Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikGRADITELJSTVO KOKOROVIĆ - Zagrebačka 24, Strmec SamoborskiStečajni upraviteljKorana Ferdelji - Biskupa J. Galjufa 7a, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe03.02.2017.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost165.957,88 HRK (22.859,84 EUR)
(Građevinsko zemljište, ZK odjel Pazin, Općinski sud u Puli, k.o. Tinjan, ZK ul 2264, ZK ul 2098, dio z.k.čbr. 639/2 površine 1.250m2 )
  
Oglas:

Stečajni upravitelj u postupku nad stečajnim dužnikom GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, vlasnik obrta Božo Kokorović, Zagrebačka 24, Strmec Samoborski, OIB: 68245365738, koji se vodi pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod posl. br.  St-1412/13, temeljem odluke skupštine vjerovnika objavljuje


O  G  L  A  S
ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA


I.Predmet prodaje: 

Nekretnina-neizgrađeno građevinsko zemljište stečajnog dužnika, koja se nalazi u Općini Tinjan, Istra, dio z.k.čbr. 639/2 k.o. Tinjan, pri Općinskom sudu u Pazinu, površine 1.250 m2, uknjižen u zk.ul. 2264 i zk.ul. 2098 k.o. Tinjan pri Općinskom sudu u Puli, ZK Odjel Pazin.
Imovina je procijenjena na iznos od 276.596,46 kn.

II.Uvjeti prodaje:

1.Pravo podnijeti ponudu imaju sve pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajne upraviteljice: Korana Ferdelji, Biskupa J. Galjufa 7a , 10 000 Zagreb, s naznakom «ponuda za oglas St-1412/13 GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ – ne otvaraj». Ponuda se mora dostaviti do zaključno03.02.2017. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
2.Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom.
3.Ponuđač je dužan navesti  ponuđenu cijenu, koja ne smije biti umanjena za više od 40% početne cijene ( najmanja ponuda 165.957,88 kn).
4.O rezultatu ponuđači će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju nekretnine ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
5.Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je  uplatiti  kupoprodajnu cijenu iz ponude u roku 8 dana od primitka obavijesti o izboru. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude.
6.Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku najkasnije u roku od 8 (osam) dana pristupiti sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine.
7.Poreze i pristojbe u svezi s prodajom dužan je platiti kupac.
8.Sve dodatne informacije u svezi razgledavanja navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 10-14h, na telefon broj: 098/614129.
9.Prodaja se obavlja po načelu ”VIĐENO KUPLJENO”  pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljene nekretnine.
Datoteka
CCI11052015_0005.jpg
CCI11052015_0006.jpg
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
106.02.2018GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
206.02.2018GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
308.12.2017GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
416.10.2017GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
516.10.2017GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
627.07.2017GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiKorana FerdeljiProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
727.07.2017GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiKorana FerdeljiProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
824.03.2017GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiKorana FerdeljiProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
903.02.2017GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiKorana FerdeljiProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1007.11.2016GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiAntonija GalićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1107.11.2016GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiAntonija GalićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1226.08.2016GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiAntonija GalićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1326.08.2016GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiAntonija GalićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
14GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
15GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
16GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
17GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
18GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
19GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
20GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
21GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
22GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
23GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
24GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
25GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
26GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
27GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
28GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
29GRADITELJSTVO KOKOROVIĆ, Strmec SamoborskiKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 29 (50/29)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status