Judge details:
  

Antun Bionda

  • Court
  • Municipal court of Đakovo (Municipal court)
  • Attached CV
  • (in Croatian)

    Rođen je 1956. godine. Pravni fakultet završio je u Osijeku 1994.g. Pravosudni ispit položio je 1997.godine. S danom 21. prosinca 1997.g. raspoređen je na radno mjesto sudskog savjetnika. Imenovanje za suca Općinskog suda u Đakovu 2003.g. te od tada obnaša istu dužnost.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name