Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikSARATOGA GRADNJA d.o.o. - Julija Knifera 4, , ZagrebStečajni upraviteljKorana Ferdelji - Biskupa J. Galjufa 7a, Zagreb
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu27.04.2018.Datum dražbe03.05.2018.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost36.157,00 HRK (4.980,44 EUR)
(Osobno vozilo – Renault Megane GT, god. proizvodnje 2011. )
  
Oglas:
Stečajni upravitelj u postupku nad stečajnim dužnikom SARATOGA GRADNJA d.o.o. u stečaju, Julija Knifera 4, Zagreb, OIB: 83576033266, koji se vodi pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod posl. br.  St-4968/2016, temeljem članka 63 st. 5 Stečajnog zakona objavljuje 1. oglas prikupljanjem pisanih ponuda.

 O  G  L  A  S
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNE MASE STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA


I. Predmet prodaje: 
Pokretna imovina (osobno vozilo) koja se nalazi u Zagrebu.
Iznosi za koje se imovina prodaje:
Renault Megane GT, godina proizvodnje 2011, na iznos od 36.157,00 kn sa uključenim PDV-om.
U cijenu gore navedene pokretnine je uračunat PDV u iznosu od 25%.
(Detaljan opis predmeta  nalazi se kod stečajnog upravitelja i na web stranici www.sudacka-mreza.hr i sastavni dio je ovog oglasa)

II. Uvjeti prodaje:

1. Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja: Korana Ferdelji, Biskupa J. Galjufa 7a, 10 000 Zagreb, s naznakom «ponuda za ponuda za oglas St-4968/16 SARATOGA GRADNJA d.o.o.– ne otvaraj». Ponuda se mora dostaviti stečajnom upravitelju do zaključno27.04.2018. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
2. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom.
3. Jamčevina iznosi 10% OD POČETNE CIJENE i uplaćuje se u korist žiro računa stečajnog dužnika broj: HR9523900011101036043, otvoren kod HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. ZAGREB, uz opis plaćanja: «jamčevina u predmetu St-4968/2016», te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 27.04.2018. godine.
4. Ponuđač je dužan navesti naziv pokretne imovine na koju se ponuda odnosi, te  ponuđenu cijenu, koja ne smije biti manja od navedene početne cijene.
5. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više».
6. O rezultatu ponuđači će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju pokretnina ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
7. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je  uplatiti  kupoprodajnu cijenu iz ponude u roku 8 dana od ispostave računa. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude.
8. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana odvesti kupljene stvari, u protivnom protekom tog roka za svaki dan će mu prodavatelj zaračunati ležarinu sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina.
9. Poreze i pristojbe u svezi s prodajom dužan je platiti kupac.
10. Javno otvaranje ponuda zakazuje se zadan 03.05.2018. godine, u 12.30 h na adresiMirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb. Javno otvaranje će se održati i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj
11. Sve dodatne informacije u svezi razgledavanja navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 10-14h, na telefon broj: 098/614129.
12. Prodaja se obavlja po načelu ”VIĐENO KUPLJENO”  pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih pokretnina.
 

Datoteka
SARATOGA GRADNJA_procjena vozila.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
103.05.2018SARATOGA GRADNJA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 1 (50/1)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status