Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 15.12.2017.
 • Datum dražbe: 22.12.2017.
 • Vrijednost: 3.220.000,00 HRK (443.538,39 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika - k.č.br. 5060/1 k.o. Umag, kuća i dvorište sa 3.782 m2, u naravi upravna zgrada sa okućnicom u poslovnoj zoni Ungarija)
 • Stečajni dužnik: HISTRIA GROUP D.D.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci - Stalna služba u Pazinu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 24.01.2018.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: Dejan Petošić, vl. obrta LEON ART
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku - Stalna služba u Slavonskom Brodu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 21.12.2017.
 • Vrijednost: 39.268,24 HRK (5.409,00 EUR)
  (Nekretnine - zk.ul.br. 1357 k.o. Privlaka, kč.br. 1516 u naravi kuća i dvorište u selu, ukupne površine 993 m2 )
 • Stečajni dužnik: Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 06.12.2017.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 1.094,00 HRK (150,69 EUR)
  (10 monitora / televizora (Sony, Kina, 2007. god.)) kao cjelina)
 • Stečajni dužnik: NORTIA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 15.12.2017.
 • Datum dražbe: 20.12.2017.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika - GARAŽNA MJESTA Uz svaku kategoriju nekretnine navedena je i početna cijena.)
 • Stečajni dužnik: TRGOVAČKI CENTAR AGRAM d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 30.11.2017.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Zaliha trgovačke robe u naravi odjeća i obuća Kiosci Vrijednost naveedena u tekstu oglasa )
 • Stečajni dužnik: SMOKING d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 07.12.2017.
 • Datum dražbe: 07.12.2017.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Pokretnine stečajnog dužnika - Teretno vozilo, strojevi za obradu drveta, zaliha trgovačke robe – namještaj, linija za proizvodnju solarnih panela Vrijednost navedena u tekstu)
 • Stečajni dužnik: CLINBER D.O.O.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 05.12.2017.
 • Datum dražbe: 07.12.2017.
 • Vrijednost: 4.816.800,00 HRK (663.489,35 EUR)
  (NEKTETNINE I POKRETNINE - BRODOGRADILIŠTE KAO CJELINA )
 • Stečajni dužnik: MONTMONTAŽA-GREBEN d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Splitu - Stalna služba u Dubrovniku
više >>
 • Rok za ponudu: 24.11.2017.
 • Datum dražbe: 27.11.2017.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Pokretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: E-SISTEMI d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 18.12.2017.
 • Datum dražbe: 22.12.2017.
 • Vrijednost: 2.000,00 HRK (275,49 EUR)
  (UREDSKA (RAČUNALNA) OPREMA - rabljeno)
 • Stečajni dužnik: ELEMENT D.O.O.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>