Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikAUTO KNEZ d.o.o. - Optujska br. 155, VaraždinStečajni upraviteljDragan Čemerin - Vukovarska 3, Čakovec
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu02.03.2020.Datum dražbe04.03.2020.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost1.604.073,55 HRK (220.952,86 EUR)
(Zalihe robe (rezervni dijelovi i dodatna oprema za automobile marke Opel, Chevrolet, Suzuki))
  
Oglas:

U stečajnom postupku nad dužnikom AUTO-KNEZ d.o.o. za trgovinu automobilima i dijelovima iz Varaždina, Optujska br. 155, OIB: 36615853204, koji se vodi kod Trgovačkog suda u Varaždinu, posl. Br. 6 St-1092/2016-10, stečajni upravitelj objavljuje
 
 
2. O G L A S
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 
 
I. PREDMET PRODAJE
 
Pokretnine odnosno roba na zalihi (rezervni dijelovi i dodatna oprema za automobile marke Opel, Chevrolet, Suzuki) prema procjenjenoj vrijednosti (umanjenoj za 10%)  u iznosu od 1.604.073,55kuna uvećano za pripadajući iznos PDV-a.
 
Točan popis zaliha auto dijelova i dodatne auto opreme sa specificiranim cijenama nalazi se u privitku oglasa (AUTO KNEZ – PROCJENA ZALIHA. Pdf).
 
II. UVJETI PRODAJE
 
1. Zalihe robe prodaju se kao cjelina, a sukladno inventurnim listama koje se nalaze u privitku oglasa.u "Procjeni zaliha" od strane sudskog vještaka.
 
2. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se zalihe ne mogu prodati. U cijenu nije uračunat PDV.
 
3. Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće fizičke i pravne osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja Dragan Čemerin, Vukovarska 3, 40000 Čakovec, s naznakom „Ponuda za pokretnine St-1092/2016-ne otvaraj“. Ponuda se mora dostaviti na navedenu adresu stečajnog upravitelja, zaključno do 02. ožujka 2020. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir. Otvaranje ponuda je 04. ožujka 2020. godine u Knjigovodstvenom servisu SANCTUM d.o.o., R: Boškovića 10, Čakovec u 12 sati (zgrada lijevo I. kat).
 
4. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju, naziv/ime, OIB i adresu, presliku uplatnice o uplaćenoj jamčevini od 10% procjenjene vrijednosti, te uplatni račun na koji se može izvršiti povrat jamčevine. Ponude u kojima je iznos kupovnine manji od istaknute početne vrijednosti neće se razmatrati.
 
5. Jamčevina iznosi 10% početne cijene za pokretninu na koju se dostavlja ponuda i uplaćuje se u korist računa stečajnog dužnika IBAN HR6023900011101097395 otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d., uz opis plaćanja „Jamčevina St-1092/2016, AUTO-KNEZ  d.o.o. u stečaju“ te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Posljednji dan uplate jamčevine je 02. ožujka 2020. godine. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponude, bez kamata.
 
6. O rezultatu će ponuđači biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju pokretnina ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
 
7. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija, dužan je uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude u roku od 8 dana od ispostave predračuna. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanje roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te će se predračun ispostaviti slijedećem ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz oglasa. Po uplaćenom preostalom dijelu kupoprodajnog iznosa iz ponude, stečajni dužnik će kupcu izdati R1 račun o prodaji pokretnina te predati sve dokumente.
 
8. Ponuditelj koji ponudu povuče prije otvaranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude te nema pravo na povrat jamčevine.
 
9. Sve dodatne informacije u vezane uz imovinu mogu se dobiti radnim danom od 10-15 sati na telefon 099/2948655 ili putem maila stecajni.cemerin@gmail.com.
 
10.  Prodaja se obavlja po načelu „VIĐENO-KUPLJENO“ te prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke.
 
Datoteka
AUTO KNEZ - PROCJENA ZALIHA.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
128.05.2020AUTO KNEZ d.o.o., VaraždinDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
220.05.2020AUTO KNEZ d.o.o., VaraždinDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
308.05.2020AUTO KNEZ d.o.o., VaraždinDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
429.04.2020AUTO KNEZ d.o.o., VaraždinDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
510.04.2020AUTO KNEZ d.o.o., VaraždinDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
627.03.2020AUTO KNEZ d.o.o., VaraždinDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
718.03.2020AUTO KNEZ d.o.o., VaraždinDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
811.03.2020AUTO KNEZ d.o.o., VaraždinDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
927.02.2020AUTO KNEZ d.o.o., VaraždinDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 9 (50/9)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status