Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 22.03.2018.
 • Vrijednost: 2.684.500,00 HRK (369.776,03 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza Stolar - Sever d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 09.03.2018.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 8.894,40 HRK (1.225,16 EUR)
  (Osobno vozilo MITSUBISHI COLT 1.3)
 • Stečajni dužnik: FARMA LUKRIJAN d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 16.03.2018.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 1.301.340,00 HRK (179.252,87 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika - poslovni prostor )
 • Stečajni dužnik: LATUS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 30.03.2018.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 107.800,00 HRK (14.848,89 EUR)
  (Kuća, građevinsko i poljoprivredno zemljište )
 • Stečajni dužnik: ŠUMOOPREMA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 30.03.2018.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 10.833,30 HRK (1.492,23 EUR)
  (poljoprivredno zemljište )
 • Stečajni dužnik: ŠUMOOPREMA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 30.03.2018.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 38.200,00 HRK (5.261,85 EUR)
  (poljoprivredno i građevinsko zemljište )
 • Stečajni dužnik: ŠUMOOPREMA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 03.03.2018.
 • Datum dražbe: 05.03.2018.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: ZLATNA UVALA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zadru
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 13.03.2018.
 • Vrijednost: 180.000,00 HRK (24.794,07 EUR)
  (Građevinsko zemljište)
 • Stečajni dužnik: ŠAKO PET PLUS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Splitu
više >>
 • Rok za ponudu: 09.03.2018.
 • Datum dražbe: 13.03.2018.
 • Vrijednost: 6.664,98 HRK (918,07 EUR)
  (Zaliha)
 • Stečajni dužnik: BERCOMM J&G d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 09.03.2018.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: MESTRA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>