Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikMETEOR GRUPA D.O.O. - Optujska 12, VaraždinStečajni upraviteljNevenka Golubić - Štefanec Marof 27, Štefanec Bartolovečki
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu22.10.2021.Datum dražbe27.10.2021.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 HRK (0,00 EUR)
(Neketnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
  
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

                                                                                                   
U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom  METEOR GRUPA d.o.o. u stečaju, Varaždin, Optujska 12, OIB: 09637080512,  stečajna upraviteljica na temelju odluke skupštine vjerovnika  od 20. srpnja  2021.
 
OBJAVLJUJE
PRODAJU  NEKRETNINA
NEPOSREDNOM POGODBOM
 
 
I. Predmet prodaje su slijedeće nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika:
 
1. nekretnine čkbr. 5190 oranica Rakovica površine 2893 m2 i čkbr. 5227 oranica Beli kipi površine 2942 m2, upisane u z.k.ul. 8642 k.o. Varaždin ( u osnivanju ), udio 1/1,
2. nekretnine upisane u z.k.ul. 3046 k.o. Kneginec,    čkbr. 1101/29 ind. pruga sa  865 m2, čkbr. 1101/30 ind. pruga sa 3454 m2, čkbr. 1101/73 dvorište u Knegincu Gornjem  sa 1215 m2, vlasništvo 1/1,
3. nekretnina upisana u z.k.ul. 1107 k.o. Vratno, čkbr. 2114/6  oranica Hrašćica u Topolinah sa 2896 m2, vlasništvo 1/1,
4. nekretnina upisana u z.k.ul. 1577 k.o. Vratno, čkbr. 2114/5 oranica u Topolinah   sa 2956 m2, suvlasništvo ½,
 
III. Uvjeti prodaje
 
1. Nekretnine se prodaju  pojedinačno i to  ponuditelju koji za njih dostavi najpovoljniju ponudu, pod čime se podrazumijeva  najviša ponuđena cijena.
2. Pisanu ponudu imaju pravo podnijeti sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz uvjet da su prethodno, a najkasnije do 22. listopada 2021. g., na žiro-račun stečajnog dužnika broj: HR3623400091116044139, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., uplatile jamčevinu u iznosu od 10 % od ponuđene  cijene nekretnine koju žele kupiti, uz opis plaćanja „jamčevina u predmetu St-74/12,“, te uz upis svojeg OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Nalog za plaćanje jamčevine mora biti izvršen najkasnije s datumom 22. listopada 2021.  U slučaju neplaćanja jamčevine u određenom roku smatra se da je ponuđač odustao od svoje ponude. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Nevenka Golubić, stečajna upraviteljica Meteor grupe d.o.o. u stečaju, Štefanec Marof 27, 42202 Štefanec Bartolovečki, s naznakom „ponuda u stečajnom postupku Meteor grupa d.o.o. u stečaju – NE OTVARATI“. Rok za dostavu ponuda je  22. listopada  2021. godine, a kao datum dostave  je mjerodavan  otisnuti žig prijemne pošte na omotnici..
3. Pisana ponuda mora sadržavati ime i prezime ili naziv ponuditelja, adresu, broj pošte, OIB, broj telefona ili e-mail, broj žiro-računa ili drugog računa u banci, ime i prezime ovlaštene osobe s potpisom, točnu oznaku nekretnine za koju se daje ponuda i naznaku visine cijene koja se nudi, te dokaz o uplati jamčevine.
4. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. U slučaju da prispiju dvije ili više jednakih ponuda, prednost pri kupnji ima ponuditelj koji   je prije uplatio jamčevinu. Prodavatelj zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, ukoliko bi ista bila u izričitoj suprotnosti s interesima vjerovnika. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija,  dužan  je zaključno do 5. studenoga  2021. godine uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude, jer u protivnom, smatra se da je ponuditelj odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine. Prodaja se provodi po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
5. Sve troškove sklapanja, ovjere i provedbe kupoprodajnog ugovora, te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom u cijelosti snosi kupac.
6.  Javno otvaranje ponuda održat će se 27. listopada    2021.,  na adresi stečajne upraviteljice u Štefancu Bartolovečkom, Štefanec Marof 27, u  10,00 sati. Javno otvaranje održat će se i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
7. Sve dodatne informacije u svezi s prodajom nekretnina mogu se dobiti radnim danom od 9,00 do 15,00 sati na telefon broj 098/1863124.
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
114.09.2021METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
202.07.2021METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
322.04.2021METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
404.03.2021METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
527.11.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
627.11.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
702.10.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
802.10.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
928.05.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1028.05.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1128.05.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1228.05.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1328.05.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1426.03.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1526.03.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1617.02.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1717.02.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1815.01.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1915.01.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2006.11.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2106.11.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2223.09.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2313.06.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2413.06.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2524.04.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2624.04.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2726.02.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2826.02.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2907.01.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3007.01.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3122.11.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3212.11.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3312.11.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3404.10.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3524.09.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3605.07.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3719.06.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3815.05.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3925.04.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4011.04.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4127.02.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4220.02.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4318.01.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4428.12.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4529.11.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4629.11.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4715.11.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4819.09.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4919.09.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
5019.09.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 50 (50/104)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status