Detalji suca:

Predrag Gajšak

  • Sud
  • Općinski sud u Karlovcu (Općinski sud)

Pretraga sudaca

Ime i prezime suca
Vrsta suda
Naziv suda