Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikStečajna masa iza JADRANSTIL d.o.o. - Rudeška cesta 160 b, ZagrebStečajni upraviteljAntonia Selak - Drenovačka 3, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu01.03.2024.Datum dražbe06.03.2024.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost775,98 EUR (5.633,46 HRK)
(Dio građevinskog zemljišta, u naravi put)
  
NapomenaAntonia Selak, Zagreb, Drenovačka 3
Oglas:

Temeljem odluke vjerovnika sa skupštine dužnika Stečajna masa iza JADRANSTIL d.o.o. u stečaju, Zagreb, Rudeška cesta 160 b, OIB: 06851952175, stečajna upraviteljica objavljuje:                        


OGLAS
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA 
  


  
I.  Predmet prodaje:
 
3/38 od nekretnine upisane  u zk.ul. 2318, k.o. Novigrad označene kao. zk.č.br. 528/1, u naravi put, koji dio iznosi 18,30 m2.


II.  Uvjeti prodaje
  
1. Nekretnina iz točke I prodaje se po utvrđenoj cijeni od 698,39 EUR.

2. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se nekretnina ne može prodati. Sve poreze u svezi s prodajom snosi kupac. Nekretnina nije u sustavu PDV-a.
  
3. Pravo podnijeti pisanu ponudu imaju sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz preduvjet da su uplatili jamčevinu.
 
4. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu stečajne upraviteljice: Antonia Selak, Rudeška cesta 160 b, 10 000 Zagreb, s naznakom «ponuda u stečajnom postupku Stečajna masa iza Jadranstil d.o.o. u stečaju – ne otvaraj». Ponuda se dostavlja stečajnoj upraviteljici do zaključno 01.03.2024.g.
Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnima i neće se uzeti u obzir. 
  
5. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, izvadak iz nadležnog registra, te dokaz o uplati jamčevine u privitku. 
  
6. Jamčevina iznosi 10% OD POČETNE CIJENE naznačene u točki 1. i uplaćuje se u korist žiro računa stečajnog dužnika IBAN: HR38236000011029866298, uz opis plaćanja: «jamčevina u predmetu St-3475/21». 
  
7. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata. 
  
8. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine. 
  
9. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više». 
    
10. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan u roku od 8 dana od poziva na plaćanje, koji će biti poslan odmah po otvaranju ponuda, na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te stečajni dužnik zadržava uplaćenu jamčevinu. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku javnog otvaranja ponuda, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih nekretnina. 
  
11. Sve troškove sklapanja, ovjere i provedbe ugovora, te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom snosi u cijelosti kupac. 
  
12. Stečajni upravitelj može ne prihvatiti ponudu ukoliko je isto povoljnije za stečajnu masu. 
    
13.  Sve dodatne informacije u svezi predmetne nekretnine mogu se dobiti radnim danom od 09,00-17,00 h, na telefon broj: 098/887-176.
  
14.  Otvaranje ponuda održati će se 06.03.2024.g. u 12:00 sati na adresi Zagreb, Preradovićeva 31 a (II kat).


 
 
Datoteka
Procjembeni elaborat.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
117.04.2024Stečajna masa iza JADRANSTIL d.o.o. , ZagrebAntonia SelakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
227.03.2024Stečajna masa iza JADRANSTIL d.o.o. , ZagrebAntonia SelakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
327.03.2024Stečajna masa iza JADRANSTIL d.o.o. , ZagrebAntonia SelakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
409.02.2024Stečajna masa iza JADRANSTIL d.o.o. , ZagrebAntonia SelakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
504.12.2023Stečajna masa iza JADRANSTIL d.o.o. , ZagrebAntonia SelakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
610.10.2023Stečajna masa iza JADRANSTIL d.o.o. , ZagrebAntonia SelakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
717.08.2023Stečajna masa iza JADRANSTIL d.o.o. , ZagrebAntonia SelakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
812.07.2023Stečajna masa iza JADRANSTIL d.o.o. , ZagrebAntonia SelakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
916.05.2023Stečajna masa iza JADRANSTIL d.o.o. , ZagrebAntonia SelakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1013.04.2023Stečajna masa iza JADRANSTIL d.o.o. , ZagrebAntonia SelakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1109.03.2023Stečajna masa iza JADRANSTIL d.o.o. , ZagrebAntonia SelakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1216.02.2023Stečajna masa iza JADRANSTIL d.o.o. , ZagrebAntonia SelakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1329.12.2022Stečajna masa iza JADRANSTIL d.o.o. , ZagrebAntonia SelakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1430.11.2022Stečajna masa iza JADRANSTIL d.o.o. , ZagrebAntonia SelakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
15Stečajna masa iza JADRANSTIL d.o.o. , ZagrebAntonia SelakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
16Stečajna masa iza JADRANSTIL d.o.o. , ZagrebAntonia SelakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
17Stečajna masa iza JADRANSTIL d.o.o. , ZagrebAntonia SelakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
18Stečajna masa iza JADRANSTIL d.o.o. , ZagrebAntonia SelakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 18 (50/18)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status