Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u Splitu - Stalna služba u DubrovnikuBroj postupka
Stečajni dužnikKlesarstvo-Kamenko Dva d.o.o. - Poduzetnička zona bb, OpuzenStečajni upraviteljAnte Gabelica - Ruđera Boškovića 7/125, 21 000 Split
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu17.03.2024.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 EUR (0,00 HRK)
(Građevinski materijal, u naravi kamen ( više vrsta kamena) koji se nalazi u sklopu objekta Klesarstvo i Kamenko dva d.o.o. u stečaju, na adresi stečajnog dužnika - Poduzetnička zona bb, Opuzen i položenog na površini obuhvata č.z. 1579, k.o. Opuzen. Vrijednost navedena u tekstu ogasa)
  
NapomenaProcjena je dostupna na upit
Oglas:

Na temelju odluke skupštine vjerovnika u predmetu Trgovačkog suda u Dubrovniku pod posl.br. 7. St-67/2020, u stečajnom postupku nad dužnikom Klesarstvo-Kamenko Dva d.o.o. u stečaju, Poduzetnička zona bb, Opuzen, OIB: 22210787211, stečajni upravitelj Ante Gabelica iz Splita, Domovinskog rata 52, 21 000 Split oglašava:
 
PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA KLESARSTVO KAMENKO DVA D.O.O. U STEČAJU  OIB: 22210787211, SEDMI POZIV ZA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 
1.PREDMET PRODAJE:
 
Građevinski materijal, u naravi kamen ( više vrsta kamena) koji se nalazi u sklopu objekta Klesarstvo i Kamenko dva d.o.o. u stečaju, na adresi  stečajnog dužnika - Poduzetnička zona bb, Opuzen i položenog na površini obuhvata č.z. 1579, k.o. Opuzen.
 
Prema podacima iz Procjembenog elaborata vrijednosti kamena sačinjenog od strane dipl.ing.građ. Ivana Mijanovića broj elaborata: 50/2022-2, Split, 02.06.2022.godine, radi o kamenu različitih vrsta, od granita, vapnenačkog kamena preko mramora te raznih uvoznih kamenih ploča. Većina kamena nalazi se na paletama te su rezani i pilani te zahtijevaju poliranje, dok se u manjoj količini kamen nalazi u klesancima odnosno kamenim vacama, prema dimenzijama specificiranim u nastavku, a u Procjembenom elaboratu je sadržan i fotoelaborat istog kamena, čija je tržišna vrijednost istim elaboratom procijenjena na iznos od 47.727,00 EUR-a (359,384.38 kuna) u koji iznos je uključen i PDV.
 
DOKAZ: Uvid u Procjembeni elaborat vrijednosti kamena sačinjenog od strane dipl.ing.građ. Ivana Mijanovića broj elaborata: 50/2022-2, Split, 02.06.2022.godine, koji se dostavlja u prilogu.
 
II. NAČIN I UVJETI PRODAJE:
 
-Građevinski materijal, u naravi „kamen“ ( više vrsta kamena) iz točke I. se prodaje na sedmom pozivu za prikupljanjem pisanih ponuda po početnoj cijeni od 1,00 EUR-a u koji iznos je uključen i PDV.
 
Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se predmet prodaje ne može prodati.
 
-Rok za prikupljanje pisanih ponuda je 30 dana od dana objavljivanja oglasa na internetskim stranicama www.sudacka-mreza.hr.
 
-Ponude se dostavljaju u pisanom obliku putem pošte na adresu: Stečajni upravitelj Ante Gabelica, Domovinskog rata 52, 21 000 Split, sa naznakom „NE OTVARAJ-PONUDA ZA OGLAS BR. 7. ST-67/2020“, sa tim da se pod pojmom ponuda podrazumijeva da je stečajni upravitelj ponudu fizički preuzeo iz poštanskog ureda. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzimati u obzir.
 
-Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju ( ime i prezime odnosno tvrtku pravne osobe, adresu/sjedište, broj pošte, i OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa na koji se može izvršiti povrat jamčevine), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, izvadak iz nadležnog registra. Ponuditelj koji povuče ponudu prije javnog otvaranja ponuda ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u cijelosti u određenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude. Najpovoljnija pisana ponuda će biti ona koja ponudi najveću cijenu.
 
-Postupak otvaranja ponuda provest će se pred javnim bilježnikom.
 
-Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija dužan je u narednom roku od tri (3) radna dana od dana otvaranja ponuda, uplatiti ponuđeni kupoprodajni iznos iz ponude. Ovaj rok se smatra bitnim sastojkom kupoprodajnog ugovora, a propuštanje istoga ima za posljedicu okolnost kako se smatra da je u tom slučaju ponuditelj odustao od ponude.
 
-Prodaja se vrši po načeli „viđeno-kupljeno“, te se isključuju svi eventualni naknadni prigovori na materijalne i pravne nedostatke. Kupac u cijelosti snosi sve troškove u preuzimanja u posjeda predmeta prodaje iz točke 1., te svih drugih eventualnih potrebnih davanja.
 
-Sve dodatne informacije mogu se dobiti od stečajnog upravitelja Ante Gabelice, radnim danom na broj mobitela: 098/91 43 187.
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
1Klesarstvo-Kamenko Dva d.o.o. , OpuzenAnte GabelicaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2Klesarstvo-Kamenko Dva d.o.o. , OpuzenAnte GabelicaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3Klesarstvo-Kamenko Dva d.o.o. , OpuzenAnte GabelicaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4Klesarstvo-Kamenko Dva d.o.o. , OpuzenAnte GabelicaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
5Klesarstvo-Kamenko Dva d.o.o. , OpuzenAnte GabelicaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
6Klesarstvo-Kamenko Dva d.o.o. , OpuzenAnte GabelicaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
7Klesarstvo-Kamenko Dva d.o.o. , OpuzenAnte GabelicaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 7 (50/7)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status