Bid details:
NameStatusRok za ponudu prošao
CourtCommercial court of ZagrebProcedure Number
Bankruptcy debtorT.D.F. d.o.o. - Mala Gorica, PetrinjaBankruptcy trusteePavao Mrkonjić - Augusta Šenoe 14, Zagreb
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline22.03.2017.Auction date
New date for bidsNew auction date
Value19.500,00 HRK (2.686,02 EUR)
(OSOBNI AUTOMOBIL (M1) BMW SERIJE 3 TD REG OZNAKE SK-297-EO)
  
Ad:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

U stečajnom postupku koji se vodi nad stečajnim dužnikom T.D.F. d..o.o. u stečaju, Mala Gorica 90, 42 250 Petrinja, OIB: 78499902770 pod poslovnim brojem St-605/13, stečajni upravitelj  objavljuje:
 
OGLAS
O prodaji imovine stečajnog dužnika – prikupljanjem pisanih ponuda

 
Predmet prodaje:
OSOBNI AUTOMOBIL (M1) BMW SERIJE 3 TD REG OZNAKE SK-297-EO, BROJ ŠASIJE WBAAS71050CK48228, 2003. GODINA PROIZVODNJE
 
VRIJEDNOST: 19.500,00 KUNA (PDV UKLJUČEN)
 
napomena: na pokretnini postoji razlučno pravo Republike Hrvatske
 
Određuju se sljedeći uvjeti i način prodaje:
 
1. Prodaje se pokretnina kao cjelina,
 
2. Prodaja će se izvršiti prikupljanjem pisanih ponuda,
 
3. Ponude se imaju dostaviti preporučenom poštom s povratnicom u zatvorenoj omotnici na adresu: Pavao Mrkonjić, stečajni upravitelj, Ante Topić Mimare 24,10 000 Zagreb, s naznakom "ne otvaraj - ponuda za predmet st. 605/13, te predati pošti najkasnije do dana 22.03.2017. G.
 
4. Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe domaće i strane
 
5. Predmetna pokretnina se ne može prodati ispod prodajne cijene
 
6. Najbolji ponuditelj dužan je u roku od 3 ( tri ) dana po primitku obavijesti o prihvaćanju ponude uplatiti ukupnu kupovninu na žiro-račun stečajnog dužnika br: HR3424840081107503057 otvorenog kod Raiffeisen Bank Austria d.d. te sklopiti ugovor o kupoprodaji pokretnine
 
7. Pokretnina je u posjedu treće osobe
 
8. Prodaja se vrši po načelu "viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore kupca
 
9. Zainteresirani mogu dobiti detaljne informacije na broj stečajnog upravitelja: 01/4107-431
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
1T.D.F. d.o.o., PetrinjaPavao Mrkonjićdetails 
2T.D.F. d.o.o., PetrinjaPavao Mrkonjićdetails 
3T.D.F. d.o.o., PetrinjaPavao Mrkonjićdetails 
4T.D.F. d.o.o., PetrinjaPavao Mrkonjićdetails 
5T.D.F. d.o.o., PetrinjaPavao Mrkonjićdetails 
6T.D.F. d.o.o., PetrinjaPavao Mrkonjićdetails 
7T.D.F. d.o.o., PetrinjaPavao Mrkonjićdetails 
8T.D.F. d.o.o., PetrinjaPavao Mrkonjićdetails 
 # 8 (50/8)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status