Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikTREMAK d.o.o. - Industrijska ulica 46, PribislavecStečajni upraviteljNevenka Golubić - Štefanec Marof 27, Štefanec Bartolovečki
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu17.10.2022.Datum dražbe24.10.2022.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost173.950,88 HRK (23.960,84 EUR)
(Teretno vozilo, osobna vozila )
  
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom TREMAK d.o.o. u stečaju, Industrijska ulica 46, Pribislavec, OIB: 57786498387, stečajna upraviteljica na temelju odluke skupštine vjerovnika od  10. svibnja 2022. i  očitovanja Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Čakovec,  o procjeni vozila od  31. svibnja 2022.
 
OBJAVLJUJE 2. PRODAJU VOZILA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 

I.
Predmet prodaje su sljedeća motorna vozila u vlasništvu stečajnog dužnika:
 
1. Teretno vozilo, marka: VOLKSWAGEN, Model/tip:2.0 TDI/CRAFTER, broj šasije:   WV1ZZZ2FZF7004874,  godina: 2015., po početnoj  cijeni u iznosu od    98.009,80 HRK ( 13.008,14 EUR)
2. Osobni automobil, marka: ŠKODA, Model/tip: 1.2 TSI/RAPID, broj šasije: TMBEM6MH0F4547640,  godina  2015., po početnoj cijeni u iznosu od 36.770,54 HRK  ( 4.880,29 EUR ) 
3. Osobni automobil, marka: ŠKODA, Model/tip: 1.2TSI/RAPID, broj šasije: TMBEM6NH8F4537583,  godina 2015, po početnoj cijeni u iznosu od 39.170,54  HRK ( 5.198,82 EUR )
 
II. Uvjeti prodaje
 
1. Motorna vozila navedena pod toč. I.  prodaju se pojedinačno,  po  utvrđenoj početnoj cijeni   pojedinog vozila i ispod te cijene se na drugoj  prodaji  ne mogu prodati. Početna cijena ne sadrži PDV.
2. Pisanu ponudu imaju pravo podnijeti sve  pravne i fizičke osobe  pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz uvjet da su prethodno, a najkasnije do 17. listopada 2022., na žiro-račun stečajnog dužnika broj HR2523860021119042066  otvoren kod Podravske banke d.d., uplatile jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene vozila kojega  žele kupiti, uz opis plaćanja „jamčevina u predmetu St-511/2021,“, te uz upis svojeg OIB-a ili poreznog identifikacijskog broja  u pozivu na broj odobrenja. Nalog za plaćanje jamčevine mora biti izvršen najkasnije s datumom 17. listopada  2022.   U slučaju neplaćanja jamčevine u određenom roku smatra se da je ponuđač odustao od svoje ponude. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom  u zatvorenoj omotnici na adresu: Nevenka Golubić, stečajna upraviteljica TREMAK d.o.o. u stečaju, Štefanec Marof 27, 42202 Štefanec Bartolovečki, s naznakom „ponuda u stečajnom postupku TREMAK d.o.o. u stečaju (  vozila )  – NE OTVARATI“. Rok za dostavu ponuda je 17. listopada  2022. godine, a kao datum dostave je mjerodavan otisnuti žig prijemne pošte na omotnici.
6. Pisana ponuda mora sadržavati ime i prezime ili naziv ponuditelja, adresu, broj pošte, OIB ili porezni identifikacijski broj, broj telefona ili e-mail, broj žiro-računa ili drugog računa u banci, ime i prezime ovlaštene osobe s potpisom, točnu oznaku vozila   za koje se daje ponuda i naznaku visine cijene koja se nudi, te dokaz o uplati jamčevine.
7. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. U slučaju da prispiju dvije ili više jednakih ponuda, prednost pri kupnji ima ponuditelj koji   je prije uplatio jamčevinu. Prodavatelj zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, ukoliko bi ista bila u izričitoj suprotnosti s interesima vjerovnika.
Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija,  dužan  je u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju njegove ponude, uplatiti preostali iznos kupoprodajne cijene uvećan za iznos PDV-a,  jer u protivnom se smatra da je ponuditelj odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuditelj koji svoju ponudu povuče prije otvaranja ponuda, gubi pravo na povrat jamčevine. 
U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu i čija ponuda ispunjava sve uvjete iz ovog Oglasa.
Prodaja se provodi po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. 
8. Sve troškove vezane uz prodaju vozila  te sve poreze, pristojbe i druga davanja u   cijelosti snosi kupac. Kupac je dužan kupljeno vozilo  preuzeti najkasnije u roku od 8 dana od dana uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene. Za kupljeno vozilo  kupcu će se izdati račun.
9. Javno otvaranje ponuda održat će se  24. listopada  2022.  godine u 9,00 sati, na adresi stečajne upraviteljice: Štefanec Marof 27, Štefanec Bartolovečki. Javno otvaranje održat će se i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
10. Prodaja vozila  objavit će se na web stranici  Sudačka mreža web-stečaj i u Očevidniku nekretnina i pokretnina koje se prodaju  stečajnom postupku, koji objavljuje Financijska agencija.
11. Sve dodatne informacije u svezi s prodajom vozila ,  mogu se dobiti radnim danom od 9,00 do 15,00 sati na telefon  stečajne upraviteljice broj 098/1863124 ili na e-mail: nevenka.golubic@vz.t-com.hr
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
108.02.2024TREMAK d.o.o., PribislavecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
205.01.2024TREMAK d.o.o., PribislavecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
328.11.2023TREMAK d.o.o., PribislavecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
406.10.2023TREMAK d.o.o., PribislavecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
529.06.2023TREMAK d.o.o., PribislavecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
628.04.2023TREMAK d.o.o., PribislavecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
728.02.2023TREMAK d.o.o., PribislavecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
824.02.2023TREMAK d.o.o., PribislavecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
924.10.2022TREMAK d.o.o., PribislavecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1021.07.2022TREMAK d.o.o., PribislavecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1121.07.2022TREMAK d.o.o., PribislavecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 11 (50/11)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status