Osnovno o stečaju(Autor teksta: Mario Vukelić, dipl. iur. oec., Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH)

Ovaj kratki prikaz je vrlo uopćena informacija o osnovama stečajnog postupka i nije pravni savjet.


1) POJAM:


Stečaj je sudski postupak, skupnog namirenja vjerovnika, unovčenjem imovine stečajnog dužnika i podjelom prikupljenih sredstava vjerovnicima.Tijekom stečaja moguće je provesti i stečajni plan radi održavanja djelatnosti stečajnog dužnika.

Stečajni postupak u skladu sa Stečajnim zakonom provode trgovački sudovi. Stečajni postupak se provodi nad trgovačkim društvima ili imovinom obrtnika i trgovca pojedinca.

Vjerovnici u stečajnom postupku su pravne i fizičke osobe koje imaju potraživanje prema stečajnom dužniku ( vrste vjerovnika : stečajni, razlučni i izlučni vjerovnici )


2) STEČAJNI RAZLOZI:


Stečajni razlozi su određeni su člankom 4. Stečajnog zakona.Općenito govoreći dva su osnovna stečajna razloga:

1. Nesposobnost za plaćanje – trajnija nemogućnost ispunjavanja dospjelih novčanih obveza (duže od 60 dana)
2. Prezaduženost – imovina dužnika ne pokriva postojeće obveze ( pasiva veća od aktive)


3) TIJELA STEČAJNOG POSTUPKA


1. Stečajni sudac - odlučuje o otvaranju i zaključenju stečaja, imenuje stečajnog upravitelja, daje mu upute i nadzire njegov rad

2. Stečajni upravitelj
•    fizička osoba ( VSS i položeni stručni ispit za st. upravitelja, uvršten-a na listu stečajnih upravitelja) koju u skladu sa zakonom imenuje stečajni sudac
•    provodi stečajni postupak pod nadzorom suca i vjerovnika
•    otvaranjem stečaja na stečajnog upravitelja prelaze prava tijela stečajnog dužnika (npr.uprave - direktora)

3. Skupština vjerovnika
•    osniva odbor vjerovnika, može imenovati novog stečajnog upravitelja, odlučuje o nastavku poslovanja i načinu unovčenja imovine, poslovnom planu
•    glasuje o izvješćima i završnom računu stečajnog upravitelja
•    glasovanje prema iznosu tražbina (potraživanja vjerovnika)

4. Odbor vjerovnika
•    čine predstavnici vjerovnika
•    ima pretežito savjetodavni karakter
•    nadzire rad stečajnog upravitelja


4) TIJEK STEČAJNOG POSTUPKA


1. Prijedlog za otvaranje st. postupka
•    trgovačkom sudu mogu podnijeti vjerovnici ili sam stečajni dužnik ( u slučaju nastanka stečajnog razloga uprava je sama dužna predložiti stečaj )
•    vjerovnici koji mogu podnijeti prijedlog za stečaj su i radnici stečajnog dužnika koji imaju nenamireno potraživanje (plaće, otpremnine ili sl.)

2. Prethodni postupak
•    utvrđivanje financijskog stanja stečajnog dužnika
•    postojanje stečajnog razloga

3.    Odlučivanje - stečajni sudac donosi rješenje o otvaranju stečajnog postupka ili se prijedlog odbija odnosno odbacuje

4. Otvaranje i provođenje stečajnog postupka
•    prava tijela stečajnog dužnika prelaze na stečajnog upravitelja
•    moguć nastavak ili obustava poslovanja stečajnog dužnika
•    stečaj je opravdani razlog za otkaz ugovora o radu radnicima stečajnog dužnika
•    vjerovnici prijavljuju svoja potraživanja čija se osnovanost ispituje, zatim slijedi unovčenje imovine (ili stečajni plan – ”preustroj”)
•    dioba - isplata vjerovnika u odgovarajućem postotku prema različitim isplatnim redovima

5. Zaključenje postupka - brisanje iz registra - trgovačko društvo/obrt više ne postoje


5) PRIJAVA POTRAŽIVANJA - PREPOSTAVKA NAPLATE !


• Da bi svoje potraživanje naplatili od stečajnog dužnika potrebno je podnijeti prijavu (s dokazima - dokumentacijom) stečajnom upravitelju i to načelno u roku od 15 - 30 dana od objave rješenja o otvaranju stečajnog postupka u Narodnim Novinama (vidjeti čl 96., 173.- 182. SZ-a ).
• Bez pravovremene prijave nema namirenja, neovisno o nespornosti postojanja duga
• Prema noveli stečajnog zakona iz 2003.g. prvo se namiruje dio tražbina zaposlenika (dio plaća, otpremnina i sl.) i potraživanja države po osnovi plaća (zdravstveno i mirovinsko osiguranje), a tek nakon toga iz preostalih sredstva svi ostali vjerovnici (npr. dobavljači - trgovačka društva; u praksi često tek u manjem postotku od priznatog potraživanja ;vidjeti čl. 71. i sl. SZ-a).
• Prema noveli Stečajnog zakona iz 2006.g. (NN 82/06) koji se primjenjuje od XII. 2006. prvo se kao tražbine prvog višeg isplatnog reda namiruju tražbine radnika i prijašnjih radnika nastale do dana otvaranja tečajnog postupka u bruto iznosu, te otpremnine i naknade štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.
• U tražbine drugog višeg isplatnog reda (čl. 71. st.2. SZ) ulaze sve ostale tražbine (npr. dobavljači...) osim tražbina nižeg isplatnog reda ( npr. kamate na tražbine od dana otvaranja tečajnog postupka - vidi čl. 72. SZ).


6) STEČAJNI PLAN (“preustroj”)


• Odredbe o stečajnom planu sadržane su u člancima 213. - 265. Stečajnog zakona
• Postupak u okviru stečaja koji se radi trajnog nastavka poslovanja stečajnog dužnika s dobiti može provesti restrukturiranjem, pripojenjem dužnika drugoj pravnoj osobi ili na drugi zakonom predviđen način.
• Načelno, vjerovnici odgađaju svoje namirenje da bi se nakon toga namirili u većem postotku nego prilikom tzv. "klasičnog stečaja“ na način da potraživanja pretvaraju u udjele, kredit ili slično.
• O prihvaćanju preustroja odlučuju vjerovnici glasovanjem, a stečajni sudac rješenjem potvrđuje ili uskraćuje potvrdu stečajnog plana.


Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 25.02.2019.
 • Vrijednost: 1.310.000,00 HRK (180.445,74 EUR)
  (zk.ul 6589, čestice 781/2, 4127, 4128, 7475/37 ukupne površine 1,607.70 m² koji predstavlja stambeno-poslovni objekt kojeg čini podrum, prizemlje i kat sa dvorištem, skladištem, spremištem 1 i spremištem 2 kao pomoćnom građevinom)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza Đurđevčanka d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 06.02.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 2.000,00 HRK (275,49 EUR)
  (Radijalna bušilica P. Girards tip R.1.K.14.S – procijenjena vrijednost 15.000,00 kn )
 • Stečajni dužnik: FE MIKRO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 11.02.2019.
 • Datum dražbe: 14.02.2019.
 • Vrijednost: 252.418,90 HRK (34.769,40 EUR)
  (OPREMA I INVENTAR HOTELA)
 • Stečajni dužnik: ZRMANJA VELEBIT D.O.O.
 • Sud: Trgovački sud u Zadru
više >>
 • Rok za ponudu: 06.02.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (vozilo marke Peugeot 2.7 V6, godina proizvodnje 2005., broj šasije VF39UUHZJ92204002 Ponuda za kupnju navedenog vozila mora biti veća od 7.000,00 kuna)
 • Stečajni dužnik: ROTO GAT d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu - Stalna služba u Karlovcu
više >>
 • Rok za ponudu: 01.02.2019.
 • Datum dražbe: 08.02.2019.
 • Vrijednost: 115.000,00 HRK (15.840,66 EUR)
  (Sanitarni čvor)
 • Stečajni dužnik: UMAG GRADNJA D.O.O.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci - Stalna služba u Pazinu
više >>
 • Rok za ponudu: 01.02.2019.
 • Datum dražbe: 08.02.2019.
 • Vrijednost: 332.000,00 HRK (45.731,29 EUR)
  (Oranica)
 • Stečajni dužnik: UMAG GRADNJA D.O.O.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci - Stalna služba u Pazinu
više >>
 • Rok za ponudu: 31.01.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 259.959,38 HRK (35.808,06 EUR)
  (POKRETNINE zalihe trgovinske robe ukupne vrijednosti sa PDV 113.530,15 kuna Ženske polučizmice 1590 pari , dječija odjeća 1650 kom, vodootporne maskice za mobitele 16.400 kom)
 • Stečajni dužnik: UBERTAS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 05.03.2019.
 • Vrijednost: 4.640.000,00 HRK (639.136,06 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika - zemljište )
 • Stečajni dužnik: UNIVERZAL D.O.O.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 14.02.2019.
 • Vrijednost: 64.965,00 HRK (8.948,59 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: LAVA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 14.02.2019.
 • Datum dražbe: 14.02.2019.
 • Vrijednost: 73.800,00 HRK (10.165,57 EUR)
  (k.č.br. 4872/1, oznake zemljišta „vinograd“, površine 5078 m2, upisana u zk.ul.br. 3266, k.o. Oprtalj, zemljišnih knjiga Općinskog suda u Pazinu, zemljišnoknjižni odjel Buje)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza ISTRA DOMICIL d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>