Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 02.09.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Ostatak zaliha i trgovačke robe kao cjelina – bez isticanja početne cijene)
 • Stečajni dužnik: NAVIGO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 20.09.2019.
 • Datum dražbe: 25.09.2019.
 • Vrijednost: 27.082,88 HRK (3.730,53 EUR)
  (Vozilo)
 • Stečajni dužnik: CONCEPTIO RAZVOJ d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 20.09.2019.
 • Datum dražbe: 24.09.2019.
 • Vrijednost: 56.320,00 HRK (7.757,79 EUR)
  (Vozilo)
 • Stečajni dužnik: NOSTRO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 04.09.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 181.396,87 HRK (24.986,48 EUR)
  (LABORATORIJSKA OPREMA )
 • Stečajni dužnik: FRANK ANALAB d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 04.09.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 7.514,16 HRK (1.035,04 EUR)
  (VOZILO)
 • Stečajni dužnik: FRANK ANALAB d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 10.09.2019.
 • Datum dražbe: 18.09.2019.
 • Vrijednost: 2.403,00 HRK (331,00 EUR)
  (Osobno vozilo marke PEUGEOT 607 PACK AUTO, godina proizvodnje 2004.g)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza Pharmagent d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 26.08.2019.
 • Datum dražbe: 27.08.2019.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Pokretnine stečajnog dužnika )
 • Stečajni dužnik: IMOTA d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Splitu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Pokretnine i strojevi 50,00 do 20.000,00 kn)
 • Stečajni dužnik: ANICA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Pokretnine i strojevi 50,00 do 20.000,00 kn)
 • Stečajni dužnik: ANICA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 22.09.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (POSLOVNI PROSTORI 81.234,10 EUR-a ili 598.695,37 kuna)
 • Stečajni dužnik: STEČAJNA MASA IZA BAŠ d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Splitu - Stalna služba u Dubrovniku
više >>