Bid details:
NameStatusRok za dražbu prošao
CourtCommercial court of Split - Permanent attendance in DubrovnikProcedure Number
Bankruptcy debtorHTP Matija Gubec d.d. - Viktora Šipeka 31, Stubičke TopliceBankruptcy trusteeKorana Ferdelji - Biskupa J. Galjufa 7a, Zagreb
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline03.03.2023.Auction date10.03.2023.
New date for bidsNew auction date
Value0,00 HRK (0,00 EUR)
(Oprema restorana 995,42 eur / 7.500,00 kn)
  
Note03.03.2023.god. 10.03.2023.god. u 10,00 h na adresi Mirka Virusa 16, Zagreb Informacija dostupne na broj 098 614 129, Svaki radni dan od 10,00 do 14,00 sati
Ad:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

Stečajni upravitelj u postupku nad stečajnim dužnikom HOTELSKO TURISTIČKO DRUŠTVO MATIJA GUBEC d.d. u stečaju, Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 31, OIB: 63048129745, koji se vodi pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod posl. br.  St-276/2014, temeljem odluke skupštine vjerovnika od dana 15.01.2021.god. objavljuje

 O  G  L  A  S
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNE MASE STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA, DRUGI PUT


I. Predmet prodaje 

Pokretna imovina (oprema hotela) koja se nalazi u Stubičkim Toplicama.
Iznosi za koje se imovina prodaje:
 

Red. br.

Pokretnina:

Količina:

Iznos sa uključenim PDV-om:

1.

Radijatori – gusani 2 kom, 26 rebara 1 kom, 21 rebro 1 kom, 14 rebara 2 kom, 12 rebara 1 kom, 10 rebara 1 kom

8

995,42 eur

2.

Drvene stolice

29

3.

Drveni stolovi

4

4.

Plastični stol – bez nogu

11

5.

Plastične stolice

33

6.

Blok šanka, inox, sudoper, 2 korita

1

7.

Luster B10

3

8.

Drvena građa

-

SVEUKUPNO PROCIJENJENA TRŽIŠNA VRIJEDNOST POKRETNINA

995,42 eur / 7.500,00 kn

 
U cijenu gore navedenih pokretnina je uračunat PDV u iznosu od 25%.
Navedene pokretnine prodaju se kao cjelina.
(Detaljan opis predmeta  nalazi se kod stečajnog upravitelja i na web stranici www.sudacka-mreza.hr i sastavni dio je ovog oglasa)

II. Uvjeti prodaje

1. Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja: Korana Ferdelji, Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb, s naznakom «ponuda za oglas St-276/2014 HOTELSKO TURISTIČKO DRUŠTVO MATIJA GUBEC d.d. u stečaju, oprema restorana– ne otvaraj». Ponuda se mora dostaviti stečajnom upravitelju do zaključno 03.03.2023. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
2. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom.
 
3. Ponuđač je dužan navesti naziv pokretne imovine na koju se ponuda odnosi te  ponuđenu cijenu, koja ne smije biti manja od navedene početne cijene te dokaz o uplati jamčevine u privitku.
 
4. Jamčevina iznosi 10% od početne cijene naznačene u točki 1. i uplaćuje se u korist žiro računa stečajnog dužnika broj: HR69 2390 0011 1011 5630 6, otvoren kod HPB d.d., model HR00, u pozivu na broj odobrenja OIB uplatitelja te u opis plaćanja »jamčevina u predmetu St-276/2014, oprema restorana«. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 03.03.2023.godine.
 
5. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana otvaranja ponuda bez kamata.       
 
6. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda, ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku ili se na javnom otvaranju ponuda utvrdi kako ponuda nije pravovaljana, smatrat će se da je odustao od ponude te nema pravo na povrat jamčevine.
 
7. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više».

8. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno 17.03.2023. godine na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te stečajni dužnik zadržava uplaćenu jamčevinu. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku otvaranja ponuda, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih pokretnina.

9. O rezultatu ponuđači će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju pokretnina ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
 
10. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku najkasnije u roku od 8 (osam) dana odvesti kupljene stvari, u protivnom protekom tog roka za svaki dan će mu prodavatelj zaračunati ležarinu sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina.
 
11. Javno otvaranje ponuda zakazuje se za dan 10.03.2023.godine u 10,00 h u prostorijama ureda stečajne upraviteljice na adresi Mirka Viriusa 16, Zagreb. Javno otvaranje će se održati i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 
Zbog ograničenog broja mjesta u uredu umoljavaju se svi ponuditelji koji imaju namjeru sudjelovati na otvaranju ponuda najave svoj dolazak dva dana ranije na mail stečajnog upravitelja kferdelji@gmail.com kako bi se organizirali svi potrebni uvjeti.
 
12. Sve dodatne informacije u svezi navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 10-14h, na telefon broj: 098 614 129.
 
File
graficki prikaz.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
129.06.2023HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
225.05.2023HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
313.04.2023HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
409.02.2023HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
524.11.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
628.10.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
729.09.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
801.09.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
923.06.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1026.05.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1126.05.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1214.04.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1314.04.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1403.03.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1503.03.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1613.01.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1713.01.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1813.01.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1909.12.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2009.12.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2109.12.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2228.10.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2328.10.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2428.10.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2523.09.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2623.09.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2723.09.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2801.07.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2901.07.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
3001.07.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
3127.05.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
3227.05.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
3327.05.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
3402.04.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
3502.04.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
3602.04.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
37HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić details 
38HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić details 
39HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić details 
40HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić details 
41HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceIvanka Sušić details 
42HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceIvanka Sušić details 
43HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić details 
44HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić details 
45HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić details 
46HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić details 
 # 46 (50/46)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status