Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u Splitu - Stalna služba u DubrovnikuBroj postupka
Stečajni dužnikHTP Matija Gubec d.d. - Viktora Šipeka 31, Stubičke TopliceStečajni upraviteljKorana Ferdelji - Biskupa J. Galjufa 7a, Zagreb
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu21.05.2021.Datum dražbe27.05.2021.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 HRK (0,00 EUR)
(Umjetničke slike OD 1.500,00 kn DO 60.000,00 kn)
  
Napomena21.05.2021.god. 27.05.2021.god. u 14,00 h na adresi Mirka Virusa 16, Zagreb Informacija dostupne na broj 098 614 129, Svaki radni dan od 10,00 do 14,00 sati
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

Stečajni upravitelj u postupku nad stečajnim dužnikom HOTELSKO TURISTIČKO DRUŠTVO MATIJA GUBEC d.d. u stečaju, Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 31, OIB: 63048129745, koji se vodi pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod posl. br.  St-276/2014, temeljem odluke skupštine vjerovnika od dana 15.01.2021.god. objavljuje

 O  G  L  A  S
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNE MASE STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA, DRUGI PUT


I. Predmet prodaje 

Pokretna imovina (umjetničke slike) koja se nalazi u Stubičkim Toplicama.
Iznosi za koje se imovina prodaje:
 

Red. br.

Pokretnina:

Količina:

Iznos sa uključenim PDV-om:

1.

Zorislav Drempetić: bez naziva, 1972.god., Ulje na platnu, 137,5 x 109,5 cm. Sign d. dolje: DREMPETIĆ

1

60.000,00 kn

2.

Zorislav Drempetić: bez naziva, Ulje na platnu, 228X99 cm. Sign lj. dolje: DREMPETIĆ

1

60.000,00 kn

3.

Nepoznati autor: bez naziva, Ulje na platnu, 38,5 x 48,5 cm. Sign d. dolje: nečitko

1

7.500,00 kn

4.

Nepoznati autor: bez naziva, Akvarel, 64x45,5 cm. Sign: nema

1

3.750,00 kn

5.

Nepoznati autor: Zagorski pejsaž, Ulje na lesonitu, 55x39 cm, Sign: nema

1

7.500,00 kn

6.

Zorislav Drempetić: Stara ura, 1972.god., Ulje na platnu, 128x108,5 cm, Sign: d. dolje: DREMPETIĆ 72

1

37.500,00 kn

7.

Zorislav Drempetić: Stara ura, 1972.god., Ulje na platnu, 133,5x109,5 cm, Sign: d. dolje: DREMPETIĆ 72

1

37.500,00 kn

8.

Nepoznati autor: Pejsaž, Ulje na lesonitu, 33x23 cm, Sign: d. dolje: nečitko

1

7.500,00 kn

9.

Zorislav Drempetić: Stogovi stijena, Ulje na lesonitu, 55,5x44 cm, Sign: d. dolje Drempetić

1

22.500,00 kn

10.

Nepoznati autor: Pejsaž, Ulje na lesonitu, 55,5x44 cm, Sign: nema

1

7.500,00 kn

11.

Nepoznati autor: Pejsaž, Ulje na lesonitu, 55,5x44 cm, Sign: nema

1

7.500,00 kn

12.

Nepoznati autor: Zagorski pejsaž, Ulje na lesonitu, 55x44 cm, Sign: nema

1

7.500,00 kn

13.

Ines Fabijanić: bez naziva, Akvarel na papiru, 35,5x30 cm, Sign: d. dolje

1

3.750,00 kn

14.

Nepoznati autor: Bez naziva, Akvarel, 22,5x21,5 cm, Sign d. dolje: nečitko

1

3.750,00 kn

15.

Nepoznati autor: Kapelica, Ulje na lesonitu, 43,5x42,5 cm, Sign: nema

1

7.500,00 kn

16.

Nepoznati autor: Zagorski pejsaž, Ulje na lesonitu, 55x29 cm, Sign: nema

1

15.000,00 kn

17.

Nepoznati autor: bez naziva, Akvarel, 20x21,5 cm, Sign: nečitko

1

3.750,00 kn

18.

Polović: Pejsaž, Ulje na lesonitu, 63,5x49,5 cm, Sign: d.dolje: Polović

1

7.500,00 kn

19.

Nepoznati autor: Kapelica, Ulje na lesonitu, 42,5x43,5 cm, Sign: nema

1

7.500,00 kn

20.

Nepoznati autor: Pejsaž, Ulje na lesonitu, 55,5x43,5 cm, Sign: nema

1

7.500,00 kn

21.

Nepoznati autor: Pejsaž, Ulje na lesonitu, 55,5x43,5 cm, Sign: nema

1

7.500,00 kn

22.

Nepoznati autor: Pejsaž, Akvarel, 47,5x37,5 cm, Sign: d. dolje, nečitko

1

11.250,00 kn

23.

Nepoznati autor: Pejsaž, Akvarel, 18x23,5 cm, Sign: nema

1

3.750,00 kn

24.

Nepoznati autor: Kumice s košarom, Crtež tušom, 32x46 cm, Sign: nema

1

3.750,00 kn

25.

Nepoznati autor: Pejsaž, Ulje na platnu, 38x28 cm, Sign: nema (oštećeno)

1

Bez vrijednosti

26.

Nepoznati autor: Pejsaž, Ulje na platnu, 38x28 cm, Sign: nema

1

3.750,00 kn

27.

Nepoznati autor: Pejsaž. Ulje na platnu, 38x28 cm, Sign: nema

1

1.500,00 kn

28.

Nepoznati autor: Pejsaž, Ulje na platnu, 38x28 cm, Sign: nema

1

3.750,00 kn

29.

Nepoznati autor: Seljak čisti kuruzu, Sitotisak, 32,5x46 cm, Sign: nema

1

1.500,00 kn

30.

Nepoznati autor: Seljak nosi drva, Otisak na lesonitu, 48x57,5 cm, Sign: nema

1

3.000,00 kn

31.

Nepoznati autor: Pejsaž, Ulje na platnu, 38x28 cm, Sign: nema

1

3.750,00 kn

32.

Zorislav Drempetić, Orač, Ulje na platnu, 239x139 cm, Sign: DREMPETIĆ

1

60.000,00 kn

33.

Rupčić: Seoski pejsaž, 2003.god., Tempera na platnu, 46,5x29,5 cm, Sign: d. desno Rupčić 2003

1

7.500,00 kn

34.

Nepoznati autor: Seoski pejsaž, Pastel na lesonitu, 69,5x49 cm, Sign: d. dolje nečitko

1

3.750,00 kn

35.

Jakovčić (?): Seoska kuća, 2004.god., 49x38,5 cm, Ulje na platnu, Sign: d. dolje, Jakovčić 04

1

6.000,00 kn

36.

Nepoznati autor: Pejsaž, Ulje na lesonitu, 55x39 cm, Sign: d. dolje ST 71

1

6.000,00 kn

37.

Zorislav Drempetić: Pejsaž, 1976.god., Ulje na lesonitu, 55,5x43,5 cm, Sign: d. dolje: DREMPETIĆ 76

1

22.500,00 kn

38.

Nepoznati autor: Pejsaž, Akvarel na papiru, 42x28 cm, Sign: d. dolje: nečitko

1

3.750,00 kn

 
U cijenu gore navedenih pokretnina je uračunat PDV u iznosu od 25%.
(Detaljan opis predmeta  nalazi se kod stečajnog upravitelja i na web stranici www.sudacka-mreza.hr i sastavni dio je ovog oglasa)

II. Uvjeti prodaje

1. Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja: Korana Ferdelji, Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb, s naznakom «ponuda za oglas St-276/2014 HOTELSKO TURISTIČKO DRUŠTVO MATIJA GUBEC d.d. u stečaju– ne otvaraj». Ponuda se mora dostaviti stečajnom upravitelju do zaključno 21.05.2021. godine kao posljednjeg dana roka predaje ponude poštanskom uredu preporučeno. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
2. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom.
 
3. Ponuđač je dužan navesti naziv pokretne imovine na koju se ponuda odnosi te  ponuđenu cijenu, koja ne smije biti manja od navedene početne cijene te dokaz o uplati jamčevine u privitku.
 
4. Jamčevina iznosi 10% od početne cijene naznačene u točki 1. i uplaćuje se u korist žiro računa stečajnog dužnika broj: HR69 2390 0011 1011 5630 6, otvoren kod HPB d.d., model HR00, u pozivu na broj odobrenja OIB uplatitelja te u opis plaćanja »jamčevina u predmetu St-276/2014, slika pod red.br.XY«. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 21.05.2021.godine.
 
5. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana otvaranja ponuda bez kamata.       
 
6. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda, ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku ili se na javnom otvaranju ponuda utvrdi kako ponuda nije pravovaljana, smatrat će se da je odustao od ponude te nema pravo na povrat jamčevine.
 
7. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više».

8. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno 03.06.2021. godine na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te stečajni dužnik zadržava uplaćenu jamčevinu. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku otvaranja ponuda, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih pokretnina.

9. O rezultatu ponuđači će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju pokretnina ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
 
10. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku najkasnije u roku od 8 (osam) dana odvesti kupljene stvari, u protivnom protekom tog roka za svaki dan će mu prodavatelj zaračunati ležarinu sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina.
 
11. Javno otvaranje ponuda zakazuje se za dan 27.05.2021.godine u 14,00 h u prostorijama ureda stečajne upraviteljice na adresi Mirka Viriusa 16, Zagreb. Javno otvaranje će se održati i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
Zbog situacije vezane uz prijenos bolesti COVID-19 te odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske umoljavaju se svi ponuditelji koji imaju namjeru sudjelovati na otvaranju ponuda najave svoj dolazak dva dana ranije na mail stečajnog upravitelja kferdelji@gmail.com kako bi se organizirali svi potrebni uvjeti.
 
12. Razgledavanje pokretnina održati će se 19.05.2021.god. u 12,00h na adresi Ulica Viktora Šipeka 31, Stubičke Toplice. Zbog situacije vezane uz prijenos bolesti COVID-19 te odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske nalaže se svim ponuditeljima koji imaju namjeru sudjelovati na razgledavanju pokretnina da najave svoj dolazak stečajnoj upraviteljici dva dana ranije putem telefona na broj 098 614 129. Sve dodatne informacije u svezi navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 10-14h, na telefon broj: 098 614 129.
Datoteka
Nalaz i mišljenje pokretnine HTP Matija Gubec.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
129.06.2023HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
225.05.2023HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
313.04.2023HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
410.03.2023HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
509.02.2023HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
624.11.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
728.10.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
829.09.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
901.09.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1023.06.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1126.05.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1226.05.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1314.04.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1414.04.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1503.03.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1603.03.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1713.01.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1813.01.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1913.01.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2009.12.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2109.12.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2209.12.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2328.10.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2428.10.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2528.10.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2623.09.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2723.09.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2823.09.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2901.07.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3001.07.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3101.07.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3227.05.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3327.05.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3402.04.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3502.04.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3602.04.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
37HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
38HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
39HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
40HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
41HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceIvanka Sušić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
42HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceIvanka Sušić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
43HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
44HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
45HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
46HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 46 (50/46)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status