Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikPOT-AKZ d.o.o. - Havrini 31, ZagrebStečajni upraviteljAlma Tatalović - Kralja Tomislava 10/I, Karlovac
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu14.03.2024.Datum dražbe18.03.2024.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost2.817,18 EUR (20.452,16 HRK)
(vozilo oznake N1, marke PEUGEOT BOXER 2,0 HDI, godina proizvodnje 2009., broj šasije VF3YAAMFA11643572, reg. oznake ZG3475HF početna vrijednost iznosi 2.817,18 € )
  
Napomena-Ponude se dostavljaju do 14.03.2024. -Zadnji dan za uplatu jamčevine: 14.03.2024. -Javno otvaranje ponuda: 18.03.2024. u 10,00 h Ured stečajne upraviteljice Alme Tatalović, Kralja Tomislava 10, Karlovac
Oglas:

Stečajna upraviteljica u postupku posl.br. St-2041/2021 koji se vodi pri Trgovačkom sudu u Zagrebu nad stečajnim dužnikom POT-AKZ d.o.o. u stečaju na temelju Odluke Skupštine vjerovnika od 9. studenog 2022.
 
OGLAŠAVA

PRODAJU IMOVINE – POKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA

PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA, TREĆI PUT
 
I. Predmet prodaje
 
- vozilo oznake N1, marke PEUGEOT BOXER 2,0 HDI, godina proizvodnje 2009., broj šasije VF3YAAMFA11643572, reg. oznake ZG3475HF.
 
II. Uvjeti prodaje

1. Pokretnina iz točke I. prodaje se po cijeni 2.817,18 €.
 
Kataloška procjena vozila iznosi 3.478,00 €/26.205,00 kn.
 
2. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se pokretnina ne može prodati. Sve poreze, pristojbe, troškove prijepisa i druga davanja u svezi s prodajom snosi u cijelosti kupac, a koje uvjete prihvaća slanjem ponude.

3. Pravo podnijeti pisanu ponudu imaju sve domaće ili inozemne pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz preduvjet da su uplatili jamčevinu. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici poštanskim putem preporučeno na adresu stečajne upraviteljice: Alma Tatalović, Kralja Tomislava 10, 47 000 Karlovac, s naznakom “PONUDA ZA KUPNJU POKRETNINE STEČAJNOG DUŽNIKA POT-AKZ d.o.o. u stečaju, “NE OTVARATI”. Ponude se dostavljaju stečajnoj upraviteljici zaključno do14. ožujka 2024.  Kao posljednji dan roka smatra se dan predaje ponude poštanskom uredu preporučeno. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
4. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom te naznakom visine cijene koja se nudi.
 
5. Najpovoljnija pisana ponuda je ona u kojoj je navedena najveća cijena. Ukoliko pristignu dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu “tko da više”.

6. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati u prodaji samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
 
7. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% (347,80 €) od procijenjene vrijednosti pokretnine na žiro račun stečajnog dužnika POT-AKZ d.o.o. u stečaju otvoren kod Karlovačke banke d.d. pod brojem HR3824000081110545195, opis plaćanja: jamčevina u predmetu St-2041/2021 - oznaka pokretnine - uz upis OIB-a ponuditelja u pozivu na broj, model:00. Dokaz o uplati jamčevine je potrebno dostaviti uz ponudu.
 
8. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je u roku od 8 dana od dana prihvaćanja ponude, na isti žiro račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok se smatra bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude.
 
Ponuditelj koji ne uplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu u roku 8 dana od prihvata ponude, smatrat će se da je odustao od ponude te nema pravo na povrat jamčevine.
 
U slučaju odustanka, a ako je ponudu dostavilo više ponuditelja, prihvatit će se sljedeća najpovoljnija ponuda na način da će stečajni upravitelj sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja pozvati na uplatu kupovnine iz njegove ponude, koju je isti dužan platiti u roku od 8 dana od dana zaprimanja predmetnog poziva. 
  
9. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima ponuditeljima će biti vraćena u roku 8 dana od dana prihvaćanja najpovoljnije ponude.
 
10. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku javnog otvaranja ponuda, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
 
11. Javno otvaranje ponuda zakazuje se za dan 18. ožujka  2024. u 10:00 sati u uredu stečajne upraviteljice u Karlovcu, Kralja Tomislava 10. Javno otvaranje će se održati i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 
Za slučaj da za zakazanu dražbu ne bi bilo pisanih ponuda objaviti će se novi oglas.
 
12. Prodavatelj zadržava pravo  poništiti ovaj oglas i prije datuma dražbe, kao i da poništi ovaj oglas i ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja, bez iznošenja posebnog razloga.
 
13. Sve dodatne informacije u svezi navedene imovine mogu se dobiti na telefon broj: 092 4093 007 ili na e-mail stečajne upraviteljice alma.tatalovic@gmail.com.
 
 
 
 
Datoteka
IMG_4211.jpg
OBRAZAC ZA DOSTAVU OGLASA POT-AKZ d.o.o..pdf
Oglas Peugeot Boxer.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
115.04.2024POT-AKZ d.o.o., ZagrebAlma TatalovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
215.04.2024POT-AKZ d.o.o., ZagrebAlma TatalovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
320.02.2024POT-AKZ d.o.o., ZagrebAlma TatalovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
408.01.2024POT-AKZ d.o.o., ZagrebAlma TatalovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
527.03.2023POT-AKZ d.o.o., ZagrebAlma TatalovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
620.02.2023POT-AKZ d.o.o., ZagrebAlma TatalovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
716.01.2023POT-AKZ d.o.o., ZagrebAlma TatalovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 7 (50/7)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status