Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikAZZUNO d.o.o. - Dravska 19, VaraždinStečajni upraviteljNevenka Golubić - Štefanec Marof 27, Štefanec Bartolovečki
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu01.02.2023.Datum dražbe03.02.2023.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 EUR (0,00 HRK)
(Oprema za tretman podova i sl. Pokretnine koje su predmet prodaje prodat će se ponuditelju koji za njih dostavi najpovoljniju ponudu, pod čime se podrazumijeva najviša ponuđena cijena. Na ponuđenu cijenu obračunava se PDV. )
  
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

AZZUNO d.o.o. u stečaju
OIB 89475209168
Varaždin, Dravska 19
 
Temeljem odluke skupštine vjerovnika od 28. studenog 2022. godine, stečajni upravitelj  objavljuje sljedeći


OGLAS
 za prodaju pokretnina
 
1. Predmet prodaje
Prodaje se pokretna imovina stečajnog dužnika kao komplet:
· Stroj za tretman podova Klindex
· Stroj za tretman podova Bimack Faber
· Lavor Domus usisavač
· Kaercher visokotlačni čistač
· Usisavač 

2. Cijena

Pokretnine koje su predmet prodaje prodat će se  ponuditelju koji za njih dostavi najpovoljniju ponudu, pod čime se podrazumijeva najviša ponuđena cijena.
Na ponuđenu cijenu obračunava se PDV.

3. Rok za podnošenje ponuda

1. veljače 2023.

4. Podnošenje ponuda i plaćanje

Ponudu i priloge je potrebno dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja Nevenka Golubić, Štefanec Marof 27, Štefanec, 42202 Trnovec Bartolovečki, uz naznaku na omotu „ponuda za St-26/2021 AZZUNO – NE OTVARATI“
Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.
Javno otvaranje ponuda održat će se 3. veljače  2023. godine u 9,00 sati na adresi stečajne upraviteljice u Štefancu, Štefanec Marof 27, a ponuditelji i/ili njihovi punomoćnici mogu biti prisutni otvaranju ponuda uz prethodnu najavu stečajnom upravitelju.
Obvezujuća ponuda mora sadržavati ime i prezime/naziv, adresu/sjedište te OIB ponuditelja, iznos ponuđene kupoprodajne cijene, ponuda mora biti potpisana i uz ponudu moraju biti navedeni kontakt podaci (adresa, broj telefona/mobitela, e-mail).
Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija,  dužan  je u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju njegove ponude, uplatiti  iznos kupoprodajne cijene uvećan za iznos PDV-a,  jer u protivnom se smatra da je ponuditelj odustao od kupnje.
U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu i čija ponuda ispunjava sve uvjete iz ovog Oglasa.
Zakašnjele i nepotpune ponude  neće se razmatrati.
Sve troškove i poreze vezane uz prodaju pokretnina  u   cijelosti snosi kupac. Kupac je dužan kupljene pokretnine preuzeti najkasnije u roku od 5 dana od dana uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene. Za kupljene pokretnine kupcu će se izdati račun.
Oglašena pokretna imovina stečajnog dužnika se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno“, a što isključuje sve naknadne prigovore kupca na nedostatke, pravne ili činjenične naravi.

5. Prilozi

Domaće fizičke osobe dužne su uz svoju ponudu priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice.
Domaće pravne osobe dužne su uz svoju ponudu priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s prijevodom na hrvatski jezik.

6. Ostale napomene

Dodatne  informacije u svezi s prodajom mogu pokretnina mogu se dobiti radnim danom od 9,00 do 15,00 sati, pozivom na telefon stečajne upraviteljice broj  0981863124 ili na  email: nevenka.golubic@vz.t-com.hr
 
 
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
121.10.2022AZZUNO d.o.o. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
215.06.2022AZZUNO d.o.o. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
306.05.2022AZZUNO d.o.o. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
411.04.2022AZZUNO d.o.o. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
513.12.2021AZZUNO d.o.o. , VaraždinHrvoje KurulecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 5 (50/5)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status