Bid details:
NameStatusAktualni oglasi
CourtCommercial court of ZagrebProcedure Number
Bankruptcy debtorMASMEDIA d.o.o. - Ulica Baruna Trenka 13, ZagrebBankruptcy trusteeKorana Ferdelji - Biskupa J. Galjufa 7a, Zagreb
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadlineAuction date
New date for bidsNew auction date
Value1.876.675,00 HRK (258.502,30 EUR)
(Knjige Ponuda za prodaju pokretnina traje do isteka zaliha )
  
Ad:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

Stečajni upravitelj u postupku nad stečajnim dužnikom MASMEDIA d.o.o. u stečaju, Ulica Baruna Trenka 13, Zagreb, koji se vodi pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod posl. br.  St-1160/13, temeljem članka 63 st. 5 Stečajnog zakona objavljuje

 O  G  L  A  S
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNE MASE STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA


I Predmet prodaje: 
Pokretna imovina (knjige/stručna literatura) koja se nalazi u Zagrebu.
Iznosi za koje se imovina prodaje:
93 naslova stručne literature koja čine 32.717 komada knjiga prodaje se za iznos od 1.876,675 kn.
U cijenu gore navedenih pokretnina je uračunat PDV u iznosu od 5%.
(Detaljan opis predmeta  nalazi se kod stečajnog upravitelja i na web stranici www.sudacka-mreza.hr i sastavni dio je ovog oglasa)

II Uvjeti prodaje:

1. Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom.
2. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom.
3. Ponude se šalju na e-mail stečajnog upravitelja, korana.ferdelji@net.hr ili putem faksa na broj 01/4664 291.
4. Ponuđač je dužan navesti naziv pokretne imovine na koju se ponuda odnosi, te  ponuđenu cijenu, koja ne smije biti manja navedenih u prilogu ovog oglasa.
5. Prednost pri kupnji imaju ponuditelji koji ponude kupnju pokretne imovine u cijelosti.
6. Ponuda za prodaju pokretnina traje do isteka zaliha.
7. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana odvesti kupljene stvari, u protivnom protekom tog roka za svaki dan će mu prodavatelj zaračunati ležarinu sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina.
8. Poreze i pristojbe u svezi s prodajom dužan je platiti kupac.
9. Sve dodatne informacije u svezi razgledavanja navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 10-14h, na telefon broj: 098/356 266.
10. Prodaja se obavlja po načelu ”VIĐENO KUPLJENO”  pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih pokretnina.
File
Inventurna lista.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
110.11.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
229.09.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
301.09.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
423.06.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
526.05.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
614.04.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
703.03.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
813.01.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
909.12.2021MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1028.10.2021MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1123.09.2021MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1201.07.2021MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1327.05.2021MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
14MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
15MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
16MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
17MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
18MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
19MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
20MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
21MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
22MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
 # 22 (50/22)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status