Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikCentar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. - Potočka 20, KriževciStečajni upraviteljTomislav Đuričin - Dravska Poljana 1, Varaždin
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu16.07.2019.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost37.549,00 HRK (5.172,18 EUR)
(Umjetnine )
  
NapomenaPrikupljanje ponuda za kupnju imovine traje zaključno sa 16. srpnja 2019. godine. Tomislav Đuričin, detalji na tomislav.duricin@cotrugli.eu Fotografije umjetnina u prilogu
Oglas:

Stečajni upravitelj društva CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE d.o.o. u stečaju, Križevci, Potočka 20, OIB: 18386202945, dana 07. srpnja 2019. godine
 
OBJAVLJUJE PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA
 
 
1) Prodaju se umjetnine u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Predmet prodaje su slijedeće umjetnine, svaka pojedinačno:
 

 
R.br.

Inv. Br.

Sadržaj- naziv sredstva

Godina nabave

Količina

Jed. Mjere

procjenjena vrijednost u kn

početna cijena u kn

18

1500001

UMJET.SLIKA KOĆAR.U BIBLIOTECI

1995

1,00

kom

2.960,00

1.116,36

19

1500002

UMJET.SLIKA PEJ.ULJE JURKOVIČ

2003

1,00

kom

6.000,00

2.262,90

20

9000601

SLIKA KUPLJ.NA HUMAN.AUKC.SLIJ

2004

1,00

kom

4.160,00

1.568,94

21

9000902

UMJ.SL.ŠIMETIĆ ULJE-PLAT.ŽETEL

2004

1,00

kom

10.160,00

3.831,84

22

9000968

UMJ.SLIKA CROATA ZIMA ULJ.STAK

2004

1,00

kom

5.840,00

2.202,55

23

9000994

UM.SLIKA INFANTA I KONJ BERBER

2004

1,00

kom

14.000,00

5.280,09

24

9001016

UMJ.SLIKA-LACKOVIĆ-TUŠ-AKVAREL

2010

1,00

kom

1.760,00

663,78

25

9001018

UMJ.SLIKA MLADEN VEŽA-GRAFIKA

2010

1,00

kom

1.760,00

663,78

26

9001019

UMJ.SLIKA DRAGICA CVEK-GRAFIKA

2010

1,00

kom

1.760,00

663,78

27

9001020

UMJ.SLIKA V.JORDAN - GRAFIKA

2010

1,00

kom

1.760,00

663,78

28

9001021

UMJ.SLIKA LOPOČI-LUI PINTARIĆ

2010

1,00

kom

2.400,00

905,16

51

9001011

UMJ.SL.ULJE BIK-U SOBI ZA SAST

2010

1,00

kom

9.600,00

3.620,64

52

9001012

UMJ.SLIKA GODIŠNJE DOBA

2010

1,00

kom

5.600,00

2.112,04

53

9001013

UMJ.SLIKA GODIŠNJE DOBA

2010

1,00

kom

5.600,00

2.112,04

54

9001014

UMJ.SLIKA GODIŠNJE DOBA

2010

1,00

kom

5.600,00

2.112,04

55

9001015

UMJ.SLIKA GODIŠNJE DOBA

2010

1,00

kom

5.600,00

2.112,04

217

9000600

UM.SLIKA RADOST IGRE I KAT

1996

1,00

kom

3.100,00

1.169,16

218

9000900

UM.SLIKA SLAV.PEJSAŽ UKALOVIĆ

1996

1,00

kom

1.500,00

565,72

219

9000904

UMJ.SLIKA ULJE-DVIJE KRAVE

2010

1,00

kom

2.400,00

905,16

220

9000905

UMJ.SLIKA, PASTELE-KALNIK

2010

1,00

kom

800,00

301,72

221

9000923

UMJETNIČKA SLIKA PORDENONE

2010

1,00

kom

560,00

211,20

222

9000986

UMJ.SLIKA NEMET-KONJ I KATEDRA

2010

1,00

kom

640,00

241,38

223

9000993

UMJ.SLIKA ULJE - KALNIK

2010

1,00

kom

400,00

150,86

224

9001007

UMJ.SLIKA-MIKLIN 993 PLAVO-CRV

2010

1,00

kom

400,00

150,86

225

9001008

UMJ.SLIKA-VERŠIĆ-VLAŠKA ULICA

2010

1,00

kom

400,00

150,86

226

9001009

UMJ.SLIKA-NAIVA - BOGADI

2010

1,00

kom

4.000,00

1.508,60

227

9001010

UMJ.SLIKA LAĐE-LOVORKA ŠARIĆ

2010

1,00

kom

800,00

301,72

 
Vrijednost umjetnina je utvrđena po ovlaštenom sudskom vještaku. Umjetnine se prodajupo principu „viđeno – kupljeno“ i naknadni prigovori se neće uvažiti. Ponuđene cijene za umjetnine ne mogu biti manje od početne cijene.
 
2) Na kupovninu se plaća PDV a sve poreze i pristojbe snosi kupac. Pisana ponuda mora sadržavati ime, OIB, adresu, mail adresu, telefon i broj računa ponuditelja. Kod jednakih ponuda prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu.
 
3) Ponuđači trebaju poslati ponudu za kupnju zaključno sa 16. srpnja 2019. godine. Ponude poslane nakon isteka roka neće se uvažiti. Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti dokaz o uplati jamčevine u minimalnom iznosu od 10% od početne cijene, zadnji dan za uplatu jamčevine je 16. srpnja 2019. godine. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika broj HR3124840081135035979. Ponuditelju čija ponuda neće biti prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana slanja obavijesti o neprihvaćanju ponude. Ponuditelj čija će ponuda biti prihvaćena obavezan je platiti kupovninu u roku od 8 dana od dana izdavanja računa, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Nakon uplate kupovnine kupac je dužan kupljeno preuzeti u roku od 8 dana o svom trošku. Ponude se upućuju na adresu Đuričin Tomislav, stečajni upravitelj CRSH d.o.o. u stečaju, Dravska poljana 1, Varaždin s napomenom „Ponuda za kupnju imovine CRSH-a “.
 
4) Ponuđači će o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponuda biti obavješteni najkasnije do 23. srpnja 2019. godine.
 
5) Zainteresirane osobe mogu pogledati umjetnine dana 10. srpnja 2019., 12.srpnja 2019. i 16. srpnja 2019. godine u vremenu od 9:00 do 10:00 na adresi Križevci, Potočka 20. Umjetnine redni broj 19, 21, 22, 23 mogu se pogledati dana 10. srpnja 2019., 12.srpnja 2019. i 16. srpnja 2019. godine u vremenu od 9:00 do 10:00 na adresi Dravska poljana 1, Varaždin.
 
6) Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 042/410-502, radnim danom od 13 do 15 sati.
Datoteka
20190707_slike_foto.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
102.10.2019Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
206.04.2018Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
5Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
6Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
7Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
8Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
9Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
10Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
11Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
12Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
13Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
14Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
15Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
16Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
17Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
18Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
19Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
20Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
21Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
22Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
23Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o. , KriževciTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 23 (50/23)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status