Detalji ponude:
NazivProdaja nekretnina stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikHOTEL VOLTINO d.o.o. - Poljička ulica 5, ZagrebStečajni upraviteljNevenka Koroman - Gjure Szaba 4, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe02.10.2014.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost16.000.000,00 HRK (2.203.917,46 EUR)
(Nekretnina - u naravi stambeno-poslovnog objekta, slobodnostojeća građevina u tlocrtu 57,0x10,3/12,25 m koju čine podrum, prizemlje, polukat - mansarda, pet stambenih etaža i djelomično natkrivena terasa na ravnom krovu objekta)
  
Oglas:
OGLAS

Nekretnina -  u naravi stambeno-poslovnog objekta, slobodnostojeća građevina u tlocrtu 57,0x10,3/12,25 m koju čine podrum, prizemlje, polukat - mansarda, pet stambenih etaža i djelomično natkrivena terasa na ravnom krovu objekta, na adresi Voltino 2-4, Zagreb, kojeg objekta je stečajni dužnik izvanknjižni vlasnik, izgrađen na katastarskoj čestici broj 623, k. o. Rudeš, upisan u katastarske planove, posjedovni list Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba broj 5261, a u zemljišnoj knjizi evidentirane kao kč. br. 1347/7-put 211 čhv, zk.ul. 5896 - općenarodna imovina.
Parcela kčbr. 623, k.o. Rudeš trlocrtno je približno pravokutnik 57,0x10,5 m ukupne površine 613 m2, upisane u posjedovni list 5261. Oblik i veličina parcele u cijelosti su jednake trlocrtu objekta koji je izgrađen na zemljištu. Obzirom da je parcela potpuno izgrađena na istoj nema osigurane parkirališne površine. Objekt se sastoji od podruma, prizemlja, polukata - mezanina i pet katova.

-       nekretnina se prodaje isključivo kao cjelina
-       nekretnina se ne može prodati za nižu vrijednost od one koja je utvrđena rješenjem o prodaji
-       pravo na sudjelovanje na dražbi imaju samo one osobe koje su prethodno dale osiguranje i dokaz o osiguranju dostavile najkasnije na ročište za javnu dražbu
-       osiguranje u iznosu od 5% od oglašene cijene plaća se na žiro račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Zagrebu, broj 2390001-1300000460 otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, pozivom na broj 05 421/10
-       kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 60 dana od dana donošenja rješenja o dosudi. Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, a iz položenog osiguranja namiriti će se troškovi nove prodaje i drugi troškovi nastali uslijed odustanka kupca
-       dužnici stečajnog dužnika koji žele sudjelovati na dražbi dužni su prethodno u cijelosti podmiriti svoje dospjele obveze, jer se u protivnom uplata osiguranja smatra podmirenjem duga
-       porez vezan za kupnju nekretnina snosi kupac
-       pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe u skladu s propisima
-       kamate se ne obračunavaju na jamčevinu
-       najpovoljnijem ponuđaču jamčevina se uračunava u cijenu a ostalim ponuđačima se vraća u roku od 15 dana od dana zaključenja dražbe. Kupac nema pravo na povrat jamčevine ako odustane od kupnje ili ne isplati cijenu  u određenom roku
-       kupac snosi sve troškove vezano za prodaju i preuzimanje nekretnine
-       nekretnina se prodaje i preuzima sa svim stvarnim i pravnim  nedostacima, te se kupac odriče bilo kakvog potraživanja s navedene osnove
 
 
Imovina koja je predmet prodaje nalazi se na adresi Voltino 2-4, Zagreb, a može se razgledati uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem , mob 091 90 20 242
 
Rješenjem TS u Zagrebu St-421/10 od 19. ožujka 2014.g. određena je prodaja nekretnine u stečajnom postupku.
Nakon održanog ročišta posebne sjednice Skupštine vjerovnika od 18. ožujka 2014.g. određena je vrijednost nekretnine i uvjeti prodaje temeljem odredbe članka 87. OZ-a u skladu s odredbom članka 164. st. 4 SZ-a.
 
Prodaja nekretnina određena je usmenom javnom dražbom koja će se održati kod Trgovačkog suda u Zagrebu dana  02. listopada 2014.g. u 11,20 sati, Petrinjska 8, soba 93/II.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
126.09.2017HOTEL VOLTINO d.o.o. , ZagrebNevenka KoromanProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
206.06.2017HOTEL VOLTINO d.o.o. , ZagrebNevenka KoromanProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
302.03.2017HOTEL VOLTINO d.o.o. , ZagrebNevenka KoromanProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
418.01.2017HOTEL VOLTINO d.o.o. , ZagrebNevenka KoromanProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
503.10.2016HOTEL VOLTINO d.o.o. , ZagrebNevenka KoromanProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
604.05.2016HOTEL VOLTINO d.o.o. , ZagrebNevenka KoromanProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
722.02.2016HOTEL VOLTINO d.o.o. , ZagrebNevenka KoromanProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
814.12.2015HOTEL VOLTINO d.o.o. , ZagrebNevenka KoromanProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
903.11.2015HOTEL VOLTINO d.o.o. , ZagrebNevenka KoromanProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1022.09.2015HOTEL VOLTINO d.o.o. , ZagrebNevenka KoromanProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1105.05.2015HOTEL VOLTINO d.o.o. , ZagrebNevenka KoromanProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1207.04.2015HOTEL VOLTINO d.o.o. , ZagrebNevenka KoromanProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1320.01.2015HOTEL VOLTINO d.o.o. , ZagrebNevenka KoromanProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1411.11.2014HOTEL VOLTINO d.o.o. , ZagrebNevenka KoromanProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1505.05.2014HOTEL VOLTINO d.o.o. , ZagrebNevenka KoromanProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1602.03.2014HOTEL VOLTINO d.o.o. , ZagrebNevenka KoromanProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
 # 16 (50/16)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status