Detalji ponude:
Naziv Prodaja imovine stečajnog dužnika, Poziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikPRIGORKA D.D. - Ljudevita Posavskog 3, SesveteStečajni upraviteljDamir Šebetić - Kosirnikova 37 , Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu20.02.2023.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost188.250,77 EUR (1.366.662,94 HRK)
(Poslovni prostori: 18 lokala u poslovnoj zgradi "Trgovačkog centra Millenium" Sesvete, Ulica Ljudevita Posavskog 3 188.250,77 EUR/ 1.418.375,40 kn )
  
NapomenaPrikupljanje pismenih ponuda, rok za ponudu 20.02.2023.
Oglas:

Temeljem odluke skupštine vjerovnika stečajnog dužnika, PRIGORKA d.d. u stečaju, Ulica Ljudevita Posavskog 3, Sesvete (Grad Zagreb), OIB: 44010339796, St-149/2006 od dana 1. veljače 2023. godine stečajni upravitelj Damir Šebetić iz Zagreba, Đorđićeva 6, OIB: 84590633905
 
OGLAŠAVA
PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA, PRVI PUTA

 
I. Predmet prodaje


Rbr.


Nekretnina


Vrijednost imovine


1

1)
Rbr.6. Suvlasnički dio: 18,99/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-6) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom osebog dijela- lokal oznake D1 - L140 u I katu , površine 25,29m2
2)
Rbr.155. Suvlasnički dio: 18,03/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-155) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokal br. 100 Pr.D4 površine 24,02 m2
3)
Rbr.160. Suvlasnički dio: 9,17/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-160) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokal br. 103 Pr. D4 površine 12,21 m2
4)
Rbr.164. Suvlasnički dio: 27,54/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-164) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokala br. 47 PR D2 površine 36,68 m2
5)
Rbr.165. Suvlasnički dio: 15,03/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-165) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokala br. 18, Pr.D1 površine 20,02 m2
6)
Rbr.166. Suvlasnički dio: 19,51/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-166) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokal br. 111 Pr.D4 površine 25,99 m2
7)
Rbr.168. Suvlasnički dio: 16,49/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-168) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokal br. 115 Pr.D4 površine 21,96 m2
8)
Rbr.173. Suvlasnički dio: 16,22/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-173) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokala br. 56 PR D2, površine 21,61 m2
9)
Rbr.175. Suvlasnički dio: 21,03/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-175) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokala br. 25, Pr.D1 površine 28,01 m2
10)
Rbr.185. Suvlasnički dio: 13,65/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-185) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokal br. 121 Pr.D4 površine 18,18 m2
11)
Rbr.198. Suvlasnički dio: 11,86/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-198) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokala br. 85 PR D3 površine 15,80 m2
12)
Rbr.201. Suvlasnički dio: 11,31/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-201) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokala 93 Pr.D3 površine 15,07 m2 13)
Rbr.212. Suvlasnički dio: 14,47/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-212) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokala br.184, I kat, d3 površine 19,28 m2
14)
Rbr.213. Suvlasnički dio: 17,93/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-213) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokal br. 148 I. kat D2 površine 23,88 m2
15)
Rbr.225. Suvlasnički dio: 8,18/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-225) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokala br.196 I kat, D4 površine 10,89 m2
16)
RBr.233. Suvlasnički dio: 16,13/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-233) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokal br. 172 I. kat D3 površine 21,49 m2
17)
Rbr.234. Suvlasnički dio: 8,12/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-234) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokal br. 178 I.kat D3 površine 10,82 m2
18)
Rbr.236. Suvlasnički dio: 11,52/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-236) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokal br. 211 I.kat D4 površine 15,34 m2,
 
sveukupne površine 366,60 m2,
 
Napomena: Kupac plaća sve poreze i davanja vezano za kupoprodaju.


188.250,77 EUR/
1.418.375,40 kn  
Početna cijena je neto cijena


II. Uvjeti prodaje
 
1. Nekretnina iz točke I. prodaje se po utvrđenoj cijeni te kupac davanjem ponude prihvaća sve uvjete iz ponude kao i potvrđuje da je upoznat sa stanjem nekretnine u naravi.
 
2. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se nekretnina ne može prodati. Porez  i troškove u svezi s prodajom snosi kupac.
 
3. Pravo podnijeti pisanu ponudu imaju sve domaće ili inozemne pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog dužnika poštanskim putem preporučeno na adresu  stečajnog upravitelja Damir Šebetić, Ignjata Đorđića 6, Zagreb zaključno do dana 20.02.2023. god., s naznakom «ponuda u stečajnom postupku PRIGORKA d.d. u stečaju,  St-149/2006 za 1. oglas  – NE OTVARAJ». Ponuda se dostavlja stečajnom upravitelju  do dana 20.02.2023. godine kao posljednjeg dana roka predaje ponude poštanskom uredu preporučeno s povratnicom. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
4. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, izvadak iz trgovačkog registra s interneta i  službenu-mail adresu.
 
5. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, ili da ponudu za nižu cijenu od utvrđene kao početne smatrat će se da je odustao od ponude.
 
6. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja sadržava najvišu cijenu.
 
7. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati u prodaji samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
 
8. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno dana 23.03.2023. godine na račun stečajnog dužnika uplatiti kupoprodajni iznos iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude.
 
9. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku davanja ponude, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj niti stečajni upravitelj prodavatelja ne odgovaraju kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih nekretnina po bilo kojoj osnovi, a na koje uvjete pristaje kupac u trenutku davanja ponude. Kupac se obvezuje samostalno rješavati zemljišnoknjižno i pravno stanje kupljene nekretnine te ne može isticati prigovore budući se prodaja vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku davanja ponude. Nekretnine – etaže se prodaju kao jedna cjelina.
Predmetne nekretnine u vlasništvu prodavatelja ali trenutno neki se ne nalaze u fizičkom posjedu prodavatelja, te su predmet kupoprodaje sa navedenim stanjem posjeda. Potencijalni kupac, ako se odluči na kupnju, odriče se prava da ga prodavatelj uvede u posjed, odnosno on će svom trošku, poduzeti sve radnje radi ostvarivanja prava na posjed.  Za sve informacije kontaktirajte upravitelja objekta i to MDM-upravljanje d.o.o. upravitelj@mdm-upravljanje.hr
 
10. Sve troškove sastavljanja i sklapanja ugovora, uknjižbe će se vršiti  po odvjetniku stečajnog dužnika, ovjere po javnom bilježniku i provedbe ugovora kod nadležnih institucija, pribavljanja dokumentacije za porez, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom snosi u cijelosti kupac, a koje uvjete kupac prihvaća slanjem ponude.
 
11. Stečajni upravitelj može ne prihvatiti ponudu odnosno odustati ukoliko je isto povoljnije za stečajnu masu.
 
12. Otvaranje ponuda zakazuje se za dan 23.02.2023.(četvrtak), u 12,00 h u prostorijama  ureda stečajnog upravitelja Damir Šebetić, na adresi Đorđićeva 6, Zagreb. Zbog pandemije COVID-19 neće biti održano javno otvaranje ponuda, nego će se ponude otvoriti javni bilježnik te o istome sačiniti Zapisnik, a ponuditelji će biti obaviješteni putem e-mail-a o prihvaćanju/neprihvaćanju ponude.
 
13. Za slučaj da za zakazanu dražbu ne bi bilo pisanih ponuda, neće se održati otvaranje ponuda.
 
14. Sve dodatne informacije kao i termin za razgledavanje nekretnine mogu se dobiti putem E-maila: desk@sebetic-partners.hr i upravitelj@mdm-upravljanje.hr 
Datoteka
Zapisnik skupština vjerovnika_010223.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
104.11.2015PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
222.09.2015PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
314.07.2015PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
402.06.2015PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
502.06.2015PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
615.04.2015PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
719.02.2015PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
819.02.2015PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
914.10.2014PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1014.10.2014PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1117.07.2014PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1217.07.2014PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1316.06.2014PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1416.06.2014PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1528.05.2014PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1604.12.2013PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1725.05.2012PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1806.04.2012PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1907.01.2012PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2020.12.2011PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2124.11.2011PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2228.09.2011PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2328.06.2011PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2417.05.2011PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
25PRIGORKA D.D. , SesveteMarinko Paić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 25 (50/25)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status