Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikMETEOR GRUPA D.O.O. - Optujska 12, VaraždinStečajni upraviteljNevenka Golubić - Štefanec Marof 27, Štefanec Bartolovečki
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu17.04.2019.Datum dražbe24.04.2019.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost2.380.729,49 HRK (327.933,21 EUR)
(Građevinska i poljoprivredna zemljišta )
  
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

                                                                                                   
U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom  METEOR GRUPA d.o.o. u stečaju, Varaždin, Optujska 12, OIB: 09637080512,  stečajna upraviteljica na temelju suglasnosti odbora vjerovnika od 2. listopada 2018. godine
 
OBJAVLJUJE 4. PRODAJU NEKRETNINA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 
 
I. Predmet prodaje su slijedeće nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika:
 
1. nekretnine upisane u z.k.ul. 3046 k.o. Kneginec, čkbr. 253/5 neplodno zemljište  sa 58 m2, čkbr 253/6 put  sa 1037 m2, čkbr. 253/7 put Kneginec G. sa  3 m2,  čkbr. 1101/29 ind. pruga sa  865 m2, čkbr. 1101/30 ind. pruga sa 3454 m2, čkbr. 1101/73 dvorište u Knegincu Gornjem  sa 1215 m2, vlasništvo 1/1, po početnoj cijeni u iznosu od 511.177,32 kn
 
2. nekretnina upisana u z.k.ul. 3597  k.o. Kneginec, čkbr. 334/13 put Cvilenka sa  834 m2, po početnoj cijeni u iznosu od 64.282,50 kn
 
3. nekretnine upisane u z.k.ul. 3177 k.o. Kneginec, čkbr. 301/1 oranica Ante Starčevića  sa 508 m2, čkbr. 301/2 oranica sa 1177 čhv, čkbr 301/3 oranica u Polevčici  sa 2115 m2, čkbr. 301/4 oranica u Polevčici sa 2118 m2, čkbr. 301/5 oranica sa 470 m2, čkbr. 302/4 oranica Ante Starčevića sa 298 m2, čkbr. 302/23 put Ante Starčevića sa 263 m2, vlasništvo 1/1, po početnoj cijeni u iznosu od 1.316.956,72 kn
 
4. nekretnine upisane u z.k.ul. 3416 k.o. Kneginec, čkbr. 620/10 Polevničica oranica sa 464 m2, livada sa 525 m2, čkbr. 621/1.A oranica Polevnica u Blančici sa 50 čhv i čkbr. 621/1-B oranica Polevnica u Blančici sa 48 čhv, vlasništvo 1/1, po početnoj cijeni u iznosu od 15.899,49 kn
 
5. nekretnine upisane u z.k.ul. 3417 k.o. Kneginec, čkbr. 281/2 oranica Vuklešica sa 1096 m2, čkbr. 292/1 oranica Mala njiva u Polevčici sa 370 čhv, vlasništvo 1/1, po početnoj cijeni u iznosu od 55.101,46 kn
 
6. nekretnina upisana u z.k.ul. 1107 k.o. Vratno, čkbr. 2114/6  oranica Hrašćica u Topolinah sa 2896 m2, vlasništvo 1/1, po početnoj cijeni u iznosu od 258.169,50 kn
 
7. nekretnina upisana u z.k.ul. 1431 k.o. Vratno, čkbr. 2182 bara Peski  sa 2579 m2, vlasništvo 1/1, po početnoj cijeni u iznosu od 27.381,24 kn
 
8. nekretnina upisana u z.k.ul. 1577 k.o. Vratno, čkbr. 2114/5 oranica u Topolinah sa 2956 m2, suvlasništvo ½, po početnoj cijeni u iznosu od 131.761,26 kn.
 
II. Uvjeti prodaje
 
1. Nekretnine se prodaju  pojedinačno,  po utvrđenoj početnoj cijeni  i ispod te cijene se na četvrtoj prodaji ne mogu prodati.
2. Pisanu ponudu imaju pravo podnijeti sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz uvjet da su prethodno, a najkasnijedo 16.travnja  2019. g., na žiro-račun stečajnog dužnika broj: HR3623400091116044139, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., uplatile jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine koju žele kupiti, uz opis plaćanja „jamčevina u predmetu St-74/12,“, te uz upis svojeg OIB-a u pozivu na broj odobrenja. U slučaju neplaćanja jamčevine u određenom roku smatra se da je ponuđač odustao od svoje ponude. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Nevenka Golubić, stečajna upraviteljica Meteor grupe d.o.o. u stečaju, Štefanec Marof 27, 42202 Štefanec Bartolovečki, s naznakom „ponuda u stečajnom postupku Meteor grupa d.o.o. u stečaju – NE OTVARATI“. Rok za dostavu ponuda je 17. travnja 2019. godine.
3. Pisana ponuda mora sadržavati ime i prezime ili naziv ponuditelja, adresu, broj pošte, OIB, broj telefona ili e-mail, broj žiro-računa ili drugog računa u banci, ime i prezime ovlaštene osobe s potpisom, točnu oznaku nekretnine za koju se daje ponuda i naznaku visine cijene koja se nudi, te dokaz o uplati jamčevine.
4. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. U slučaju da prispiju dvije ili više jednakih ponuda, prednost pri kupnji ima ponuditelj koji   je prije uplatio jamčevinu. Prodavatelj zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, ukoliko bi ista bila u izričitoj suprotnosti s interesima vjerovnika. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija,  dužan  je zaključno do 24. svibnja  2019. godine uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude, jer u protivnom, smatra se da je ponuditelj odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine. Prodaja se provodi po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
5. Sve troškove sklapanja, ovjere i provedbe kupoprodajnog ugovora, te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom u cijelosti snosi kupac.
6. Javno otvaranje ponuda održat će se 24. travnja   2019. godine, u prostorijama stečajnog dužnika Meteor grupa d.o.o. u stečaju, na adresi Varaždin, Optujska 12, u 11,00 sati. Javno otvaranje održat će se i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
7.Sve dodatne informacije u svezi s prodajom nekretnina mogu se dobiti radnim danom od 9,00 do 15,00 sati na telefon broj 098/1863124.
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
127.10.2021METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
214.09.2021METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
302.07.2021METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
422.04.2021METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
504.03.2021METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
627.11.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
727.11.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
802.10.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
902.10.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1028.05.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1128.05.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1228.05.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1328.05.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1428.05.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1526.03.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1626.03.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1717.02.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1817.02.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1915.01.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2015.01.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2106.11.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2206.11.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2323.09.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2413.06.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2513.06.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2624.04.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2726.02.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2826.02.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2907.01.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3007.01.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3122.11.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3212.11.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3312.11.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3404.10.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3524.09.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3605.07.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3719.06.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3815.05.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3925.04.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4011.04.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4127.02.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4220.02.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4318.01.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4428.12.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4529.11.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4629.11.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4715.11.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4819.09.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4919.09.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
5019.09.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 50 (50/104)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status