Judge details:
  

Biljana Pamić

  • Court
  • Municipal court of Pazin (Municipal court)
  • Attached CV
  • (in Croatian)

    Rođena 01.travnja 1977.g. u Puli. 200.g. završila Pravni fakultet u Rijeci. Od 16.07.2001.-19.03.2003. Općinski sud u Pazinu, sudački vježbenik, od 20.03.2003. - 31.01.2006. Općinski sud u Pazinu, sudski savjetnik, 01.02.2006 godine imenovana sucem na Općinskom sudu u Pazinu. Aktivno koristi MS Office paketa, te aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom u govoru i pismu

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name