Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikFalcon usluge d.o.o. - Krušljevec 28, Stečajni upraviteljAntonia Selak - Drenovačka 3, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu28.12.2018.Datum dražbe07.01.2019.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost148.480,00 HRK (20.452,35 EUR)
(Kuća sa zemljištem)
  
Oglas:

Temeljem odluke skupštine vjerovnika stečajnog dužnika, FALCON USLUGE d.o.o. u stečaju, Krušljevec, Krušljevec 28, OIB: 74157177744, St-7008/16 od dana 19. rujna 2018.g., stečajna upraviteljica objavljuje:                        


1. OGLAS
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA 
  

I.  Predmet prodaje:
1. Nekretnina upisana kod Općinskog suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Vrbovec, označena kao zk.č.br. 2670/1, upisana u zk.ul. 2351, k.o. Preseka,
Nekretnina je u zemljišnim knjigama upisana na ime stečajnog dužnika, te u naravi predstavlja kuću (22 čhv – 79,20 m2) i građevinsko zemljište (727 čhv – 2.617,20 m2).
 
II. Uvjeti prodaje
  
1. Nekretnina iz točke I prodaje se po utvrđenoj cijeni od 148.480,00 kn.

2. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se nekretnina ne može prodati. Sve poreze u svezi s prodajom snosi kupac. 
  
3. Pravo podnijeti pisanu ponudu imaju sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz preduvjet da su uplatili jamčevinu.
  
4. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, izvadak iz nadležnog registra, te dokaz o uplati jamčevine u privitku. 
  
5. Jamčevina iznosi 10% OD POČETNE CIJENE naznačene u točki 1. i uplaćuje se u korist žiro računa stečajnog dužnika broj: HR2823600001102736994 otvoren kod ZAGREBAČKE BANKE d.d., uz opis plaćanja: «jamčevina u predmetu St-7008/16», te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja. 
  
6. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata. 
  
7. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine. 
  
8. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više». 
    
9. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno 21.01.2019.g. na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te stečajni dužnik zadržava uplaćenu jamčevinu.
  
10. Sve troškove sklapanja, ovjere i provedbe ugovora, te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom snosi u cijelosti kupac. 
  
11. Stečajni upravitelj može ne prihvatiti ponudu ukoliko je isto povoljnije za stečajnu masu. 
    
12.  Sve dodatne informacije u svezi predmetne nekretnine mogu se dobiti radnim danom od 09,00-17,00 h, na telefon broj: 098/887-176.
  
13.  Razgledati nekretnine vezanu uz iste, zainteresirane osobe mogu u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem, te uz prethodnu uplatu naknade u iznosu 300,00 kn na žiro račun stečajnog dužnika.
 
14. Prodaja se obavlja po načelu „VIĐENO KUPLJENO“ . Prodavatelj ne odgovara za bilo kakve eventualne materijalne nedostatke, te se isključuje svaka materijalna odgovornost prodavatelja za predmet prodaje, a kupac se unaprijed odriče bilo kakvih naknadnih prigovora u svezi s predmetom prodaje.

III. Dostava ponuda 
Ponude u pisanom obliku slati putem pošte na adresu stečajne upraviteljice uz naznaku «ponuda u stečajnom postupku FALCON USLUGE d.o.o. u stečaju, St-7008/16 – ne otvaraj»Ponuda se dostavlja stečajnoj upraviteljici do zaključno 28.12.2018. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnima i neće se uzeti u obzir.     

Adresa za dostavu ponude: 
STEČAJNA UPRAVITELJICA 
ANTONIA SELAK 
Drenovačka 3 
10000 Zagreb 
 
IVOtvaranje ponuda održati će se 07.01.2019.g. u 14:00 sati na adresi Zagreb, Maksimirska 152, I kat.
  


 
Datoteka
KRUŠLJEVEC - PE_18 09 2018-signed.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
124.05.2019Falcon usluge d.o.o., Antonia SelakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
210.04.2019Falcon usluge d.o.o., Antonia SelakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
307.03.2019Falcon usluge d.o.o., Antonia SelakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 3 (50/3)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status