Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 03.10.2017.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 19.250,00 HRK (2.651,59 EUR)
  (HIDRAULIČNA PREŠA STETON, KOMBINIRANI STROJ ROBLAND, NLX 300, MALČER, HIDROFOR, ŠTEDNJAK, FURNIR (OSTACI NA PALETAMA) I DVA STROJA KUPER FW 1150 (POSTROJENJA))
 • Stečajni dužnik: T.D.F. d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 11.10.2017.
 • Vrijednost: 2.453.469,50 HRK (337.952,77 EUR)
  (ZEMLJIŠTE ZA STAMBENU IZGRADNJU U RIJECI – DONESEN „DPU“ MARTINKOVAC 127, RIJEKA )
 • Stečajni dužnik: ELEKTROMATERIJAL D.D.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 12.10.2017.
 • Vrijednost: 1.195.000,00 HRK (164.605,09 EUR)
  (Nekretnina stečajnog dužnika - k.o. Resnik, zk. ul. 24020, čkbr. 2784/283 – oranica od 2764 m2. )
 • Stečajni dužnik: Likvidacijska masa VEDAUTO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 26.10.2017.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 1.169.077,84 HRK (161.034,44 EUR)
  (Nekretnine – zemljišta Nekretnine se prodaju kao cjelina )
 • Stečajni dužnik: TRGOVAČKO – TURISTIČKA BANKA d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Splitu
više >>
 • Rok za ponudu: 02.10.2017.
 • Datum dražbe: 05.10.2017.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Pokretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: OPG Lukšić d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Splitu - Stalna služba u Dubrovniku
više >>
 • Rok za ponudu: 10.10.2017.
 • Datum dražbe: 12.10.2017.
 • Vrijednost: 78.287,00 HRK (10.783,63 EUR)
  (Pokretnine: Inventarska oprema i uređaji Repromaterijal, zalihe, potrošni materjal i sitni inventar - tekstil, koža, gotovi proizvodi od tekstila i kože – cipele, dijelovi razni )
 • Stečajni dužnik: Mr.Joseph d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 10.10.2017.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 1.385,00 HRK (190,78 EUR)
  (Uredski namještaj i inventar )
 • Stečajni dužnik: Astraea d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 03.10.2017.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Građevinski materijal i oprema Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: GRA-COOP d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 10.10.2017.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 5.888,63 HRK (811,13 EUR)
  (Uredska oprema i namještaj - prema priloženim fotografijama)
 • Stečajni dužnik: Veterinarska stanica Donja Stubica d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 10.10.2017.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 5.888,63 HRK (811,13 EUR)
  (Uredska oprema i namještaj - prema priloženim fotografijama)
 • Stečajni dužnik: Veterinarska stanica Donja Stubica d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>