Bid details:
NameStatusRok za ponudu prošao
CourtCommercial court of VaraždinProcedure Number
Bankruptcy debtorIntercargo d.o.o. - Varaždinska 133, ZbelavaBankruptcy trusteePavao Mrkonjić - Augusta Šenoe 14, Zagreb
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline24.06.2020.Auction date
New date for bidsNew auction date
Value28.462,91 HRK (3.920,62 EUR)
(Sedam izmjenjivih tovarnih sanduka – kamionska nadogradnja)
  
NotePavao Mrkonjić, Ante Topić Mimare 24, 10 000 Zagreb
Ad:

U stečajnom postupku koji se vodi nad stečajnim dužnikom Intercargo d.o.o. u stečaju, Varaždinska 133, Zbelava, MB: 1485377, OIB: 65891348804 pod poslovnim brojem St-872/2016, stečajni upravitelj objavljuje:
 
OGLAS
O prodaji imovine stečajnog dužnika – prikupljanjem pisanih ponuda

 
Predmet prodaje:
Kamionska nadogradnja – Izmjenjivi tovarni sanduk, količina: 7 kom, masa praznog sanduka: 3 350 kg, najveća dopuštena masa: 16 000 kg
 
VRIJEDNOST: 28.462,91 KUNA (PDV UKLJUČEN)
 
Određuju se sljedeći uvjeti i način prodaje:
 
1.     Prodaje se pokretnina kao cjelina.
 
2.     Prodaja će se izvršiti prikupljanjem pisanih ponuda.
 
3.     Ponude se imaju dostaviti preporučenom poštom s povratnicom u zatvorenoj omotnici na adresu: Pavao Mrkonjić, stečajni upravitelj, Ante Topić Mimare 24, 10 000 Zagreb, s naznakom "ne otvaraj - ponuda za predmet St-872/2016 te predati pošti najkasnije do dana 24.06.2020. G.
 
4.     Pravo sudjelovanja imaju sve  pravne i fizičke osobe domaće i strane.
 
5.     Predmetna pokretnina se ne može prodati ispod prodajne cijene.
 
6.     Najbolji ponuditelj dužan je u roku od 3 (tri) dana po primitku obavijesti o prihvaćanju ponude uplatiti ukupnu kupovninu na žiro-račun stečajnog dužnika br: HR7823400091190025186 otvorenog kod Privredne banke Zagreb d.d. te sklopiti ugovor o kupoprodaji pokretnine.
 
7.     Prodaja se vrši po načelu "viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
 
8.     Zainteresirani mogu dobiti detaljne informacije na broj stečajnog upravitelja: 01/4107-431 i 099 222 1430.
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
1Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
2Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
3Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
4Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
5Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
6Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
7Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
8Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
9Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
10Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
11Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
12Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
13Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
14Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
15Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
16Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
17Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
18Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
19Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
20Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
21Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
22Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
23Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
24Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
 # 24 (50/24)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status