Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikDISPLAY ECHO d.o.o. - Trg maršala Tita 12, Velika GoricaStečajni upraviteljKorana Ferdelji - Biskupa J. Galjufa 7a, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu26.08.2022.Datum dražbe01.09.2022.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost11.846,57 HRK (1.631,80 EUR)
(Put)
  
Napomena26.08.2022.god. 01.09.2022.god. u 11,00 h Sve dodatne informacije svakim radnim danom od 10,00-14,00 h na broj 098 614 129
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

Temeljem odluke skuštine vjerovnika stečajnog dužnika, DISPLAY ECHO d.o.o. u stečaju, Velika Gorica, Trg maršala Tita 12, OIB: 99539493962, St-4087/2016 od dana 10. veljače 2020. godine stečajna upraviteljica Korana Ferdelji iz Zagreba, Mirka Viriusa 16, OIB: 74691192835

OGLAŠAVA

PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA, OSAMNAESTI PUT
 
I. Predmet prodaje

Rbr.

Nekretnina

Vrijednost nekretnine

1

Nekretnina upisana kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb u zk.ul.br. 30245, k.o. Grad Zagreb, k.č.br. 4909/19 put površine 22 m2

11.846,57 kn

2

Nekretnina upisana kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb u zk.ul.br. 30245, k.o. Grad Zagreb, k.č.br. 4909/61 put površine 22 m2

11.846,57 kn

 
II. Uvjeti prodaje

1. Nekretnina iz točke I. prodaju se po utvrđenoj cijeni.
 
2. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se nekretnina ne može prodati. Sve poreze u svezi s prodajom snosi kupac.
 
3. Pravo podnijeti pisanu ponudu imaju sve domaće ili inozemne pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz preduvjet da su uplatili jamčevinu. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja poštanskim putem preporučeno: Stečajna upraviteljica Korana Ferdelji, Mirka Viriusa 16, 10 000 Zagreb, s naznakom «ponuda za nekretninu na 18. dražbi u stečajnom postupku DISPLAY ECHO d.o.o. u stečaju,  St-4087/2016 – ne otvaraj». Ponuda se dostavlja stečajnoj upraviteljici  do zaključno 26.08.2022. godine kao posljednjeg dana roka predaje ponude poštanskom uredu preporučeno. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
4. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi te izvadak iz nadležnog registra.
 
5. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više».
 
6. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati u prodaji samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
 
7. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno 08.09.2022.godine uplatiti kupoprodajni iznosa iz ponude na račun stečajnog dužnika. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude.
 
8. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku javnog otvaranja ponuda, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih nekretnina, kao niti za posjed nekretnine.
 
9. Sve troškove sastava ugovora po odvjetniku, sklapanja, ovjere i provedbe ugovora, te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom snosi u cijelosti kupac.
 
10. Stečajni upravitelj može ne prihvatiti ponudu ukoliko je isto povoljnije za stečajnu masu.
 
11. Javno otvaranje ponuda zakazuje se zadan 01.09.2022. godine, u 11,00 h u pisarnici stečajne upraviteljice na adresi Mirka Viriusa 16, Zagreb. Javno otvaranje će se održati i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 
Zbog ograničenog broja mjesta u uredu umoljavaju se svi ponuditelji koji imaju namjeru sudjelovati na otvaranju ponuda najave svoj dolazak dva dana ranije na mail stečajnog upravitelja kferdelji@gmail.com kako bi se organizirali svi potrebni uvjeti.
 
Za slučaj da za zakazanu dražbu ne bi bilo pisanih ponuda objaviti će se novi oglas.
 
12. Sve dodatne informacije u svezi navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 10,00-14,00 h, na telefone broj: 098 614 129.
Datoteka
3287_001.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
129.09.2022DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
223.06.2022DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
326.05.2022DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
414.04.2022DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
503.03.2022DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
613.01.2022DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
709.12.2021DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
828.10.2021DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
923.09.2021DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1001.07.2021DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1127.05.2021DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1202.04.2021DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1311.02.2021DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1410.12.2020DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1501.10.2020DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1624.07.2020DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1719.06.2020DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1816.04.2020DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 18 (50/18)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status