Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u OsijekuBroj postupka
Stečajni dužnikManda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC - Blok tržnica bb, VinkovciStečajni upraviteljSanda Pašuld - M. Divalta 24, Osijek
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe01.02.2018.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost35.341,42 HRK (4.868,10 EUR)
(Nekretnine - zk.ul.br. 1357 k.o. Privlaka, kč.br. 1516 u naravi kuća i dvorište u selu, ukupne površine 993 m2 )
  
NapomenaSanda Pašuld, Osijek, Šetalište P. Preradovića 8, OIB 37396439514
Oglas:

Trgovački sud u Osijeku, po sucu mr. sc. Tihomiru Kovačeviću, kao stečajnom sucu, u stečajnom postupku nad imovinom dužnika pojedinca obrtnika: Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC u stečaju, Vinkovci, Blok tržnica bb, OIB 78594585465, dana 10. siječnja 2018.
 
 
 z a k l j u č i o  j e
 
 
1. Određuje se dvadesetprva prodaja nekretnine u stečajnom postupku u vlasništvu stečajnog dužnika: Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC u stečaju, Vinkovci, Blok tržnica bb, OIB 78594585465 i to upisane u:
 
- zk.ul.br. 1357 k.o. Privlaka, kč.br. 1516 u naravi kuća i dvorište u selu, ukupne površine 993 m2
po početnoj cijeni od 35.341,42 kn.
 
2. Navedena imovina prodavat će se usmenom javnom dražbom a ročište za prodaju održat će se
 
dana 1. veljače 2018. u 11,00 sati
u prostorijama Trgovačkog suda u Osijeku,
Zagrebačka broj 2, soba broj 39/II.

 
3. Kao kupci na javnoj dražbi mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije do 29.01.2018. uplatile jamčevinu u iznosu od 10% utvrđene vrijednosti imovine, na žiro račun Trgovačkog suda u Osijeku, broj HR31239000113000 00200 otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d. s uplatnim pozivom na broj HR05 272-1071-13 i dokaz o tome predoče stečajnom sucu prije početka dražbe.
 
4. Sudionicima dražbe, koji ne uspiju u javnoj dražbi, jamčevina će se vratiti odmah nakon zaključenja javne dražbe.
 
5. Ponuditelji, čija ponuda bude prihvaćena, dužni su u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi, uplatiti razliku između jamčevine i postignute kupoprodajne cijene na račun sudskog depozita iz t. 3. izreke ovoga zaključka.
 
6. Imovina će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu (ali ne i nižu od početne na ovom ročištu za prodaju) ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u određenom im roku.
 
7. Poreze, pristojbe i sve troškove u svezi s prodajom i prijenosom vlasništva dužan je platiti kupac.
 
8. Prodaja se odvija po načelu „viđeno-kupljeno“, te su isključeni svi naknadni prigovori.
 
9. Imovina iz t. 1. opterećena je založnim pravima, koja će se brisati nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi.
 
10. Početna cijena utvrđena je temeljem Procjene vrijednosti nekretnina od 17. ožujka 2015. izrađene po stalnom sudskom vještaku za građevinarstvo.
 
11. Dodatne obavijesti o imovini mogu se dobiti od stečajnog upravitelja na broj mobitela 091/254-0561 svakim radnim danom od 9.00-14.00 h.
Više podataka o prodaji imovine stečajnog dužnika može se naći i na www.sudacka-mreza.hr/stecaj ili na www.vts.hr u rubrici „web stečaj“.
 
12. Nalaže se stečajnom upravitelju da odmah objavi oglas predmetnog sadržaja na oglasnim stranicama na Vinkovačkoj televiziji.
 
Obrazloženje
 
           
Sukladno odluci skupštine vjerovnika od 3.03.2015. i prijedloga stečajne upraviteljice od 21.12.2017., sud je odlučio kao u izreci zaključka i smanjio početnu cijenu za 10 % u odnosu na početnu cijenu s prethodne prodaje, a sve u vezi s čl. 97. i 99. OZ-a i čl. 164. Stečajnog zakona (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12), a u vezi s čl. 441. Stečajnog zakona (NN 71/15).
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
104.10.2018Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC , VinkovciSanda PašuldProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
212.09.2018Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC , VinkovciSanda PašuldProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
328.06.2018Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC , VinkovciSanda PašuldProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
428.05.2018Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC , VinkovciSanda PašuldProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
524.04.2018Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC , VinkovciSanda PašuldProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
627.03.2018Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC , VinkovciSanda PašuldProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
708.03.2018Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC , VinkovciSanda PašuldProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
821.12.2017Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC , VinkovciSanda PašuldProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
921.11.2017Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC , VinkovciSanda PašuldProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1002.11.2017Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC , VinkovciSanda PašuldProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1110.10.2017Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC , VinkovciSanda PašuldProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1219.09.2017Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC , VinkovciSanda PašuldProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1304.07.2017Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC , VinkovciSanda PašuldProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1416.05.2017Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC , VinkovciSanda PašuldProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1520.04.2017Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC , VinkovciSanda PašuldProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1602.03.2017Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC , VinkovciSanda PašuldProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1729.11.2016Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC , VinkovciSanda PašuldProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1822.09.2016Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC , VinkovciSanda PašuldProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1924.05.2016Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC , VinkovciSanda PašuldProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2001.04.2016Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC , VinkovciSanda PašuldProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2124.11.2015Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC , VinkovciSanda PašuldProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2203.11.2015Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC , VinkovciSanda PašuldProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2329.09.2015Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC , VinkovciSanda PašuldProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2407.07.2015Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC , VinkovciSanda PašuldProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2502.06.2015Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC , VinkovciSanda PašuldProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2607.05.2015Manda Hasilo vl. ugostiteljskog obrta SLAVONAC , VinkovciSanda PašuldProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 26 (50/26)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status