Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikLikvidacijska masa iza RENO-10 d.o.o. - Ulica biskupa Galjufa 7A, ZagrebStečajni upraviteljKorana Ferdelji - Biskupa J. Galjufa 7a, Zagreb
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu26.03.2021.Datum dražbe02.04.2021.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost7.153,00 HRK (985,29 EUR)
(Osobno vozilo)
  
Oglas:

Likvidator u postupku nad Likvidacijska masa iza RENO-10 d.o.o., Ulica Biskupa J. Galjufa 7a, Zagreb, OIB: 49532473645, koji se vodi pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod posl. br.  R1-123/2020, temeljem članka 229.Stečajnog zakona objavljuje

 O  G  L  A  S
ZA PRODAJU IMOVINE LIKVIDACIJSKA MASE
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA, PRVI PUT


I. Predmet prodaje 

Pokretna imovina (osobno vozilo)
Iznosi za koje se imovina prodaje:
 

Red. br.

Pokretnina:

Količina:

Iznos sa uključenim PDV-om:

1.

M1 – OSOBNI AUTOMOBIL, motorno vozilo Opel Astra 1.7 CDTI iz 2005.god., broj šasije W0L0AHL3552170488, vozilo odjavljeno 07.07.2020.god.

1

7.153,00 kn

 
U cijenu gore navedenih pokretnina je uračunat PDV u iznosu od 25%.
(Detaljan opis predmeta  nalazi se kod stečajnog upravitelja i na web stranici www.sudacka-mreza.hr i sastavni dio je ovog oglasa)

II. Uvjeti prodaje

1. Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja: Korana Ferdelji, Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb, s naznakom «ponuda za oglas R1-123/2020, Likvidacijska masa iza RENO-10 d.o.o.– ne otvaraj». Ponuda se mora dostaviti stečajnom upraviteljudo zaključno 26.03.2021. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
2. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom.
 
3.  Ponuđač je dužan navesti naziv pokretne imovine na koju se ponuda odnosi te  ponuđenu cijenu, koja ne smije biti manja od navedene početne cijene te dokaz o uplati jamčevine u privitku.
 
4. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više».
 
5. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno 09.04.2021. godine uplatiti kupoprodajni iznos iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku otvaranja ponuda, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih pokretnina.

6. O rezultatu ponuđači će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju pokretnina ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
 
7. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku najkasnije u roku od 8 (osam) dana odvesti kupljene stvari, u protivnom protekom tog roka za svaki dan će mu prodavatelj zaračunati ležarinu sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina.

8. Poreze i pristojbe u svezi s prodajom dužan je platiti kupac.
 
9. Javno otvaranje ponuda zakazuje se za dan 02.04.2021.godine u 11,30 h u prostorijama ureda stečajne upraviteljice na adresi Mirka Viriusa 16, Zagreb. Javno otvaranje će se održati i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
Zbog novonastale situacije vezane uz prijenos bolesti COVID-19 te odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske umoljavaju se svi ponuditelji koji imaju namjeru sudjelovati na otvaranju ponuda najave svoj dolazak dva dana ranije na mail stečajnog upravitelja kferdelji@gmail.com kako bi se organizirali svi potrebni uvjeti.
Za slučaj da za zakazanu dražbu ne bi bilo pisanih ponuda objaviti će se novi oglas.
 
13. Zbog situacije vezane uz prijenos bolesti COVID-19 te odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za razgledavanje pokretnine kontaktirati stečajnu upraviteljicu. Sve dodatne informacije u svezi navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 10-14h, na telefon broj: 098 356 266.
Datoteka
Opel_Astra.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
...

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status