Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikZRINSKI d.d. - Dr. Ivana Novaka 13, ČakovecStečajni upraviteljNevenka Golubić - Štefanec Marof 27, Štefanec Bartolovečki
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu11.03.2020.Datum dražbe18.03.2020.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost3.596.698,50 HRK (495.426,66 EUR)
(Strojevi i oprema grafičku djelatnost, namještaj, kompjuteri, viličari, mjerni instrumenti, vozila, zalihe repromaterijala)
  
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

                                                                                                   
U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom  ZRINSKI d.d. u stečaju, Čakovec, Dr. Ivana Novaka 13,  OIB: 38396277912,  stečajna upraviteljica na temelju odluke skupštine vjerovnika od  20. rujna   2019. godine
 
OBJAVLJUJE 3. PRODAJU POKRETNINA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 
 
I. Predmet prodaje su sljedeće  pokretnine u vlasništvu stečajnog dužnika:
 
I.1. Dugotrajna imovina
 

Naziv pokretnine

Početna cijena  u kn

Strojevi za obavljanje tiskarske djelatnosti
( osim strojeva inv. br. 300121, inv. br. 300279, inv. br. 300120, inv. br.  400106, inv. br. 400173, inv. br.  400098, inv. br,  200007, inv. br.  400058, koji su predmet posebne prodaje )  

3.063.095,20

Kompjuterska oprema

40.488,00

Namještaj

51.948,00

Telefoni

9.324,00

Transportna sredstva (viličari i kontejneri)

42.457,60

Mjerni instrumenti

20.199,20

Sveukupno :

3.227.512,00

 
I.2. Zalihe repromaterijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara , po početnoj cijeni u iznosu od 301.186,20 kn
 
I.3. Motorna vozila:
 
- M1, marka ŠKODA 1.6 TDI, god. proizv. 2012, broj šasije TMBJS45J5C3165424, reg. oznaka ČK335CC, po početnoj cijeni u iznosu od  25.200,00 kn
- M1, marka  ŠKODA 1.6 TDI, god.  proizv. 2012, broj šasije TMBJS45JXC3167816, reg. oznake ČK334CC, po početnoj cijeni u iznosu  23.600,00 kn
-  N1, marka RENAULT 1.2 16V, god. proizv. 2008., broj šasije VF1FC1DAF40416349, reg. oznake  ČK568CP, po početnoj cijeni u iznosu od  19.200,00 kn
 
II. Uvjeti prodaje:
 
1. Pokretnine navedene pod toč. I.1. Dugotrajna imovina, prodaju se kao tehnološka cjelina,   po  početnoj cijeni  u iznosu od  3.227.512,00 kn  i ispod te cijene se na  trećoj prodaji ne mogu prodati. Početna cijena ne sadrži PDV.
 
2. Zalihe repromaterijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara, navedene pod toč. I.2.  prodaju se u kompletu, po početnoj cijeni u iznosu od 301.186,20 kn  i ispod te cijene se na trećoj prodaji ne mogu prodati. Početna cijena ne sadrži PDV.
 
3. Motorna vozila navedena pod toč. I.3.  prodaju se pojedinačno,  po početnoj cijeni koja   pojedinog vozila i ispod te cijene se na trećoj ne mogu prodati. Početna cijena ne sadrži PDV.
 
4. Procjenu tržišne vrijednosti izvršio je Marjan Novak ing. stroj., stalni procjenitelj za strojarstvo i procesnu opremu i poljoprivrednu mehanizaciju. Elaborat o procjeni objavljen je na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Varaždinu 24.05.2019. g., poslovni broj spisa St-466/2018. Početna kupoprodajna cijena ne sadržava PDV.
 
5. Pisanu ponudu imaju pravo podnijeti sve domaće  i strane pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz uvjet da su prethodno, a najkasnije do 11. ožujka  2020. g., na žiro-račun stečajnog dužnika broj HR3823900011101066751, otvoren kod Hrvatske poštanske banke  d.d., uplatile jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene pokretnina koje žele kupiti, navedenih pod toč. I.1., I.2., ili I.3., uz opis plaćanja „jamčevina u predmetu St-466/2018,“, te uz upis svojeg OIB-a ili poreznog identifikacijskog broja  u pozivu na broj odobrenja. U slučaju neplaćanja jamčevine u određenom roku smatra se da je ponuđač odustao od svoje ponude. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom  u zatvorenoj omotnici na adresu: Nevenka Golubić, stečajna upraviteljica ZRINSKI d.d. u stečaju, Štefanec Marof 27, 42202 Štefanec Bartolovečki, s naznakom „ponuda u stečajnom postupku ZRINSKI d.d. u stečaju ( cjelina i vozila )  – NE OTVARATI“. Rok za dostavu ponuda je 11. ožujka 2020. godine, a kao datum dostave je mjerodavan otisnuti žig prijemne pošte na omotnici.

6. Pisana ponuda mora sadržavati ime i prezime ili naziv ponuditelja, adresu, broj pošte, OIB ili porezni identifikacijski broj, broj telefona ili e-mail, broj žiro-računa ili drugog računa u banci, ime i prezime ovlaštene osobe s potpisom, točnu oznaku pokretnine  za koju se daje ponuda i naznaku visine cijene koja se nudi, te dokaz o uplati jamčevine.

7. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. U slučaju da prispiju dvije ili više jednakih ponuda, prednost pri kupnji ima ponuditelj koji   je prije uplatio jamčevinu. Prodavatelj zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, ukoliko bi ista bila u izričitoj suprotnosti s interesima vjerovnika. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija,  dužan  je u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju njegove ponude, uplatiti preostali iznos kupoprodajne cijene uvećan za iznos PDV-a,  jer u protivnom se smatra da je ponuditelj odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuditelj koji svoju ponudu povuče prije otvaranja ponuda, gubi pravo na povrat jamčevine.  Prodaja se provodi po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.  

8. Sve troškove vezane uz prodaju pokretnina ( demontaža, prijevoz i sl .)  te sve poreze, pristojbe i druga davanja u   cijelosti snosi kupac. Kupac je dužan kupljene pokretnine preuzeti najkasnije u roku od 8 dana od dana uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene. Za kupljene pokretnine kupcu će se izdati račun.

9. Javno otvaranje ponuda održat će se 18. ožujka 2020.  godine u 11,00 sati, u prostorijama stečajnog dužnika ZRINSKI d.d. u stečaju u Čakovcu, Dr. Ivana Novaka 13. Javno otvaranje održat će se i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.

10. Ovaj oglas objavit će se na e-glasnoj ploči Trgovačkog suda u Varaždinu, na stranici Sudačka mreža web-stečaj i u Večernjem listu.

11. Sve dodatne informacije u svezi s prodajom pokretnina,  mogu se dobiti radnim danom od 9,00 do 15,00 sati na telefon  stečajne upraviteljice broj 098/1863124 ili na e-mail: nevenka.golubic@vz.t-com.hr
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
110.02.2021ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
223.12.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
327.11.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
430.09.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
530.09.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
624.06.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
724.06.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
818.03.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
921.02.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1021.02.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1108.01.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1208.01.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
13ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićFINA - elektronička dražbaopširnije 
14ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
15ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
16ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
17ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
18ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
19ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
20ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
21ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
22ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
23ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
24ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
25ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
26ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
27ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
28ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
29ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
30ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
31ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 31 (50/31)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status