Detalji suca:

Alenka Laptalo

  • Sud
  • Županijski sud u Karlovcu (Županijski sud)

Pretraga sudaca

Ime i prezime suca
Vrsta suda
Naziv suda