Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusAktualni oglasi
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikLikvidacijska masa SREBRNI OTOK d.o.o. - Cesarića 65, ZagrebStečajni upraviteljMarinko Paić - VI Požarinje 6 , Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu16.08.2022.Datum dražbe06.09.2022.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost367.328,78 HRK (50.597,64 EUR)
(Neizgrađeno građevinsko zemljište )
  
NapomenaRok za dostavu ponuda 16.08.2022.g.
Oglas:

Temeljem odluke likvidatora u postupku nad Likvidacijskom  masom  SREBRNI OTOK d.o.o., D. Cesarića  65, Zagreb, OIB: 11593730765, pod poslovnim brojem  R1-131/16 objavljuje:
 
 
1. OGLAS
 
 
za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Likvidacijske mase SREBRNI OTOK d.o.o., D. Cesarića 65, Zagreb, OIB: 11593730765 upisanih u Općinskom sudu u Zadru, Zemljišnoknjižni odjel Pag, i to:
 
- zk.ul. 3350, k.o. Pag, zk.č. 8144/2 pašnjak u Bošani, površine 125 m2,
- zk.ul. 7503, k.o. Pag, zk.č.8143/1 oranica u Bošani, površine 428 m2,
- zk.ul. 7037, k.o. Pag, zk.č. 8143/5 pašnjak u Bošani, površine 336 m2.
 
 
Početna cijena je 367.328,78 kn i nekretnine se prodaju kao cjelina.
 
Nekretnine nisu opterećene teretima.
 
Nekretnine ne mogu biti prodane za iznos koji bi bio manji od oglašene početne cijene.
 
UVJETI PRODAJE:
 1. Ponuđač je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene do 16.08.2022.g. na račun za treće osobe Javnog bilježnika Nadija Gajski Mindoljević iz Zagreba, broj računa: HR 49 2488 0011 3001 3032 6 u BKS Bank AG, s opisom „uplata jamčevine R1-131/16“, a ostatak kupovnine u roku 30 dana od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji.
 2. Rok za dostavu ponuda i uplatu jamčevine 16.08.2022. godine.
 3. Ponude koje nisu pristigle u roku i za koje se utvrdi da nije uplaćena jamčevina na račun Javnog bilježnika i ukoliko ne udovoljavaju ostalim uvjetima iz ovog oglasa neće se razmatrati.
 4. Ponuditeljima čija ponuda neće biti prihvaćena, vratit će se uplaćeni iznos jamčevine u roku od 8 dana nakon prihvaćanja najpovoljnije ponude.
 5. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju nekretnina ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima Likvidacijske mase SREBRNI OTOK d.o.o.
 6. Kupovna cijena i rok plaćanja su bitni sastavni dio Ugovora o kupoprodaji, te ukoliko kupac kupoprodajnu cijenu ne uplati u cijelosti u roku navedenom u Ugovoru, Ugovor će se smatrati raskinutim, a prodavatelj će zadržati jamčevinu, a ukoliko prodavatelj odustane od prodaje odnosno Ugovora o kupoprodaji dužan je vratiti primljenu jamčevinu.
 7. Pristup nekretninama je slobodan za razgledavanje.
 8. Sva pismena ponuditeljima će se dostavljati na adrese koje su naveli u ponudi, te će se danom predaje preporučenog pisma pošti dostava smatrati urednom.
 9. Prodaja se obavlja po načelu „VIĐENO - KUPLJENO“ i naknadni prigovori i reklamacije neće se uvažiti.
 10. Sve troškove vezane uz kupoprodaju, prijenos kao i poreze snosi kupac.
 11. Ponude se dostavljaju poštom na adresu Javnog bilježnika Nadija Gajski Mindoljević, Mandrovićeva 17, Zagreb, na broj R1-131/16, sa naznakom „PONUDA  ZA NEKRETNINE LIKVIDACIJSKA MASA SREBRNI OTOK d.o.o. - NE OTVARATI“ ili osobno u ured Javnog bilježnika Nadija Gajski Mindoljević, Mandrovićeva 17, Zagreb, uz prethodnu telefonsku provjeru radnog vremena ureda.
 12. Javno otvaranje ponuda održat će se u uredu Javnog bilježnika Nadija Gajski Mindoljević, Mandrovićeva 17, Zagreb, dana 06.09.2022. godine u 10,00 sati.

 
 
Datoteka
izvod iz katastarskog plana.pdf
procjena građ.zemljišta Pag.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
...

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status