Bid details:
NameStatusRok za ponudu prošao
CourtCommercial court of ZagrebProcedure Number
Bankruptcy debtorTrgovački obrt „Toni i Filipa“ - Dolac 2, ZagrebBankruptcy trusteePavao Mrkonjić - Augusta Šenoe 14, Zagreb
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline22.10.2020.Auction date
New date for bidsNew auction date
Value400,00 HRK (55,10 EUR)
(kuhinjski sudoper, s jednim bazenom i ormarićem, uporabljiv)
  
Ad:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

U stečajnom postupku koji se vodi nad stečajnim dužnikom Trgovački obrt „Toni i Filipa“ u stečaju vl. Toni Rončević, Dolac 2, 10 000 Zagreb, OIB: 83461468004 pod poslovnim brojem St-107/2015, stečajni upravitelj objavljuje:
 
OGLAS
O prodaji imovine stečajnog dužnika – prikupljanjem pisanih ponuda

 
Predmet prodaje:

Kuhinjski sudoper:
1. kuhinjski sudoper, s jednim bazenom i ormarićem, uporabljiv
 
VRIJEDNOST: 400,00 KUNA (PDV UKLJUČEN)
 
Određuju se sljedeći uvjeti i način prodaje:
 
1. Prodaje se pokretnina kao cjelina.
 
2. Prodaja će se izvršiti prikupljanjem pisanih ponuda.
 
3. Ponude se imaju dostaviti preporučenom poštom s povratnicom u zatvorenoj omotnici na adresu: Pavao Mrkonjić, stečajni upravitelj, Ante Topić Mimare 24, 10 000 Zagreb, s naznakom "ne otvaraj - ponuda za predmet St-107/2015 te predati pošti najkasnije do dana 22.10.2020. G.
 
4. Pravo sudjelovanja imaju sve  pravne i fizičke osobe domaće i strane.
 
5. Predmetna pokretnina se ne može prodati ispod prodajne cijene.
 
6. Najbolji ponuditelj dužan je u roku od 3 (tri) dana po primitku obavijesti o prihvaćanju ponude uplatiti ukupnu kupovninu te sklopiti ugovor o kupoprodaji pokretnine.
 
7. Prodaja se vrši po načelu "viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
 
8. Zainteresirani mogu dobiti detaljne informacije na broj stečajnog upravitelja: 01/4107-431 i 099 222 1430.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
1Trgovački obrt „Toni i Filipa“ , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
2Trgovački obrt „Toni i Filipa“ , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
3Trgovački obrt „Toni i Filipa“ , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
4Trgovački obrt „Toni i Filipa“ , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
5Trgovački obrt „Toni i Filipa“ , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
6Trgovački obrt „Toni i Filipa“ , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
 # 6 (50/6)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status