Judge details:
  

Melita Tomaković

  • Court
  • Municipal court of Đakovo (Municipal court)
  • Attached CV
  • (in Croatian)

    Rođena je 1974. godine. Pravni fakultet završila je u Osijeku 1998.g. Pravosudni ispit položila je 2000.g. S danom 03. rujna 2001. g. raspoređena na radno mjesto sudskog savjetnika, a s danom 01. studenog 2005.g. na radno mjesto višeg sudskog savjetnika. Imenovana je za suca Općinskog suda u Đakovu 2007. godine te od tada obnaša istu dužnost.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name