Judge details:
  

Biserka Trstenjak-Opačak

  • Court
  • Municipal court of Slavonski Brod (Municipal court)
  • Attached CV
  • (in Croatian)

    Rođena sam 1966.g. u Dorbirnu, Austrija. Osnovnu školu završila sam u Podgoraču, a srednju školu u Osijeku, smjer upravni referent. Po završetku srednje škole upisala sam Pravni fakultet i diplomirala 25.06.1990.g. Vježbeničku praksu kao sudački vježbenik-volonter započela sam 15.02.1991.g. u Općinskom sudu u Osijeku. Vježbenička praksa uslijed ratnih događanja mi je prekinuta 15.11.1991.g. te sam ponovno 01.11.1992.g. u istom sudu i nastavila praksu od 24.01.1994.g. U veljači 1994.g. primljena sam u radni odnos kao vježbenik na Županijski sud u Osijeku gdje sam radila do 24.07.1995.g. Pravosudni ispit položila sam u prosincu 1994.g. Nakon položenog pravosudnog ispita u ožujku 1996.g. zaposlila sam se u Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja, Slavonski Brod, na poslovima zastupanja i privrednog prava gdje sam radila do 9. travnja 1997.g. Dana 10. travnja 1997.g. imenovana sam za suca Općinskog suda u Slavonskom Brodu gdje i danas radim.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name