Detalji suda:

Općinski sud u Ogulinu

Osnovni podaci:

Uredi:

 • Predsjednik suda
 • Predsjednik suda
 • Marijanka Cindrić Županić
 • RV odvjetnici
 • 08:30 - 13:00
 • RV građani
 • 08:30 - 13:00
 • Pauza
 • 10:00 - 10:30
 • Tel
 • 047/ 819 150
 • Fax
 • 047/ 522 059
 • Ured predsjednika suda
 • Voditelj
 • Vlasta Miloš
 • Tel
 • 047/819-150
 • Izvanparnična pisarnica
 • Voditelj
 • Boris Štimac
 • RV odvjetnici
 • 08:30 - 13:00
 • RV građani
 • 08:30 - 13:00
 • Pauza
 • 10:00 - 10:30
 • Tel
 • 047/ 819 158
 • Kaznena pisarnica
 • Voditelj
 • Nada Kurtović
 • RV odvjetnici
 • 08:30 - 13:00
 • RV građani
 • 08:30 - 13:00
 • Pauza
 • 10:00 - 10:30
 • Tel
 • 047/ 819 153
 • Ostavinska pisarnica
 • Voditelj
 • Boris Štimac
 • RV odvjetnici
 • 08:30 - 13:00
 • RV građani
 • 08:30 - 13:00
 • Pauza
 • 10:00 - 10:30
 • Tel
 • 047/ 819 158
 • Ovršna pisarnica
 • Voditelj
 • Bernarda Drašković; Kristijan Jardas
 • RV odvjetnici
 • 08:30 - 13:00
 • RV građani
 • 08:30 - 13:00
 • Pauza
 • 10:00 - 10:30
 • Tel
 • 047/ 819 145
 • Tel
 • 047/ 819 146
 • Parnična pisarnica
 • Voditelj
 • Mirjana Orelj; Katica Rožman
 • RV odvjetnici
 • 08:30 - 13:00
 • RV građani
 • 08:30 - 13:00
 • Pauza
 • 10:00 - 10:30
 • Tel
 • 047/ 819 157
 • Računovodstvo
 • Voditelj
 • Đurđa Ćurčić
 • RV odvjetnici
 • 08:30 - 13:00
 • RV građani
 • 08:30 - 13:00
 • Pauza
 • 10:00 - 10:30
 • Tel
 • 047/ 819 154
 • Sudska pisarnica
 • Voditelj
 • Nada Kurtović
 • RV odvjetnici
 • 08:30 - 13:00
 • RV građani
 • 08:30 - 13:00
 • Pauza
 • 10:00 - 10:30
 • Tel
 • 047/ 819 153
 • ZK odjel
 • Voditelj
 • Blaženka Trdić
 • RV odvjetnici
 • 08:30 - 13:00
 • RV građani
 • 08:30 - 13:00
 • Pauza
 • 10:00 - 10:30
 • Tel
 • 047/ 819 142

Ostalo:

 • Odjeća
 • Za uposlene u skladu Kodeksa. Za stranke u skladu s moralnim i etičkim načelima.
 • Ažurirano
 • 15.12.2010.
 • Pravila ponašanja na sudu
 • Sukladno Kodeksu sudačke etike i Kodeksu etike državnih službenika.
Suci
  Ime i prezimeSud 
1Marijanka Cindrić ŽupanićOpćinski sud u Ogulinuopširnije 
2Blaženka GladOpćinski sud u Ogulinuopširnije 
3Milka Keleuva-IvoševićOpćinski sud u Ogulinuopširnije 
4Miroslav KosanovićOpćinski sud u Ogulinuopširnije 
5Mirna MrvošOpćinski sud u Ogulinuopširnije 
 # 5

Pretraga sudova

Naziv / adresa suda
Vrsta suda