Detalji ponude:
NazivProdaja nekretnina stečajnog dužnikaStatusProdana imovina
SudTrgovački sud u SiskuBroj postupka
Stečajni dužnikKREŠIMIR DRVO D.O.O. - Donja Čemernica 141, TopuskoStečajni upraviteljDamir Mikić - Trnjanska cesta 23 , Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovineposlovni prostor
Rok za ponudu01.02.2008.Datum dražbe01.02.2008.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost1.408.939,00 HRK (194.074,08 EUR)  
Oglas:

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U SISKU
I St-16/05-80

Trgovački sud u Sisku, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom KREŠIMIROVO DRVO d.o.o. u stečaju, Donja Čemernica 141, Topusko, na temelju rješenja br. I St-16/05-35, od 08. ožujka 2007. godine i zaključka br. I St-16/05-79, od 19. prosinca 2007. godine, objavljuje slijedeći:

O G L A S

I/ Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 1327 k.o. Čemernica i to k.č.br. 1315/2 hala za preradu drveta bez uporabne dozvole,
kotlovnica bez uporabne dozvole,
parionica bez uporabne dozvole,
industrijsko dvorište
ukupne površine 13336 m2,

od čega: 
hala za preradu drveta bez uporab. dozvole      površine    2647 m2
kotlovnica bez uporab. dozvole       površine      147 m2
parionica bez uporab. dozvole       površine        63 m2
industrijsko dvorište        površine  10479 m2,

utvrđene vrijednosti 2.348.231,00 kn;

na kojoj je upisano kao prethodno vlasništvo Fond za razvoj i zapošljavanje Zagreb, Preobraženska 4, te potonje vlasništvo KREŠIMIROVO DRVO d.o.o. Zagreb, Miramarska 8, na temelju ugovora o kreditu broj 26-000203 sa sporazumom o prijenosu prava vlasništva nekretnina radi osiguranja naplate novčane tražbine u iznosu od 4.000.000,00 kn,

prodaje se u stečajnom postupku IV usmenom javnom dražbom koja će se održati pred stečajnim sucem na ročištu dana:

01. veljače 2008. godine, u 12,00 sati,
u zgradi Trgovačkog suda u Sisku, ulica Ferde Hefelea bb,
soba br. 105.

II/ Uvjeti prodaje:
Nekretnina opisana pod toč. I/ ovog oglasa ne može se prodati po cijeni nižoj od 1.408.939,00 kn koja predstavlja početnu cijenu na IV usmenoj javnoj dražbi.
Poreze i pristojbe u svezi s prodajom plaća kupac.
Kupac je dužan položiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene na žiro-račun suda br. 2390001-1300000314, poziv na br. 04 16-05, kod Hrvatske poštanske banke d.d., te potvrdu o uplati jamčevine dostaviti u sudski spis najkasnije 2 (dva) dana prije održavanja ročišta.
Jamčevinu su dužni uplatiti i nositelji prava upisanih u zemljišnoj knjizi osim ako njihove tražbine dostižu iznos jamčevine i ako bi se s obzirom na njihov prednosni red i utvrđenu vrijednost nekretnine taj iznos mogao namiriti iz kupovnine.
Uplaćena jamčevina uračunava se u cijenu.
Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena uplaćena jamčevina vratit će se odmah nakon održanog ročišta za javnu dražbu.
Prodajom nekretnine ne prestaju stvarne služnosti, stvarni tereti i pravo građenja, kao niti osobne služnosti koje su u zemljišnoj knjizi upisane prije prava radi čijeg se namirenja ovrha provodi. Ostale osobne služnosti i stvarni tereti prestaju pravomoćnošću rješenja o dosudi.
Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati nekretninu iz točke I/ ovog oglasa uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem na tel. br. 098/322-495.
Kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 60 dana od dana održane javne dražbe.
Nekretnina će se dosuditi kupcima koji ponude nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u određenom im roku.
Ako niti jedan kupac ne položi kupovninu u određenom roku, prodaja se oglašava nevažećom i određuje nova prodaja, a uplaćene jamčevine u cijelosti se zadržavaju radi pokrića troškova postupka i razlike u cijeni.
Nekretnina se prodaje po načelu „viđeno – kupljeno“ i neće se priznati prigovori na kvantitetu i kvalitetu kupljene nekretnine.
Nekretnina pod točkom I/ ovog oglasa je u zakupu, te će ista biti oslobođena od stvari i osoba u roku 15 dana po isplati kupovnine.

Više podataka o prodaji stečajne imovine možete naći i web-stranicama Visokog trgovačkog suda RH Zagreb www.sudacka-mreza.hr/stecaj ili na www.vtsrh.hr. u rubrici „web stečaj“.

U Sisku, 19. prosinca 2007. godine

STEČAJNI SUDAC:
Ivica Omazić, v.r.

Za točnost otpravka
Ovlaštena službenica:
Tihana Hac

Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
106.12.2007KREŠIMIR DRVO D.O.O., TopuskoDamir Mikić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
209.10.2007KREŠIMIR DRVO D.O.O., TopuskoDamir Mikić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
323.08.2007KREŠIMIR DRVO D.O.O., TopuskoDamir Mikić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
405.06.2007KREŠIMIR DRVO D.O.O., TopuskoDamir Mikić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 4 (50/4)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status