Bid details:
NameStatusRok za dražbu prošao
CourtCommercial court of ZagrebProcedure Number
Bankruptcy debtorAdriatik željeznički hosteli j.d.o.o. - Davora Zbiljskog 28, Zagreb Bankruptcy trustee - ,
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline19.11.2021.Auction date26.11.2021.
New date for bidsNew auction date
Value50.207,00 HRK (6.915,76 EUR)
(Željeznički vagon preuređen u hostel – rabljeni spavači vagon TIP WLi, broj 50 78 70 10 015-7, god. proizvodnje 1971 (u međuvremenu preuređen u hostel), a koji se trenutno nalazi na Glavnom željezničkom kolodvoru u Zagrebu (iza pošte u Branimirovoj ulici))
  
Ad:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

Adriatik željeznički hosteli j.d.o.o. u stečaju
OIB 14877296160
Davora Zbiljskog 28
Zagreb
 
Stečajni upravitelj: Hrvoje Kurelec, Miramarska 24, Zagreb
 
Temeljem odluke skupštine vjerovnika od 16. rujna 2021. godine, stečajni upravitelj objavljuje sljedeći


OGLAS
za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju željezničkog vagona – hostela
 
1. Predmet prodaje
 
Prodaje se pokretna imovina stečajnog dužnika i to:

- Željeznički vagon preuređen u hostel – rabljeni spavači vagon TIP WLi, broj 50 78 70 10 015-7, god. proizvodnje 1971 (u međuvremenu preuređen u hostel), a koji se trenutno nalazi na Glavnom željezničkom kolodvoru u Zagrebu (iza pošte u Branimirovoj ulici)
 
3. Cijena
 
Cijena predmeta prodaje je 50.207,00 kn
 
2. Rok za podnošenje ponuda
 
19. studenog 2021. godine
 
3. Podnošenje ponuda
 
Ponudu i priloge je potrebno dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja Hrvoje Kurelec, Miramarska 24, 10000 Zagreb, uz naznaku na omotu „ponuda za St-578/2021 – NE OTVARATI“
 
Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.
 
Javno otvaranje ponuda održati će se 26. studenog 2021. u 13 sati u Zagrebu, Miramarska 24, a ponuditelji i/ili njihovi punomoćnici mogu bit prisutni otvaranju ponuda uz prethodnu najavu stečajnom upravitelju.
 
Obvezujuća ponuda mora sadržavati ime i prezime/naziv, adresu/sjedište te OIB ponuditelja, iznos ponuđene kupoprodajne cijene bez PDV-a koja ne može biti niža od gore navedene početne cijene, ponuda mora biti potpisana i uz ponudu moraju biti navedeni kontakt podaci (adresa, broj telefona/mobitela, e-mail) te naziv poslovne banke i broj računa ponuditelja za povrat iznosa jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude.
 
Oglašena pokretna imovina stečajnog dužnika se ne može prodati ispod početne gore navedene prodajne cijene.
 
Oglašena pokretna imovina stečajnog dužnika se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno“, a što isključuje sve naknadne prigovore kupca na nedostatke, pravne ili činjenične naravi.
 
U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu i čija ponuda ispunjava sve uvjete iz ovog Oglasa.
 
Zakašnjele i nepotpune ponude kao i ponude za kupnju oglašene pokretne imovine stečajnog dužnika čiji je iznos manji od početno utvrđene cijene neće se razmatrati.
 
4. Prilozi
 
Domaće fizičke osobe dužne su uz svoju ponudu priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice.
 
Domaće pravne osobe dužne su uz svoju ponudu priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s prijevodom na hrvatski jezik.

5. Uplata
 
Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorene kupoprodajne cijene jednokratno s rokom plaćanja od najdulje 8 dana računajući od dana prodaje.
 
Porezi nisu uračunati u cijenu te je kupac dužan podmiriti sve poreze, kao i troškove prijenosa vlasništva.
 
6. Ostale napomene
 
Oglašena pokretna imovina stečajnog dužnika se može razgledati uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem (mob: 098 871 571; e‑mail: hkurelec@gmail.com).

File
[2021-09-16] Zapisnik sa skupštine vjerovnika.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
121.03.2022Adriatik željeznički hosteli j.d.o.o. , Zagreb details 
 # 1 (50/1)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status