Bid details:
NameStatusRok za ponudu prošao
CourtCommercial court of ZagrebProcedure Number
Bankruptcy debtorEUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. - Radnička cesta 52, ZagrebBankruptcy trusteePavao Mrkonjić - Augusta Šenoe 14, Zagreb
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline07.05.2021.Auction date
New date for bidsNew auction date
Value3.937,50 HRK (542,37 EUR)
(Uredski namještaj)
  
NotePavao Mrkonjić, Ante Topić Mimare 24, 10 000 Zagreb
Ad:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

U stečajnom postupku koji se vodi nad stečajnim dužnikom EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. u stečaju, Radnička cesta 52, 1000 Zagreb, MB: 080151816, OIB: 32280738674,  pod poslovnim brojem St-1654/2018, stečajni upravitelj objavljuje:
 
OGLAS
O prodaji imovine stečajnog dužnika – prikupljanjem pisanih ponuda

 
Predmet prodaje:
Uredski namještaj
 
VRIJEDNOST: 3.937,50 kn ( PDV uključen)
 
Određuju se sljedeći uvjeti i način prodaje:
 
1. Prodaje se pokretnina kao cjelina.
 
2. Prodaja će se izvršiti prikupljanjem pisanih ponuda.
 
3. Ponude se imaju dostaviti preporučenom poštom s povratnicom u zatvorenoj omotnici na adresu: Pavao Mrkonjić, stečajni upravitelj, Ante Topić Mimare 24, 10 000 Zagreb, s naznakom "ne otvaraj - ponuda za predmet St-1654/2018 te predati pošti najkasnije do dana 07.05.2021. G.
 
4. Pravo sudjelovanja imaju sve  pravne i fizičke osobe domaće i strane.
 
5. Predmetna pokretnina se ne može prodati ispod prodajne cijene.
 
6. Najbolji ponuditelj dužan je u roku od 3 (tri) dana po primitku obavijesti o prihvaćanju ponude uplatiti ukupnu kupovninu te sklopiti ugovor o kupoprodaji pokretnine.
 
7. Prodaja se vrši po načelu "viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
 
8. Zainteresirani mogu dobiti detaljne informacije na broj stečajnog upravitelja: 01/4107-431 i 099 222 1430.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
1EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
2EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
3EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
4EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
5EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
6EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
7EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
8EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
9EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
10EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
11EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
12EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
13EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
14EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
15EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
16EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
17EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
18EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
19EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
20EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
21EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
22EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
23EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
24EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
25EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
26EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
27EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
 # 27 (50/27)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status