Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u BjelovaruBroj postupka
Stečajni dužnikGreenbird Medical d.o.o. - Molve Grede 30, Molve GredeStečajni upraviteljTomislav Đuričin - Dravska Poljana 1, Varaždin
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu15.12.2023.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost7.350,00 EUR (53.359,53 HRK)
(nekretnine )
  
NapomenaPonuditelji trebaju poslati ponudu za kupnju nekretnina zaključno sa 15.prosinca 2023. godine. Procjena je dostupna na upit
Oglas:

Stečajni upravitelj društva Greenbird Medical d.o.o. u stečaju, Molve Grede 30, Molve Grede, OIB: 29896099638, dana 06. prosinca 2023.godine


OBJAVLJUJE PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA


1) Prodaju se slijedeće nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Koprivnici, z.k. odjel Đurđevac, k.o. Molve

1. z.k. uložak broj 3391, kat.čestica 10052/1 oranica u sekulini, površine 1 jutro, 655 čhv, procijenjena vrijednost 5.500,00 EUR, po početnoj cijeni od 4.125,00 EUR;
2. z.k. uložak broj 3391, kat.čestica 10052/3 livada u sekulini, površine 594 čhv, procijenjena vrijednost 1.400,00 EUR, po početnoj cijeni od 1.050,00 EUR;
3. z.k. uložak broj 4211, kat.čestica 10054/6 oranica u sekulini, površine 1148 čhv, procijenjena vrijednost 2.800,00 EUR, po početnoj cijeni od 2.100,00 EUR;
4. z.k. uložak broj 6297, kat.čestica 10032/4 neplodno u sekulini, površine 35 čhv, procijenjena vrijednost 100,00 EUR, po početnoj cijeni od 75,00 EUR;
Sve poreze i pristojbe snosi kupac.

2) Ponuditelji su dužni pisane ponude dostavljati preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja Tomislav Đuričin, Dravska poljana 1, Varaždin, s naznakom „ponuda za kupnju nekretnina Greenbird Medical d.o.o. u stečaju“. Ponuditelji trebaju poslati ponudu za kupnju nekretnina zaključno sa 15.prosinca 2023. godine.

3) Pisane ponude moraju sadržavati slijedeće podatke: ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa, puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, te uz iste mora biti priložen izvadak iz nadležnog registra i dokaz o uplati jamčevine. Jamčevina iznosi 10 % od početne cijene i uplaćuju se na račun otvoren kod Podravska banka d.d. IBAN: HR2323860021119050347, opis plaćanja: «jamčevina za kupnju nekretnina Greenbird Medical d.o.o. u stečaju». Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 15.prosinca 2023. godine.

4) Po dostavi zapisnika o otvaranju ponuda stečajni upravitelj će sklopiti kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuđačem u roku od 8 dana od dana dostave zapisnika. Ponuditelj čija će ponuda biti najpovoljnija obavezan je platiti kupovninu u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne plati kupovninu u roku od 15 dana od sklapanja ugovora, sklopiti će se ugovor sa slijedećim ponuđačem pod istim uvjetima kao i prethodno sklopljeni ugovor.

5) Ponuditelji će o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponuda biti obavješteni najkasnije do 22. prosinca 2023. godine.

6) Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo na mail tomislav.duricin@cotrugli.eu
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
1Greenbird Medical d.o.o., Molve GredeTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2Greenbird Medical d.o.o., Molve GredeTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 2 (50/2)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status