Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 09.04.2019.
 • Datum dražbe: 10.04.2019.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: CENTAR SERVIS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 01.04.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 19.989,60 HRK (2.753,46 EUR)
  (MOTORNO VOZILO)
 • Stečajni dužnik: STEČAJNA MASA IZA NIKOS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 03.04.2019.
 • Datum dražbe: 05.04.2019.
 • Vrijednost: 8.403,00 HRK (1.157,47 EUR)
  (Nekretnina koja je upisana u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb i to, k.č.br. 1470/77, koja u naravi predstavlja oranicu ukupne površine 39 m2, sve upisano u zk.ul.br. 10676, k.o. Vrapče)
 • Stečajni dužnik: ŠKUGOR STUDIO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 03.04.2019.
 • Datum dražbe: 05.04.2019.
 • Vrijednost: 6.472,00 HRK (891,48 EUR)
  (Nekretnina koja je upisana u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb i to, k.č.br. 1470/6, koja u naravi predstavlja oranicu ukupne površine 30 m2, sve upisano u zk.ul.br. 5142, k.o. Vrapče)
 • Stečajni dužnik: ŠKUGOR STUDIO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 09.04.2019.
 • Vrijednost: 46.396,25 HRK (6.390,84 EUR)
  (oprema, namještaj, sitni inventar, automobil )
 • Stečajni dužnik: Informativni centar Bjelovar d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu: 04.04.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 37.655,91 HRK (5.186,91 EUR)
  (Nekretnina upisana u Općinski sud u Bjelovaru, zemljišnoknjižni odjel Pakrac, zk.ul. 1147, k.o. Badljevina, zkč. 479/1 – ORANICA VELIKI RIT U RAŠĆU, površine 6783 m2; zkč. 479/2 – ORANICA VELIKI RIT U RAŠĆU, površine 13426 m2, sveukupne površine 20209 m2 Na petoj objavi početna cijena je za 10% umanjena u odnosu na prethodnu objavljenu cijenu te iznosi: 37.655,91 kn)
 • Stečajni dužnik: LATUS CENTAR d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 04.04.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 75.876,42 HRK (10.451,59 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika - oranice Na petoj objavi početna cijena je za 10% umanjena u odnosu na prethodnu objavljenu cijenu te iznosi: 75.876,42 kn)
 • Stečajni dužnik: LATUS CENTAR d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 04.04.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 37.655,91 HRK (5.186,91 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Na petoj objavi početna cijena je za 10% umanjena u odnosu na prethodnu objavljenu cijenu te iznosi: 37.655,91 kn)
 • Stečajni dužnik: LATUS CENTAR d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 04.04.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 169.729,99 HRK (23.379,43 EUR)
  (Oranica, kuća, dvorište, voćnjak Na petoj objavi početna cijena je za 10% umanjena u odnosu na prethodnu objavljenu cijenu te iznosi: 169.729,99 kn)
 • Stečajni dužnik: LATUS CENTAR d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 04.04.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 44.329,91 HRK (6.106,22 EUR)
  (Nekretnina upisana u Općinski sud u Novom Zagrebu, zemljišnoknjižni odjel Zaprešić, zk.ul. 523, k.o. Zaprešić, zkč. 703/1 – ORANICA ŠKALINKA, površine 2945m2 i to: Rbr.5. suvlasnički dio 7/16. Na petoj objavi početna cijena je za 10% umanjena u odnosu na prethodnu objavljenu cijenu te iznosi: 44.329,91 kn)
 • Stečajni dužnik: LATUS CENTAR d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>