Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikBOTANA d.o.o. - Crkvena ulica 47, DrnjeStečajni upraviteljDomagoj Ilić - Ulica Tadije Smičiklasa 18, Zagreb
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu29.10.2021.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost32.000,00 HRK (4.407,83 EUR)
(Strojevi - sušara)
  
NapomenaOglašava se prodaja 1 pokretnine u iznosu 32.000,00 kn (PDV uključen), pojedinačna prodaja.  Pokretnine će se prodavati po 14. oglasu za prikupljanje ponuda za kupnju. Ponude po 14. Oglasu za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju pokretnina primaju se poštom na adresu stečajnog upravitelja zaključno sa 29. listopada 2021. godine. Domagoj Ilić, Ulica Tadije Smičiklasa 18, 10000 Zagreb Informacije na: +385919146509, domagoj.ilic@odii.hr
Oglas:

 
Stečajni upravitelj temeljem odluke Skupštine vjerovnika u stečajnom postupku poslovnim broj St-450/2018 nad dužnikom BOTANA d.o.o. u stečaju, Crkvena ulica 47, 48322 Drnje, OIB: 97859085070, održane na Trgovačkom sudu u Varaždinu dana 28. rujna 2020. godine, objavljuje:
 
14. OGLAS
 
za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju pokretnina stečajnog dužnika i to:
 
1. Postrojenje za sušenje osnovne sirovine, proizvođač HERBAS d.o.o., Model: TIP: HPS 600, godina proizvodnje 2017., a koje se sastoji od rotacione protočne sušare, usipnika rotacijske sušare te isipnika rotacijske sušare, a nedostaje ciklon i ventilator, rastavljeno, no bez vidljivih nedostataka prema elaboratu sudskog vještaka, nalazi se na adresi Kotoriba, Kolodvorska ulica 30, prodajna cijena 32.000,00 kn (PDV uključen u cijenu).
 
UVJETI PRODAJE: 
 
1. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, e-mail, puno ime i prezime ponuditelja i/ili ovlaštene osobe u pravnoj osobi;
2. Ponuditelj je dužan u ponudi navesti broj pokretnine i ponuđenu cijenu koja ne može biti manja od navedene prodajne cijene, s napomenom da je u cijenu uračunat i pripadajući PDV;
3. Ponude koje nisu pristigle u roku i ukoliko ne udovoljavaju ostalim uvjetima iz ovog oglasa neće se razmatrati;
4. U slučaju ponude iste cijene više ponuđača prednost ima onaj ponuditelj čija je ponuda pristigla prva.
5. Predmetnu kupovninu, kupac je dužan uplatiti u roku od 7 dana od dana obavijesti o prihvatu ponude stečajnog dužnika, na račun stečajnog dužnika kod Erste & Steiermärkische Bank d.d., IBAN:HR4324020061101005320, u protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje.
6. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana preuzeti kupljenu pokretninu.
7. Razgledavanje predmeta prodaje moguće je uz prethodni dogovor na tel: 091/9146509., a za fotografije odnosno dostavu elaborata o procjeni vrijednosti predmeta ponude poslati SMS s mail adresom za dostavu istih.
8. Prodaja se obavlja po načelu „VIĐENO KUPLJENO“ (isključenje odgovornosti prodavatelja za nedostatke) i naknadni prigovori i reklamacije neće se uvažiti.
9. Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj omotnici s naznakom „PONUDA ZA KUPNJU St-450/2018 - NE OTVARATI“ i to na adresu: Stečajni upravitelj Domagoj Ilić, Ulica Tadije Smičiklasa 18, 10000 Zagreb. Uzet će se u razmatranje samo one ponude koje pristignu najkasnije do 29. listopada 2021. godine.

Datoteka
BOTANA Elaborat procjene vrijednosti rotacijske sušare_05012021.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
1BOTANA d.o.o. , DrnjeDomagoj IlićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2BOTANA d.o.o. , DrnjeDomagoj IlićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3BOTANA d.o.o. , DrnjeDomagoj IlićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4BOTANA d.o.o. , DrnjeDomagoj IlićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
5BOTANA d.o.o. , DrnjeDomagoj IlićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
6BOTANA d.o.o. , DrnjeDomagoj IlićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
7BOTANA d.o.o. , DrnjeDomagoj IlićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
8BOTANA d.o.o. , DrnjeDomagoj IlićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
9BOTANA d.o.o. , DrnjeDomagoj IlićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
10BOTANA d.o.o. , DrnjeDomagoj IlićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
11BOTANA d.o.o. , DrnjeDomagoj IlićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
12BOTANA d.o.o. , DrnjeDomagoj IlićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
13BOTANA d.o.o. , DrnjeDomagoj IlićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
14BOTANA d.o.o. , DrnjeDomagoj IlićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 14 (50/14)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status