Odluke Visokog trgovačkog suda RH


48uep6bbphidvals|382
48uep6bbph|2030E0C0CMS_dokumenti|Text0
U ožujku 2009. godine Sudačka mreža predstavila je projekt "Sudska praksa Visokog trgovačkog suda RH" koji je realiziran u suradnji s Visokim trgovačkim sudom i uz financijsku potporu Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške u prvoj fazi projekta (pri izradi aplikacije ) kao i uz financijsku potporu Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske (objava i ažuriranje baze). 

Projekt omogućava pregled najnovije prakse Visokog trgovačkog suda i trgovačkih sudova te su putem njega odluke prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova u konkretnim predmetima postale dostupne javnosti. Ovo je jedinstveni primjer objavljivanja sudskih odluka bez anonimizacije. Na taj se način jača transparentnost rada sudova i sudaca, stvara mogućnost javne kontrole, ali i korištenja baze odluka u znanstveno-istraživačke i edukativne svrhe na pravnim fakultetima.

Trenutno se u bazi nalazi 28 159 drugostupanjskih odluka Visokog trgovačkog suda te 1 148 prvostupanjskih odluka trgovačkih sudova koje su povezane s drugostupanjskim odlukama što čini ovu bazu jedinstvenom u Republici Hrvatskoj. Web aplikacija omogućava, pored drugih stvari, jednostavno i precizno pretraživanje odluka na temelju 6 000 ključnih riječi i parametara predloženima od strane sudaca Visokog trgovačkog suda.

Osim što redovito dostavlja drugostupanjske odluke, Visoki trgovački sud također osigurava dostavu odluka trgovačkih sudova. Objavom najnovije sudske prakse Visokog trgovačkog suda i ostalih trgovačkih sudova, odluke su postale dostupne svekolikoj javnosti. Objava odluka o određenim sporovima mogla bi utjecati i na stranke da potencijalne sporove rješavaju putem drugih zakonski dostupnih alternativnih načina rješavanja sporova, a time posredno dovesti i do rasterećenja sudova.

Projekt je realiziran u skladu sa Nacionalnim programom suzbijanja korupcije 2006-2008 te kao takav predstavlja snažnu antikorupcijsku mjeru.

Vrijednost projekta prepoznata je i od strane Ministarstva pravosuđa pod čijim pokroviteljstvom je održana i prezentacija samog projekta.

 
 

Pretraga odluka

U tekstu
Sud

Napredna pretraga

Ključna riječ
Oznaka 
- / -
Vrsta odluke
Vrsta postupka
Sudac
Pravni učinak
Propis
Članak