Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikSIGRAD d.o.o. - Akademika Mirka Maleza 14A, IvanecStečajni upraviteljNevenka Golubić - Štefanec Marof 27, Štefanec Bartolovečki
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu24.11.2022.Datum dražbe30.11.2022.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost20.736,00 HRK (2.856,28 EUR)
(M1, marka PEUGEOT 308 1,6 HDI, godina proizvodnje 2013, broj šasije VF34E9HP0DS054603, reg. oznaka VŽ524OK )
  
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom SIGRAD d.o.o. u stečaju, Ivanec, Akademika Mirka Maleza  14A, OIB: 62128130834, stečajna upraviteljica na temelju odluke skupštine vjerovnika od  24. svibnja 2022.

OBJAVLJUJE 4. PRODAJU VOZILA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 


I.
Predmet prodaje je  motorno vozilo  u vlasništvu stečajnog dužnika:
 
- M1, marka PEUGEOT 308 1,6 HDI, godina proizvodnje  2013, broj šasije VF34E9HP0DS054603, reg. oznaka VŽ524OK
 
II. Uvjeti prodaje
 
1. Motorno vozilo   prodaje se   po  utvrđenoj  početnoj cijeni  u iznosu od  20.736,00 HRK ( 2.752,14 EUR, tečaj: 7,53450 )  i ispod te cijene se na četvrtoj prodaji ne može prodati.  Početna cijena ne sadrži PDV.
2. Pisanu ponudu imaju pravo podnijeti sve  pravne i fizičke osobe  pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz uvjet da su prethodno, a najkasnije do 24. studenog  2022., na žiro-račun stečajnog dužnika broj HR6123860021119043649 otvoren kod Podravske banke d.d., uplatile jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene vozila,  uz opis plaćanja „jamčevina u predmetu St-486/2021,“, te uz upis svojeg OIB-a ili poreznog identifikacijskog broja  u pozivu na broj odobrenja. Nalog za plaćanje jamčevine mora biti izvršen najkasnije s datumom 24. studenog   2022.   U slučaju neplaćanja jamčevine u određenom roku smatra se da je ponuđač odustao od svoje ponude. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom  u zatvorenoj omotnici na adresu: Nevenka Golubić, stečajna upraviteljica SIGRAD d.o.o. u stečaju, Štefanec Marof 27, 42202 Štefanec Bartolovečki, s naznakom „ponuda u stečajnom postupku SIGRAD d.o.o. u stečaju   – NE OTVARATI“. Rok za dostavu ponuda je 24. studeni   2022. godine, a kao datum dostave je mjerodavan otisnuti žig prijemne pošte na omotnici.
3. Pisana ponuda mora sadržavati ime i prezime ili naziv ponuditelja, adresu, broj pošte, OIB ili porezni identifikacijski broj, broj telefona ili e-mail, broj žiro-računa ili drugog računa u banci, ime i prezime ovlaštene osobe s potpisom,  naznaku visine cijene koja se nudi, te dokaz o uplati jamčevine.
4. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. U slučaju da prispiju dvije ili više jednakih ponuda, prednost pri kupnji ima ponuditelj koji   je prije uplatio jamčevinu. Prodavatelj zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, ukoliko bi ista bila u izričitoj suprotnosti s interesima vjerovnika.
Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija,  dužan  je u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju njegove ponude, uplatiti preostali iznos kupoprodajne cijene uvećan za iznos PDV-a,  jer u protivnom se smatra da je ponuditelj odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuditelj koji svoju ponudu povuče prije otvaranja ponuda, gubi pravo na povrat jamčevine. 
U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu i čija ponuda ispunjava sve uvjete iz ovog Oglasa.
Prodaja se provodi po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. 
5. Sve troškove vezane uz prodaju vozila  te sve poreze, pristojbe i druga davanja u   cijelosti snosi kupac. Kupac je dužan kupljeno vozilo  preuzeti najkasnije u roku od 8 dana od dana uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene. Za kupljeno vozilo  kupcu će se izdati račun.
6. Javno otvaranje ponuda održat će se  30. studenog  2022.  godine u 9,30 sati, na adresi stečajne upraviteljice: Štefanec Marof 27, Štefanec Bartolovečki. Javno otvaranje održat će se i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
7. Prodaja vozila  objavit će se na web stranici  Sudačka mreža web-stečaj.
8. Sve dodatne informacije u svezi s prodajom vozila ,  mogu se dobiti radnim danom od 9,00 do 15,00 sati na telefon  stečajne upraviteljice broj 098/1863124 ili na e-mail: nevenka.golubic@vz.t-com.hr
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
121.10.2022SIGRAD d.o.o. , IvanecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
216.09.2022SIGRAD d.o.o. , IvanecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
325.08.2022SIGRAD d.o.o. , IvanecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 3 (50/3)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status