7 V6, godina proizvodnje 2005., broj šasije VF39UUHZJ92204002 Ponuda za kupnju navedenog vozila mora biti veća od 7.000,00 kuna)
 • Stečajni dužnik: ROTO GAT d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu - Stalna služba u Karlovcu
više >>
 • Rok za ponudu: 01.02.2019.
 • Datum dražbe: 08.02.2019.
 • Vrijednost: 115.000,00 HRK (15.840,66 EUR)
  (Sanitarni čvor)
 • Stečajni dužnik: UMAG GRADNJA D.O.O.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci - Stalna služba u Pazinu
više >>
 • Rok za ponudu: 01.02.2019.
 • Datum dražbe: 08.02.2019.
 • Vrijednost: 332.000,00 HRK (45.731,29 EUR)
  (Oranica)
 • Stečajni dužnik: UMAG GRADNJA D.O.O.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci - Stalna služba u Pazinu
više >>
 • Rok za ponudu: 31.01.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 259.959,38 HRK (35.808,06 EUR)
  (POKRETNINE zalihe trgovinske robe ukupne vrijednosti sa PDV 113.530,15 kuna Ženske polučizmice 1590 pari , dječija odjeća 1650 kom, vodootporne maskice za mobitele 16.400 kom)
 • Stečajni dužnik: UBERTAS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 05.03.2019.
 • Vrijednost: 4.640.000,00 HRK (639.136,06 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika - zemljište )
 • Stečajni dužnik: UNIVERZAL D.O.O.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 14.02.2019.
 • Vrijednost: 64.965,00 HRK (8.948,59 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: LAVA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 14.02.2019.
 • Datum dražbe: 14.02.2019.
 • Vrijednost: 73.800,00 HRK (10.165,57 EUR)
  (k.č.br. 4872/1, oznake zemljišta „vinograd“, površine 5078 m2, upisana u zk.ul.br. 3266, k.o. Oprtalj, zemljišnih knjiga Općinskog suda u Pazinu, zemljišnoknjižni odjel Buje)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza ISTRA DOMICIL d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>