Bid details:
NameStatusRok za ponudu prošao
CourtCommercial court of ZagrebProcedure Number
Bankruptcy debtorMASMEDIA d.o.o. - Ulica Baruna Trenka 13, ZagrebBankruptcy trusteeKorana Ferdelji - Biskupa J. Galjufa 7a, Zagreb
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline17.04.2017.Auction date
New date for bidsNew auction date
Value250.000,00 HRK (34.436,21 EUR)
(Knjige Ponuda za prodaju pokretnina traje do isteka zaliha )
  
Ad:

Stečajni upravitelj u postupku nad stečajnim dužnikom MASMEDIA d.o.o. u stečaju, Ulica Baruna Trenka 13, Zagreb, koji se vodi pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod posl. br.  St-1160/13, temeljem odluke skupštine vjerovnika od dana 05.04.2017.g. stečajni upravitelj  objavljuje sljedeći

 O  G  L  A  S
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNE MASE STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA


I.Predmet prodaje:
 
Pokretna imovina (knjige/stručna literatura) koja se nalazi u Zagrebu.
Iznosi za koje se imovina prodaje:
77 naslova stručne literature koja čine 31.529 komada knjiga prodaje se za iznos od 250.000,00 kn u cjelini.
U cijenu gore navedenih pokretnina je uračunat PDV u iznosu od 5%.
(Detaljan opis predmeta  nalazi se kod stečajnog upravitelja i na web stranici www.sudacka-mreza.hr i sastavni dio je ovog oglasa)
 
II.Uvjeti prodaje:
 
1.Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom.
2.Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom.
3.Ponude se šalju u pisanom obliku na adresu stečajnog upravitelja, Biskupa J. Galjufa 7a.
4.Ponuđač je dužan navesti ponuđenu cijenu, koja ne smije biti manja od navedene u prilogu ovog oglasa.
5.Ponuda za prodaju pokretnina traje od 17.04.2017.g.
6.Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku najkasnije u roku od 8 (osam) dana odvesti kupljene stvari, u protivnom protekom tog roka za svaki dan će mu prodavatelj zaračunati ležarinu sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina.
7.Poreze i pristojbe u svezi s prodajom dužan je platiti kupac.
8.Sve dodatne informacije u svezi razgledavanja navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 10-14h, na telefon broj: 098/356 266.
9.Prodaja se obavlja po načelu ”VIĐENO KUPLJENO”  pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih pokretnina.
File
Inventurni popis pokretnina.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
129.09.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
201.09.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
323.06.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
426.05.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
514.04.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
603.03.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
713.01.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
809.12.2021MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
928.10.2021MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1023.09.2021MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1101.07.2021MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1227.05.2021MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
13MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
14MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
15MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
16MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
17MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
18MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
19MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
20MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
21MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
 # 21 (50/21)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status